Tid kvar till nästa prisutdelning på Sobonadagarna 2024
237dagar2timmar43minuter

Årets Samhällsbärare

De kommunala företagen är samhällsbärare som skapar samhällsnytta och får vardagen att fungera över hela landet varje dag, dygnet runt. De bidrar till en positivt hållbar utveckling och levererar tjänster som ett fungerande samhälle måste ha.

Många kommunala företag tar ett extra ansvar i frågor som rör miljö och klimatmässig hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Nominera ert företag eller en medarbetare till Årets Samhällsbärare!

  • Lyft medarbetare och stärk er profil som arbetsgivare
  • Synliggör ert arbete för samhällsnyttan
  • Vinnarna presenteras på galamiddagen under de årliga Sobonadagarna
  • Jury bestående av representanter från kommunala företag, näringsliv och organisationer

 

Årets Samhällsbärare
Medarbetare
Nominera till Årets Samhällsbärare - Medarbetare om du vill nominera en medarbetare.

Vinnaren utses utifrån kriterierna:
- Medverkar till ett gott medarbetarskap
- Inspirerar och bidrar till en positiv verksamhetsutveckling
- Bidrar till ett bättre samhälle genom sitt arbete
Årets Samhällsbärare
Innovation
Nominera er till Årets Samhällsbärare - Innovation om ni driver innovationsarbete som ni är stolta över och som bidrar till att skapa affärsmässig samhällsnytta!

Vinnaren utses utifrån kriterierna:
- Driver ett strategiskt innovationsarbete som genomsyrar hela eller delar av verksamheten
- Tar täten i innovationsarbetet och är en förebild i branschen
- Genom innovationsarbetet bidrar företaget/organisationen till att skapa affärsmässig samhällsnytta
Årets Samhällsbärare
Arbetsmiljö
Nominera er till Årets Samhällsbärare - Arbetsmiljö om ni har ett systematiskt arbetsmiljöarbete som ni är stolta över och arbetar proaktivt med att hållbart arbetsliv!

Vinnaren utses utifrån kriterierna:
- Bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete som genomsyrar hela företaget/organisationen
- Arbetar proaktivt för att skapa ett hållbart arbetsliv
- Satsar på att skapa god arbetsmiljö som en del av ett attraktivt arbetsgivarerbjudande
Årets Samhällsbärare
Kompetensförsörjning
Nominera er till Årets Samhällsbärare - Kompetensförsörjning om ni bedriver ett strategiskt arbete med kompetensförsörjning, mångfald, inkludering och icke-diskriminering som ni är stolta över!

Vinnaren utses utifrån kriterierna:
- Bedriver ett strategiskt arbete med kompetensförsörjning
- Som arbetsgivare främjar till ökad mångfald, inkludering och icke-diskriminering
- Använder arbetet med kompetensförsörjning för att bidra till en positiv utveckling i samhället och skapa samhällsnytta
Årets Samhällsbärare
Hållbarhet
Nominera er till Årets Samhällsbärare - Hållbarhet om ni är ett företag/organisation som har ett aktivt och strategiskt hållbarhetsarbete som ni är stolta över!

Vinnaren utses utifrån kriterierna:
- Tar aktivt ansvar för hur företaget/organisationen ställer om sin affärsmodell så att den är i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål
- Medvetet och systematiskt säkerställer att hållbarhetsfrågorna genomsyrar företagets/organisationens affär och/eller verksamhet och på så sätt bidrar till en affärsmässig samhällsnytta
- Inspirerar fler till att göra merÅrets Samhällsbärare
Ledarskap
Nominera en ledande medarbetare till Årets Samhällsbärare - Ledare om ni har en medarbetare som utmärker sig genom sitt ledarskap!

Vinnaren utses utifrån kriterierna:
- Entusiasmerar och bidrar till en hälsosam och utvecklade kultur
- Tar ansvar för verksamhetens utveckling och framgång
- Är en trygg och stolt förebild för det gemensamma samhällsansvaret

Beställ Samhällsbärardiplomet

Genom att bidra till att det kommer rent vatten ur kranen, att våra äldre mår bra, att bussen kommer i tid eller lampan tänds i taket är dina medarbetare samhällsbärare.

Uppmärksamma en medarbetare genom att beställa Samhällsbärardiplomet, som ni delar ut och firar internt! Beställ ett Samhällsbärardiplom till en medarbetare för att visa uppskattning och skapa stolthet. Diplomet kan beställas löpande.

Beställ när som helst
Samhällsbärardiplom till medarbetare
Uppmärksamma en medarbetare som bidrar, inspirerar eller har gjort det lilla extra. Beställ Samhällsbärardiplomet kostnadsfritt.
Beställ diplom