Brandman vid bilen

Avtal inom Räddningstjänsten - Bilaga R och RiB

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar som arbetsgivare inom Räddningstjänsten.

Vi går igenom följande moment:

  • Introduktion till Räddningstjänstens avtal
  • Bilaga R
  • RiB
  • Krislägesavtalet

Utbildningen består av ca 60 minuter inspelat material, samt ett antal övningsuppgifter där du själv kan räkna och träna på några exempel.

Bild från utbildningsplattformen.

Anmäl dig till webbutbildningen

  • 60 minuters inspelat material
  • Övningsuppgifter
  • Logga in var och när ni vill
  • Kostnad: 1800 kr ex. moms