Sobonadagarna 2019

Nu är Sobonadagarna över för den här gången och vi vill tacka alla er som deltog! Om du inte hade möjlighet att delta, eller om du bara vill ta del av innehållet igen, så följer här en sammanfattning från dagarna.

Det var ett soligt Norrköping som den 14 maj 2019 välkomnade de cirka 300 personer som hade anmält sig till Sobonadagarna. Konserthuset Louis De Geer var plats för årets medlemsdagar som bjöd på årsstämma, nätverkande, kunskap och inspiration kring temat Framtidens arbetsgivare 2030.

Förenings- och bolagsstyrelse

Sobonadagarna inleddes med en förenings- och bolagsstyrelse, ordförande var Katarina Ahlqvist, vd på Gryning Vård AB. Inom ramen för bolagsstämman fattades beslut om ny styrelse för Sobona AB. Vd Per Nordenstam föredrog dels en fusionsberättelse och dels en verksamhetsberättelse för Sobona.

Fredrik Torberger: Det är mycket nu – om kommunalt företagande i ett föränderligt samhälle

Sobonadagarnas första föreläsare, Fredrik Torberger, Director Cities & Regions på Kairos Future, pratade om det kommunala företagandet i ett föränderligt samhälle utifrån omvärldsanalyser och studier.

- Det är väldigt spännande att vara ledare idag eftersom man är med och formar framtiden, men man måste ha mod och våga vara pionjär för nya lösningar.

Lars Trägårdh: Att vara samhällsnyttigt företag i tillitslandet Sverige

Forskaren och historieprofessorn Lars Trägårdh föreläste under sitt pass om det svenska samhällskontraktet och det tillitsland som Sverige är.

- Den tillit som svensken har är ur ett internationellt och globalt perspektiv väldigt ovanlig. I många delar av världen är det så att man på goda grunder ser med stor skepsis på staten och koncentrationen av makt i staten. Så den svenska tilliten är ingenting vi ska ta för givet, utan det är faktiskt något exceptionellt.

Anders Hansen: Träna för din hjärna och skapa ett hållbart arbetsliv

- Det viktigaste du kan göra för din hjärna är att träna - och allt räknas!

Anders Hansen, överläkare i psykiatri och författare till boken Hjärnstark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., avslutade första dagens föreläsningar med att prata om den moderna hjärnforskningen som visar hur motion och träning direkt påverkar hjärnans funktioner och vår hälsa. Regelbunden träning är nämligen den bästa hjärngympan som finns, och gåmöten (walk and talks) är ett exempel på pulshöjande aktiviteter på arbetsplatsen som uppmuntras för att minska stress, och öka koncentration och kreativitet hos medarbetarna.

Dag 2: 15 maj

Morgonsoffan – vad händer inom Sobona

Dag två inleddes med morgonsoffan där moderatorn Madeleine Gimåker och Per Nordenstam bjöd in gäster för att prata om delar av de projekt och arbete som pågår inom Sobona.

Conny Larsson, projektledare, berättade om aktuella projekt inom inkluderande kompetensförsörjning och Christina Lingdén, kommunikationschef, berättade om lanseringen av Sobonas nya webbplats. Näst på tur var John Nilsson, förhandlingschef, och Anna Steen, chef för arbetsgivarservice, som bland annat pratade om avtalsrörelsen och medlemsinflytandet genom branschråd, samt utvecklingen av rådgivningen framöver där tillgängligheten fortsatt är viktigast.

Sista gästen i morgonsoffan var Gunnar Westling, programansvarig för Sobonas Ledarskapsakademi i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education, som berättade mer om Ledarskapsakademin och hur ett vässat och kompetent ledarskap bidrar till moderna organisationer och attraktiva arbetsgivare för såväl medarbetare som ledare.

Våra pågående projekt:

  • Inkluderande kompetensförsörjning
  • Avtalsrörelsen
  • Rådgivning
  • Sobonas Ledarskapsakademi

Caroline Sweeney: Nu ska IKEA in i en ny tid

- We are not a company that stagnates, we must always find a way to do things better.

Så inledde Caroline Sweeney, varuhuschef på IKEA i Linköping, sitt föredrag på Sobonadagarna. IKEA:s vision sträcker sig bortom heminredning – de vill skapa en bättre vardag för alla som påverkas av deras företag. De är i ständig utveckling för att möta de utmaningar, men inte minst möjligheter, som de står inför med bland annat förändrade köpbeteenden och efterfrågan, digitalisering och nya krav och förväntningar på arbetsgivaren.

Parallella seminarier

Nästa programpunkt var fyra parallella seminarier som medlemmarna kunde välja mellan.

1. Människorna bakom roboten Robin - Tre Stiftelser
Tre Stiftelser har implementerat mjukvaruroboten Robin i verksamheten på äldreboendet i Göteborg för att robotisera repetitiva arbetsuppgifter.

- Det handlar framför allt om att vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och inte om att ersätta människan med maskin, utan att ta maskinen ur människan så att vi kan ta till vara våra medarbetares fulla kompetens, sa Johan Rindeborg som tillsammans med Maria Lundin höll i seminariet.

2. Framtidens kompetensförsörjning – så gör Nodra
Carina Cato, HR-chef och Nelson Carmona Santis, handledare, berättar om hur Nodra arbetar med kompetensförsörjningen för att vara en inkluderande arbetsgivare som ligger i framkant.

Seminariet om framtidens kompetensförsörjning bjöd på livliga diskussioner bland deltagarna. Diskussionstillfällen varvades med inblick i Nodras arbete där de kombinerar samhällsansvaret genom att minska arbetslösheten med rekrytering och attraktiviteten som arbetsgivare.

3. Jobbspår avfall och återvinning - Renova kombinerar kompetensförsörjning med samhällsnytta genom ett lokalt jobbspår
Jobbspåret är ett samarbete mellan Renova, Göteborgs stad, Arbetsförmedlingen, ABF och Sobona. Genom att på ett tydligt sätt integrera insatser såsom språkutveckling, praktik och arbetsmarknadsutbildning tillsammans med de nationellt framtagna yrkesprofilerna inom återvinning i botten så skapas en unik möjlighet att skräddarsy framtida medarbetare. Sobona kompletterar inom ramen för projektet "Till ett arbete via återvinning" med stöd för validering.

Under seminariet fick deltagarna inspiration och kunskap kring Renovas jobbspår avfall och återvinning för framtida chaufförer. 18 deltagare startade sin resa på jobbspåret i februari 2019 och planeras vara klar juni 2020. Seminariet genomfördes av Elna Hansson, HR-chef på Renova, Sofia Westergaard, HR-specialist på Renova, Christopher de Flon, Projektledare för jobbspåret, Jens Rothman, Arbetsförmedlingen samt Conny Larsson, projektledare på Sobona.

4. Suntarbetsliv: Har du koll på friskfaktorerna?
Forskningen visar att det finns gemensamma nämnare hos långsiktigt friska organisationer – friskfaktorerna. Genom att arbeta främjande och förebyggande med dessa skapas en arbetsplats som är attraktiv, effektiv och hållbar för både individ, grupp och organisation. Vid seminariet redogjordes för vilka friskfaktorerna är och vilket kostnadsfritt stöd som finns för att stärka och utveckla dessa i organisationen. Suntarbetsliv drivs av de fackliga organisationerna i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona. Seminarieledare var Helena Engelke och Malin Ljungzell