Medelålders man i profil framför dator
  • Utbildning
  • Branschvalidering
  • Kompetensförsörjning
  • Validering

Utbildning till valideringsstödjare

4 november, 2024

Fördjupningsutbildning för dig som tidigare gått en utbildning till yrkesbedömare: Valideringsstöd för OCN-bedömare 2024 med Nordiskt Valideringsforum

Omfattning och datum

Två halvdagar digital utbildning, samt praktiska uppgifter mellan och efter kurstillfällena.

  • Del 1: 4 november, kl. 13.00 – 16.00
  • Del 2: 14 november, kl. 10.00-12.00

Ur innehållet

Valideringsstödjare är en viktig roll som stöttar yrkesbedömare i det löpande valideringsarbetet. Utbildningen lyfter vikten av att skapa förutsättningar för samverkan med övriga roller och funktioner inom kvalitetssäkringskedjan som utgör grunden för OCN-metoden.

Du lär dig

  • Stötta yrkesbedömare i planering, upplägg och genomförande av validering.
  • Fungera som yrkesbedömarens förlängda arm.
  • Du förstärks i din roll som stöttare, igångsättare och möjliggörare.

Målgrupp, förkunskaper och behörighet

Utbildningen riktar sig till dig som tidigare genomgått en utbildning till yrkesbedömare (OCN-bedömarutbildning) och du är engagerad i utvecklingen av Sobonas branschvalideringsmodell. Man bör vara insatt i den aktuella valideringsmodellen och man ska ha jobbat med och i befintliga kompetensstandards.

Mer information

Datum och tider: 4 november, kl. 13.00 - 16.00 och 14 november, kl. 10.00 - 12.00
Plats: Distans (digital utbildning)
Utbildare: Henrietta Finnborg Bengtson, Nordiskt Valideringsforum.
Kostnad: 4 990 kr per person

Anmälan

Du anmäler dig direkt till Nordiskt Valideringsforum via länken.