Det här är juryn 2024

Juryn går igenom alla inkommna nomineringar och utser därefter tre finalister och en vinnare för varje kategori. Juryns beslut går ej att överklaga.

Peter Liss, VD, Svealandstrafiken
Peter Liss har flera års erfarenhet av att leda inom både offentlig och privat sektor. År 2016 var Peter Liss VD för AB Västerås Lokaltrafik som vann KFS-priset för Affärsmässig Samhällsnytta. Förutom att bland annat vara ledamot i Sobonas styrelse är Peter Liss även ledamot i Västmanlands Miljö och Klimatråd.
Symobolbild för länken
Leif Rehnström, VD, Hello Future
Leif Rehnström arbetar dagligen med att stärka organisationers förmåga att skapa innovation som är positiv för mänskligheten. Hello Future hjälper sina kunder inom både offentlig och privat sektor att bygga upp innovationsförmåga och ta sig an komplexa utmaningar inom hållbarhet och digitalisering. Leif hörs också regelbundet i Transformationspodden och Innovationsspanarna.
Symobolbild för länken
Eva Wikström, VD, Omställningsfonden
Eva Wikström arbetar med kompetensförsörjningsfrågor i ett brett perspektiv och har under sitt yrkesliv även arbetat med arbetsrätt och förhandling hos fackliga organisationer, arbetsgivarorganisation och region. Eva är VD för Omställningsfonden som är en kollektivavtalsstiftelse som Sobona är en av huvudmännen för.
Symobolbild för länken
Karin Hagman, VD, Suntarbetsliv
Karin Hagman har tidigare varit VD för Systembolagets dotterbolag IQ-initiativet och hon har även arbetat i partsvärlden som kommunikationschef. Karin är VD för Suntarbetsliv som är parternas gemensamma förening för arbetsmiljö och arbetar med verktyg, artiklar och annat digitalt material för att stärka det främjande arbetsmiljöarbetet och bidra till friskare arbetsplatser.
Symobolbild för länken
Ulf Lago, Förbundsdirektör, Räddningstjänsten Västra Götaland
Ulf Lago har varit chef och ledare i offentligt verksamhet i 28 år. Ulf Lago är även ledamot i Sobonas styrelse. Ulf brinner särskilt för mänskliga rättigheter och alla människors lika värde och har jobbat aktivt för att öka jämställdheten och mångfalden inom framförallt den kommunala räddningstjänsten.
Symobolbild för länken
Karin Gellin, Förbundschef, Samordningsförbundet VärNa
Karin Gellin har 26 års erfarenhet av att verka inom samhällsnyttiga verksamheter. Karin Gellin har arbetat inom arbetsmarknadsområdet i över 20 år och genom de ledande befattningar hon har haft de senaste 15 åren har hon kommit att engagera sig alltmer i de system- och strukturrelaterade utmaningar som påverkar effektiviteten inom offentlig sektor. Karin Gellin är även ledamot i Sobonas styrelse.
Symobolbild för länken
Mark Johnsson, Affärsutvecklingsansvarig för hållbara investeringar i kommuner och regioner, KPA
Mark är affärsutvecklingsansvarig inom Folksamgruppen och arbetar bl.a. med KPA Pensions investeringar i kommun- och regionsektorn. KPA Pension förvaltar ca 280 miljarder kr med fokus på klimatomställning och samhällsnytta.
Symobolbild för länken

Sex tävlingskategorier och ett diplom

Tävlingen Årets Samhällsbärare är indelat i sex tävlingskategorier där vinnaren presenteras på Sobonadagarna. Du kan också när som helst beställa Samhällsbärardiplomet för att uppmärksamma en medarbetare som gör det där lilla extra.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du har frågor eller är intresserad av Årets Samhällsbärare och Samhällsbärardiplomet.

Louise Pons Dreifeldt
Opinionsstrateg