Sobonadagarna 2022

Nu är Sobonadagarna över för den här gången och vi vill tacka alla er som deltog! Om du inte hade möjlighet att delta, eller om du bara vill ta del av innehållet igen, så följer här en sammanfattning från dagarna.

Medlemsdagarna ägde rum 2-3 juni i Gävle och temat var: Förnyelsekraft för hållbar utveckling. Vi menar att kreativa lösningar krävs för skyndsam omvandling av våra samhällen. Och förnyelsekraften uppstår tack vare människorna i våra organisationer. Tillsammans skapar vi bilden av framtiden, och tar makten över nutiden!

Se temafilmen från Sobonadagarna 2022:

Vi talade på Sobonadagarna 2022:

 • Parul Sharma, Hållbarhetsexpert och människorättsjurist - "Agenda 2030 förklarar sambanden mellan människan och miljön"

  Parul är rankad som näringslivets mäktigaste kvinna av Veckans Affärer, biståndsdebattens mäktigaste av tidningen Omvärlden, och hållbarhetsmäktigaste av en rad olika tidningar. Under två års tid ledde hon den svenska regeringens Agenda 2030-delegation med tydliga globala mål för hållbar utveckling. Parul är en engagerad människorättsjurist och författare.

 • Stefan Hyttfors, Futurist - "Tid för optimism"

  Hur kan vi förhålla oss till framtiden i en tid präglad av osäkerhet och förändring? Vad betyder digitalisering för de krav och förväntningar vi kan förvänta oss? Vilken ledartyp krävs för ett hållbart arbetsliv? Stefan Hyttfors är futurist, författare och prisbelönad föreläsare med fokus på trender. Han har en bakgrund som journalist och har belönats med utmärkelsen Årets Talare två gånger. Med sin unika förmåga skapar han röda trådar, utmanande historier och inspirerande bilder av komplexa frågor.

 • Joakim Skog, Områdesledare, Framtidsområden på Vinnova, "Att leda från framtiden för att skapa radikal innovation".

  Genom att bygga bilder av alternativa framtider baserat på signaler vi fångar upp i nutiden kan vi själva välja vilken framtid vi vill vara med och skapa. Framtiden är nämligen inget som händer oss - det är vi som skapar den. I detta föredrag berättar Joakim om hur myndigheten leder från framtiden och ger exempel på hur man praktiskt kan sätta igång själv.

 • Marie Larsson, VD, Skellefteå buss, “Framtidens kollektivtrafik i Skellefteå”

  Marie Larsson har varit VD på Skellefteå buss sedan början av 2020. Hennes gedigna bakgrund inom kvalitet och förnyelse kom till god nytta då pandemin slog till precis då hon var ny på sin post. Skellefteå är redo att möta nya behov av klimatsmarta transporter som uppkommer i och med den omställning till ett hållbart samhälle som behövs.

 • Christina Kiernan, Samordnare mot välfärdsbrott och otillåten påverkan, SKR

  Christina Kiernan är samordnare mot välfärdsbrott och otillåten påverkan på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) sedan april i år. Hon är jurist i grunden och har lång och bred erfarenhet av brottsförebyggande arbete och samverkan mellan olika myndigheter och aktörer. Närmast kommer hon från Stockholms stad där hon var stadens samordnare mot våldsbejakande extremism och innan dess arbetade hon närmare 10 år som verksamhetsexpert avseende unga lagöverträdare, avhopparverksamhet och våldsbejakande extremism vid Polismyndigheten.

 • Sandra Barouta Elvin , Nationell säkerhetschef, Microsoft, "Säkerhet i en digital värld"

  Cyberattacker och ett förändrat geopolitiskt läge ställer nya krav på samhällsviktiga verksamheter. Hör mer om hur utvecklingen ser ut och hur man kan möta den. Sandra Barouta Elvin arbetar som nationell säkerhetschef för Microsoft med ansvar för bland annat säkerhetsmässiga policyfrågor och säkerhetsfrågor. Hon har över 20 års erfarenhet av att jobba med IT och informationssäkerhet såväl strategiskt som operativt inom både offentlig och privat sektor.

 • Annika Wallenskog, Chefsekonom, SKR

  Annika Wallenskog är chefsekonom på Sveriges kommuner och Regioner (SKR). Hon har arbetat på SKR sedan 2010 och tidigare arbetat som kommundirektör och ekonomidirektör i både kommun och region. Under 90-talet arbetade hon i sex år på Stockholm Globe Arena - när det var ett kommunalt bolag.

 • Leif Denti, Fil. Dr i psykologi, Göteborgs Universitet, "Motivation till innovation - så funkar det"

  Varför ska medarbetarna bry sig om att bidra till organisationens framtid när de har så många andra bollar i luften? Välkommen till en föreläsning med Leif Denti som utforskar människors vilja och motivation till förändring, nytänkande och innovation. Vad gör oss motiverade och hur hänger vår vilja ihop med kultur och ledarskap?

 • Gunnar Westling, Rektor, Kommunala företagens ledarskapsakademi

  Gunnar Westling, ekonomie doktor (inriktning ledning och organisation) har arbetat med ledarutveckling i drygt 20 år. Som forskare har Gunnar fokuserat på ledarskap och lärande vid innovationsarbete och i komplexa utvecklingsuppdrag. Gunnar är verksamhet i flera av våra program inom Kommunala företagens ledarskapsakademi och leder bland annat Vd-programmet och Ordförandeprogrammet. Gunnar är även rektor för Kommunala företagens ledarskapsakademi.

 • Leif Rehnström, vd, Hello Future - "Innovation – vägen framåt i en värld av utmaningar"

  Leif Rehnström är en av grundarna av Hello Future. Han hjälper ledningsgrupper med strategiarbete och utvecklingsfrågor. Leif driver tillsammans med sina kollegor på Hello Future den välkända podcasten "transformationspodden". Han har en bakgrund som ingenjör och låtskrivare med en mix av kreativt skapande och logiskt tänkande. Brinner för innovation och utveckling för en bättre värld.

Hoppas vi ses nästa år, 24-25 maj 2023!