Workshop inkludering

Skapar en gemensam syn i ledningsgruppen kring in­kludering och mångfald.

Om workshopen

Sobonas halvdagsworkshop i inkludering ger stöd för inkluderande rekrytering hos medlemsföretagen och dess ledningsgrupper.

Målet är samsyn och en gemensam handlingsplan. Bredare rekrytering och mångfald är betydelsefullt i strategisk kompetensförsörjning, särskilt vad gäller bristyrken och generationsväxlingar. En inkluderande arbetsplats välkomnar alla med rätt kompetens. Här ingår till exempel nyanlända, ungdomar, personer som är 55+ och personer med funktionsnedsättning. Sobonas verktyg stödjer företag och individer i processer som leder till arbete.

Vilka är vinsterna för ditt företag?

  • En gemensam syn i ledningsgruppen kring framtida kompetensförsörjning.
  • En tydlig handlingsplan.
  • Bredare rekryteringsbas och fokus på kärnkompetens samt kompletterande internutbildning.

Gör en intresseanmälan

Du får lära dig mer om hur du kan undvika diskriminering och i stället utveckla en inkluderande arbetsplats där alla välkomnas.

Kontakta mig gärna vid frågor!

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet