man jobbar framför dator. Tittar mot kameran.

Arbetsrättslig baskurs

En grundläggande utbildning för att få en bättre förståelse om grunderna inom arbetsrätten. Syftet med utbildningen är att du ska lära dig att hitta i olika lagar, avtal och bestämmelser som är av vikt för dig som arbetsgivare samt att kunna identifiera de vanligast förekommande arbetsrättsliga frågorna på din arbetsplats.

Efter genomgången utbildning ska du ha kunskap om

 • Grundläggande arbetsrättsliga frågor
 • Hur du kan hitta i olika lagar, avtal och bestämmelser som är av vikt för dig som arbetsgivare
 • Var problemområden finns, så att du vet när du ska söka mer information innan du agerar

Ur innehållet

 • Arbetsrättens bakgrund och källor
 • Anställningsavtalets ingående - vad bör jag tänka på?
 • Olika anställningsformer - vilken ska jag använda?
 • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
 • Förhållandet mellan arbetsgivare och fackliga organisationer
 • Grundläggande genomgång av MBL
 • Arbetsbrist, personliga skäl och avsked – översiktligt

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som i din roll som arbetsgivare hanterar de vanligast förekommande frågorna av arbetsrättslig karaktär. Den är tänkt för dig som behöver grundläggande kunskap om arbetsrätt eller är i behov av en repetition av regelverken.

Kursen ges på en grundläggande nivå och inga särskilda förkunskaper är därför nödvändiga.

Anmäl dig till webbutbildningen

 • 60 minuters inspelat material
 • Övningsuppgifter
 • Kostnad: 1 800 kr ex. moms
 • Logga in var och när ni vill