Hej!

Tack för inlämnade årsuppgifter! Vi bekräftar att du lämnat in nedanstående uppgifter till oss. Om någon uppgift inte är korrekt, kontakta oss på kontakt@sobona.se.

Företag som rapporteringen avser: {{company}}
Datum och tid: {{reportdate}}
Årslönesumma: {{yearsalary}}
Antal anställda: {{employees}}
Antal anställda som tillhör RIB: {{rib}}

Fakturareferens: {{invoicereference}}
Fakturaadress: {{invoiceaddress}}
Postnummer: {{invoicezip}}
Postort: {{invoicecity}}
Referenskod e-faktura: {{einvoicingrefcode}}
GLN-nummer: {{glnnumber}}

Övrigt: {{misc}}


Med vänliga hälsningar,
Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation