Rådgivning vid anställning ger stöttning, tips och råd

Vi på Sobona hjälper till med rådgivning och förhandlingar vid neddragningar, nedskärningar och uppsägningar. Sobona tecknar även kollektivavtal, erbjuder rådgivning och utbildning kring olika anställningsformer.

Vad är rådgivning vid anställning?

Det är arbetsgivarservice som vi på Sobona erbjuder till dig som är medlem. Det är kollektivavtal, rådgivning och utbildning kring olika anställningsformer. Vi på Sobona har även omställningssystem och trygghetssystem som tar hand om de som blir uppsagda.

Vem passar det för?

Det passar för dig som är medlem i Sobona (eller vill bli medlem) och önskar få hjälp och stöd kring rådgivning och förhandling vid anställning eller nedskärning och uppsägning.

Vilka fördelar har rådgivning vid anställning?

En fördel är att du kan rekrytera smartare med hjälp av kollektivavtal och andra anställningsformer än de vanliga. Vi på Sobona tecknar kollektivavtal, erbjuder rådgivning och utbildning kring olika anställningsformer.

Vilka är vinsterna för ditt företag?

Du får arbetsgivarservice, stöttning, tips och råd vid anställning och rekrytering eller nedskärning och uppsägning.

Mer om rådgivning vid anställning

BEA T är avtal för arbetsmarknadspolitiska insatser, insatser för personer med funktionshinder och gymnasial lärlingsanställning som inte är budgeterat inom arbetsgivarens ordinarie verksamhet.

BUI T är yrkesintroduktionsavtal som passar för de som har gått en vård- och omsorgsutbildning, men saknar relevant yrkeserfarenhet.

BAL T är yrkesintroduktionsavtal som ska erbjuda arbetslivsintroduktionsanställningar.

Studentmedarbetaravtal ska få högskolestudenter närmare arbetsmarknaden och ge medlemsföretagen möjligheter att knyta till sig framtida medarbetare.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson
Chef för kompetenskansliet