Sobonadagen 2021

Nu är Sobonadagen över för den här gången och vi vill tacka alla er som deltog! Om du inte hade möjlighet att delta, eller om du bara vill ta del av innehållet igen, så följer här en sammanfattning från dagarna.

Berättelsen om de kommunala företagen - filmen visades i inledningen av den digitala Sobonadagen 2021 och är tillägnad alla medlemsföretag i Sobona, som varje dag fortsätter att utveckla samhället. Dela den gärna. Den är till er.

Årsstämmor för föreningen samt Sobona AB

Mats Rostö utsågs till ordförande för stämmorna. Till vardags är han vd på Nacka Vatten och Avfall AB. Från vänster Per Nordenstam, vd på Sobona, till höger Göran Holm, förhandlare på Sobona tillika sekreterare vid stämmorna.

Vid bolagsstämman utsågs en ny styrelse, valberedning samt revisorer för Sobona AB. Stämman röstade enligt valberedningens förslag och Christian Schwartz, VD Mölndal Energi AB utsågs till ordförande och Juan Copovi-Mena, VD Telge AB, till vice ordförande.

Karin Hildebrand, IVA-läkare på SöS: Ett år vi aldrig glömmer

Karin Hildebrand är IVA-läkaren på Södersjukhuset i Stockholm som blivit ansiktet utåt för alla de som tillsammans stått i frontlinjen inom intensivvården. I flertalet nyhetssändningar och artiklar har Karin med mod, professionalitet och en inre övertygelse om att det saknades viktiga pusselbitar i de mediabilder som gavs, gett sin och sina kollegors bild av verkligheten. Hon skapar tillit genom att vara en stark röst för alla de som upplever vården inifrån, både vårdpersonal och covidpatienter. Trots en övermänsklig arbetssituation valde hon att berätta om arbetet och för det har hon blivit utsedd till Årets svensk av tidningen Fokus. På Sobonadagen berättade hon om mod, ledarskap och kärlek till kollegorna.

Jan Sturesson, framtidsstrateg: De kommunala företagen i ett nationellt och globalt perspektiv

Jan Sturesson föreläste om de trender och signaler som präglar vårt samhälle och sätter sitt avtryck på vår gemensamma framtid. Från det nära perspektivet till de stora omvärldsfrågorna. Trenderna spänner över en mängd områden som inte minst inkluderar framtidens ledarskap, kunskap och branscher.

Annika Wallenskog, chefsekonom SKR: Det ekonomiska läget under och efter pandemin

Annika Wallenskog är chefsekonom på SKR. Under Sobonadagen 2021 tecknade hon en bild av det ekonomiska läget under och efter pandemin.

TED-talks med Sobonas medlemmar:

Ett samhälle präglat av utveckling och tillit – medlemmarnas egna berättelser om ett exceptionellt år.

Vakin i Umeå

Ingrid Undén Lindehell, HR-chef och Tomas Blomqvist, vd på Vakin berättade om hur Vakin har ställt om och arbetat under året.

Got Event i Göteborg

Längtan efter Håkan, hästar och hockey. Kris, omställning och tacksamhet har präglat året för
Lotta Nibell, vd på Got Event.

Kalmar Läns Museum

Stängt tillsvidare! Vägval och utveckling för att möta besökare på nya sätt
Kalmar Läns Museum – Örjan Molander, museichef.

Kunskapsförbundet i Väst

Omställning som ställer nya krav på medarbetare, elever och ledning
Kunskapsförbundet i Väst, förbundsdirektör Johan Olofsson.

Dagen avslutades med en föreläsning om ledarskap och tillit med Anna Lirén, Sobona och Gunnar Westling, ekonomie doktor, Handelshögskolan i Stockholm och rektor samt programledare för Kommunala företagens ledarskapsakademi.

Hoppas vi ses nästa år i Gävle, 2-3 juni 2022!