Våra branscher

KFS och Pacta har varit indelade i 15 respektive 16 branscher/verksamhetsområden vardera och dessa förs nu samman i Sobona till sammanlagt 12 gemensamma branscher enligt följande:

Energi, Räddningstjänst, Hälso- och sjukvård, Vård- och omsorg, Personlig assistans, Utbildning, Trafik, Fastigheter, Vatten och miljö, Flygplatser, Besöksnäring och kulturarv, samt Region- och samhällsutveckling.

I arbetet har vi på Sobona tagit fasta på branschernas intressegemenskap. I och med sammanslagningen kommer det inom de flesta branscher att finnas fler än ett kollektivavtal och i några fall blir det konsolidering av flera olika branscher med gemensamma beröringspunkter. Vi hoppas att vi nu ännu starkare och mer samlat ska kunna möta gemensamma utmaningar och driva arbetsgivarfrågor inom er bransch.

Läs mer om KFS branscher här 

Läs mer om Pactas verksamhetsområden här