Årets Samhällsbärare Hållbarhet
Nomineringen gäller för 2024
Vilket företag vill du nominera till Årets Samhällsbärare Hållbarhet?
Har ditt företag eller organisation gjort något spännande inom hållbarhetsfrågorna? Berätta och nominera! Vinnaren utses utifrån kriterierna:

- Medvetet och systematiskt säkerställer att hållbarhet genomsyrar företagets/organisationens affär och/eller verksamhet
- Arbetar proaktivt med miljö- och klimatanpassning i verksamheten
- Främjar dialog, samverkan och inspirerar andra till ett ambitiöst hållbarhetsarbete

Det är en sammanvägning av den totala kriterieuppfyllnaden som ligger till grund för juryns beslut.

Nominera senast 22 april.
Ange ett organisations- eller företagsnamn
Skriv in en motivering
Årets Samhällsbärare Hållbarhet
Nomineringen gäller för 2024
Information om dig som nominerar
Skriv in ditt förnamn
Skriv in ditt efternamn
Skriv in en korrekt e-postadress
  • Steg 1 av 2