Husbil vid vattnet.

Utbildning i ferielöneberäkning

Utbildningen baseras på bilaga M, en bilaga till Allmänna bestämmelser (AB) som reglerar lärares arbetstid och ersättningar.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med löneberäkning för lärare.

Målet med utbildningen är att du ska ha lärt dig mer om :

  • Ferielönesystemets grunder
  • Frånvaroberäkningar under läsåret
  • Frånvaroberäkningar och ersättningar under ferieperioden
  • Om ersättning för lovskola och andra särskilda ersättningar

En del avsnitt innehåller övningsuppgifter där du själv kan räkna och träna på några exempel.

Lycka till med utbildningen!

Förstora bilden

Bild från utbildningsplattformen.

Anmäl dig till webbutbildningen

  • Kostnad: 1000 kr ex. moms
  • Logga in var och när ni vill