Yrkesintroduktionsavtal och utveckling av lärandet på arbetsplatser

Sobona har beviljats statsbidrag från Skolverket för att fortsätta utveckla lärandet på arbetsplatser inom ramen för yrkesintroduktionsavtal (YA). En yrkesintroduktionsanställning, YA-anställ­ning, är en egen anställningsform för ungdomar, nyanlända eller långtidsarbetslösa där arbete kombineras med lärande. Syftet med anställningen är att du som arbetsgivare ska kunna säkerställa ditt företags kompetensbehov och samtidigt hjälpa personer in på arbetsmarknaden.

Det grundläggande syftet med projektet är att främja spridande och användande av yrkesintroduktionsanställningar och ett viktigt verktyg för detta är Sobonas egenutvecklade handledarutbildning. Detta tillsammans med medlemsbesök samt spridning av kunskap, verktyg och modeller ligger till grund i detta fleråriga arbete.

Genom att utveckla handledarutbildningen ytterligare fördjupas kunskapen hos utbildade handledare på företagen och det arbetsplatsförlagda lärandet för målgrupperna unga, långtidsarbetslösa och nyanlända säkerställs. Handledarutbildningen innebär ett stöd och kompetensutveckling för att skapa bättre förutsättningar för att ge långtidsarbetslösa, unga och nyanlända ett lärande under yrkesintroduktionsanställningstiden.

Det långsiktiga syftet är detsamma som när handledarutbildningen lanserades hösten 2016. Företagen utbildar handledare med språkutvecklande kompetens via den framtagna handledarutbildningen. Därigenom har strukturer för lärandet på arbetsplatserna genom yrkesintroduktionsanställningar utvecklats och är välkända bland företag som anställer i form av YA. Det ger större trygghet i anställningarna och ger stöd för de som tar på sig rollen som handledare och företagen kan därför anställa i större skalor.

 

Vill du veta mer om projektet? Kontakta Sobonas projektledare Conny Larsson