Utbildning till valideringsstödjare

Valideringsstödjare är en viktig roll som stöttar yrkesbedömare i det löpande valideringsarbetet. Vidare deltar valideringsstödjare i nätverkets erfarenhetsutbyte.

Vad lär du dig under utbildningen?

Du lär dig att stötta yrkesbedömare i planering, upplägg och genomförande av validering. Du fungerar som yrkesbedömarens förlängda arm.

Utbildningen lyfter vikten av att skapa förutsättningar för samverkan med övriga roller och funktioner inom kvalitetssäkringskedjan, som utgör grunden för OCN-metoden.

Valideringsstödjare stöttar bedömare

i upplägg, planering, validering och bedömning.

Vem passar rollen för?

Någon på företaget, en konsult eller en individ från branschen.

Valideringsstödjare är en förlängd arm

till intern kvalitetssäkrare.

Mer om utbildningen

Utbildningen riktar sig till dig som genomgått en utbildning till yrkesbedömare. Det är alltså ett krav att du har gått den utbildningen först. Vidare har du ett intresse och även mandat att leda och ge support i kvalitetsprocesser.

Rollen kräver en hög grad av ansvarstagande, problemlösning, ledarskap, planering och förmåga att analysera såväl muntlig, skriftlig som visuell information.

Vidare krävs kommunikativ och pedagogisk förmåga, samt vana att dokumentera på ett tydligt och korrekt sätt.

Valideringsstödjare ska ses som intern kvalitetssäkrares (IK) förlängda arm i de fall där intern kvalitetssäkrare ansvarar för ett flertal bedömare och där direkt stöd kan vara svårt att genomföra på grund av exempelvis fysiska avstånd. Det kräver fördjupade och specialiserade kunskaper och färdigheter inom alla de delar som ingår i valideringsprocessen, enligt OCN-metoden.

Valideringsstödjare är inte en stadgad del i kvalitetssäkringskedjan, men kan vara en central funktion för att bedömare och intern kvalitetssäkrare ska fungera, utifrån OCN-metodens riktlinjer.

Ofta börjar deltagaren med en självskattning av yrkeskunskaperna. En handlingsplan görs tillsammans med handledaren/bedömaren.

Genom att få personlig behörighet att arbeta i OCN-databasen med tillgång till metoder och branschmodell, innebär det ansvar för det lärande och den valideringsprocess som genomförs.

Du som är utbildad OCN-bedömare och vill arbeta som bedömare behöver godkänna villkor och policy samt uppdatera dina kontaktuppgifter.

En organisation som vill stödja och delta i valideringsarbetet inom branschen kallas för “valideringsleverantör”. Det kan vara som utförare, beställare, entreprenör, konsult, utbildningsanordnare, arbetsmarknadsaktör eller omställningsaktör.

En valideringsleverantör har en eller flera godkända OCN-bedömare som kan stödja lärande och genomföra valideringsprocesser i Sobonas valideringsmodell.

En valideringsleverantör behöver godkänna villkor och policy för valideringsleverantörer samt uppdatera kontaktuppgifter.

Vad är OCN-metoden

Validering är ett sätt att synliggöra, värdera och ge erkännande till kompetens, oavsett var och hur den erhållits. För att kunna validera behövs en metod som kan kvalitetssäkra lärande och bedömning. Sobona samarbetar med Nordiskt Valideringsforum och använder OCN-metoden (Open College Network).

Ett yrkesbevis eller kompetensintyg visar färdigheter, kunskaper och kompetenser

Yrkesbeviset eller kompetensintyget är objektivt och sakligt. Dessutom linjerar det mot SeQF. Eventuella kompetensluckor kan dokumenteras separat.

Ordlista om branschvalidering

Det finns många olika begrepp inom validering och det är inte alltid lätt att veta vad de betyder. Ta del av vår ordlista som förklarar vad alla begrepp innebär.

Dokument

  • Villkor bedömare Sobona
  • Villkor valideringsleverantör Sobona

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet