man jobbar med laptop

Utbildning i Löneberäkning AB och BB

Utbildningens syfte är att ge praktiska kunskaper om löneberäkning, frånvaroavdrag, semesterberäkning, föräldraförmåner samt sjuklöneförmåner.

Efter genomgången utbildning ska du

 • Ha kunskap om de mest relevanta delarna i kollektivavtalet och arbetsrättsliga lagar som berör löneberäkningsfrågor så att du som arbetsgivare kan hantera löneadministrationen.
 • Ha kunskap om var du hittar svaren på frågor i kollektivavtalet som rör löneadministration.
 • Kunna beräkna lön (inklusive avdrag, olika ersättningar, frånvaro mm)

Utbildningen är uppdelad i följande huvudrubriker:

 • Avtalskonstruktion m.m.
 • Löneberäkning och frånvaro
 • Preliminärlöneavtalet
 • Särskilda ersättningar
 • Sjukdom
 • Semester
 • Föräldraledighet

Du kan genomföra utbildningen början till slut, eller gå in på de ämnen som intresserar dig i den ordning du vill.

Anmäl dig till webbutbildningen

 • 200 minuters inspelat material
 • Övningsuppgifter
 • Kostnad: 2 400 kr ex. moms
 • Logga in var och när ni vill