HR-rådet

Sobona har ett HR-råd som fungerar som ett forum för strategisk medlemsinflytande, samverkan och dialog. I HR-rådet lyfts aktuella frågor som rör arbetsgivarpolitik tillsammans med organisations, lednings– och HR-frågor av strategisk karaktär.

Deltagare i HR-rådet

Christina Osswald, Telge AB
Daniel Åslund,
Affärsverken i Karlskrona AB
Ingrid Undén-Lindehell,
Vatten-och avfallskompetens i Norr AB
Johanna Hasselgren, Göteborgs Stadshus AB
Katarina Frank, Luleå Energi AB

Hör gärna av dig till mig om du vill veta mer om Sobonas HR-råd.

Kristina Hane

Strategisk utveckling