Årets Samhällsbärare

De kommunala företagen är samhällsbärare som skapar samhällsnytta och får vardagen att fungera över hela landet varje dag, dygnet runt. De bidrar till en positivt hållbar utveckling och levererar tjänster som ett fungerande samhälle måste ha.

Det är en sammanvägning av den totala kriterieuppfyllnaden som ligger till grund för juryns beslut.

  • Lyft medarbetare och stärk er profil som arbetsgivare
  • Synliggör ert arbete för samhällsnyttan
  • Jury bestående av representanter från kommunala företag, näringsliv och organisationer
  • Vinnarna presenteras på galamiddagen under de årliga Sobonadagarna

Observera att nomineringen till 2024 är stängd.

Årets Samhällsbärare
Medarbetare
Vinnaren utses utifrån kriterierna:
- Medverkar till ett gott medarbetarskap
- Inspirerar och bidrar till en positiv verksamhetsutveckling
- Bidrar till ett bättre samhälle genom sitt arbete
Årets Samhällsbärare
Ledarskap
Vinnaren utses utifrån kriterierna:
- Entusiasmerar och bidrar till en hälsosam och utvecklade kultur
- Tar ansvar för verksamhetens utveckling och framgång
- Är en trygg och stolt förebild för det gemensamma samhällsansvaret
Årets Samhällsbärare
Innovation
Vinnaren utses utifrån kriterierna:
- Har genomfört nya idéer som skapat värde för organisationen och tänkta målgrupper
- Har ett metodiskt och systematiskt arbete med innovation
- Har ett fokus på framtidsfrågor i ledningen
Årets Samhällsbärare
Arbetsmiljö
Vinnaren utses utifrån kriterierna:
- Bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete som genomsyrar hela företaget/organisationen
- Arbetar proaktivt för att skapa ett hållbart arbetsliv
- Satsar på att skapa god arbetsmiljö som en del av ett attraktivt arbetsgivarerbjudande
Årets Samhällsbärare
Kompetensförsörjning
Vinnaren utses utifrån kriterierna:
- Bedriver ett strategiskt arbete med kompetensförsörjning
- Som arbetsgivare främjar till ökad mångfald, inkludering och icke-diskriminering
- Använder arbetet med kompetensförsörjning för att bidra till en positiv utveckling i samhället och skapa samhällsnytta
Årets Samhällsbärare
Hållbarhet
Vinnaren utses utifrån kriterierna:
- Medvetet och systematiskt säkerställer att hållbarhet genomsyrar företagets/organisationens affär och/eller verksamhet
- Arbetar proaktivt med miljö- och klimatanpassning i verksamheten
- Främjar dialog, samverkan och inspirerar andra till ett ambitiöst hållbarhetsarbeteBeställ Samhällsbärardiplomet

Genom att bidra till att det kommer rent vatten ur kranen, att våra äldre mår bra, att bussen kommer i tid eller lampan tänds i taket är dina medarbetare samhällsbärare.

Uppmärksamma en medarbetare genom att beställa Samhällsbärardiplomet, som ni delar ut och firar internt! Beställ ett Samhällsbärardiplom till en medarbetare för att visa uppskattning och skapa stolthet. Diplomet kan beställas löpande.

Beställ när som helst
Samhällsbärardiplom till medarbetare
Uppmärksamma en medarbetare som bidrar, inspirerar eller har gjort det lilla extra. Beställ Samhällsbärardiplomet kostnadsfritt.
Beställ diplom