De vann Årets Samhällsbärare 2023

Under Sobonadagarna i Stockholm utsågs vinnare i sex kategorier. Juryn gick igenom alla inkommna nomineringar och utsåg därefter tre finalister och en vinnare för varje kategori. Vi vill framföra ett stort grattis till vinnarna!

Vinnare i kategorin Medarbetare

Anita Frost, spårvagnsförare, Göteborgs Spårvägar AB

Juryns motivering: Genom att alltid agera så att kunderna ska uppleva tillit och trygghet och utifrån ett ansvarfullt medarbetarskap bidrar Anita Frost till en god kollegial stämning och yrkesstolthet för sig, sina kollegor och chefer. Med sitt positiva bemötande och tydliga kundfokus sticker vår vinnare ut i mängden. Vi vill även peka på vikten av att fortsätta verka för att könssegregerade yrkesroller ska försvinna - alla goda krafter behövs om vi ska klara av att upprätthålla viktig samhällsservice.

Vinnare i kategorin Arbetsmiljö

Luleå Lokaltrafik AB

Juryns motivering: Under de senaste åren har Luleå Lokaltrafik gjort en ambitiös resa och satsat både på den fysiska och psykosociala arbetsmiljön i en tuff bransch. Idag är man ett företag som går i bräschen i arbetsmiljöarbetet och bidrar till att lyckas i en bransch där det är konkurrens om arbetskraften. Genom att satsa på ledarskapsfrågorna har medarbetarnas engagemang ökat och kunderna blivit nöjdare. Luleå Lokaltrafik har utvecklats från ett anorektiskt bolag med stora utmaningar till ett hållbart företag i framkant av utvecklingen.

Vinnare i kategorin Innovation

Kraftringen AB

Juryns motivering: Genom att säga ”och” istället för ”eller” har Kraftringen på ett imponerande sätt lyckats kombinera biologisk mångfald, fårbetesmark och energiproduktion i ett koncept, där man tillsammans med många skilda aktörer har fått alla att jobba mot en gemensam vision. Det är kärnan i innovation – att kombinera tidigare skilda lösningar på nya sätt som skapar nytta. Därför säger vi stort grattis till Kraftringen AB för solparken i Forsby som troligtvis är Sveriges Bääästa.

Vinnare i kategorin Kompetensförsörjning

Luleå Energi AB

Juryns motivering: Med en tydlig strategi och med definierade målområden bedriver Luleå Energi framgångsrikt ett långsiktigt och systematiskt kompetensförsörjningsarbete med mångfald och inkludering som naturlig del. Genom att skapa en kultur i bolaget utifrån begreppet Innanförskap är de en förebild för att skapa en jämställd arbetsplats. I den offensiva region som bolaget verkar i har de också tagit på sig ett ansvar för att sprida och föra dialog om vikten av att arbeta med strategisk kompetensförsörjning för att lyckas med den gemensamma samhällsutmaningen i energiomställningen.

Vinnare i kategorin Hållbarhet

Kraftringen AB

Juryns motivering: Genom att anpassa sin affärsmodell i linje med 1,5 gradersmålet och systematiskt arbeta för att hållbarhetsfrågorna ska genomsyra hela verksamheten, bidrar Kraftringen till affärsmässig samhällsnytta. Som leverantör av fossilfria energilösningar, med tydliga klimatmål och engagemang i utbildningsprojekt, inspireras andra att agera för en mer hållbar framtid. Mot den bakgrunden är Kraftringen en förebild och värdig vinnare av Årets Samhällsbärare.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du har frågor eller är intresserad av Årets Samhällsbärare och Samhällsbärardiplomet.

Louise Pons Dreifeldt
Opinionsstrateg