Årets Samhällsbärare Hållbarhet
Nomineringen gäller för 2024
Vilket företag vill du nominera till Årets Samhällsbärare Hållbarhet?
Har ditt företag eller organisation gjort något spännande inom hållbarhetsfrågorna? Berätta och nominera! Vinnaren utses utifrån kriterierna:

- Tar aktivt ansvar för hur företaget/organisationen ställer om sin affärsmodell så att den är i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål - Medvetet och systematiskt säkerställer att hållbarhetsfrågorna genomsyrar företagets/organisationens affär och/eller verksamhet och på så sätt bidrar till en affärsmässig samhällsnytta
- Inspirerar fler till att göra mer
Ange ett organisations- eller företagsnamn
Skriv in en motivering
Årets Samhällsbärare Hållbarhet
Nomineringen gäller för 2024
Information om dig som nominerar
Skriv in ditt förnamn
Skriv in ditt efternamn
Skriv in en korrekt e-postadress
  • Steg 1 av 2