Webbutbildning - språkutveckling på arbetsplatsen

Forskning visar att goda språkkunskaper ger ökade möjlig­heter till integration och socialt liv. God språk-, läs-och skriv­förmåga ger bättre anställningsmöjligheter, ett friskare liv och bidrar till ett mer demokratiskt samhälle. Handledaren är en språklig förebild. Hur hen samtalar, språkar och samspelar påverkar den handledde.

Om webbutbildningen

Webbutbildningen lär dig att förmedla yrkesspråk till personer som inte har svenska som modersmål, samt hur arbetsplatsen förbereds inför språkutveckling. Den innehåller även ett språkkontrakt för bättre interaktion mellan hand­ledare och den handledde. Detta ger en trygg struktur för samtal och professionella relationer. Modulen om språkutveckling består av fyra delar: Intro­duktion, förberedelse på arbetsplatsen, lära ut språk samt motivation. Syftet är att den handledde snabbt ska komma in i arbetet och gemenskapen. Språkförståelse är viktigt för god kommunikation, vilket leder till framgång på jobbet.

Vinster för ditt företag

 • Utbildningen avdramatiserar språkutveckling på arbetsplatsen.
 • Fler medarbetare kan tänka sig att bli handledare.
 • Yrkesspråket sätts i en kontext.
 • Handbok i handledning
 • Sobonas handledarutbildning
 • Språkkontrakt Engelska
 • Språkkontrakt Franska
 • Språkkontrakt Arabiska
 • Språkkontrakt Somaliska
 • Språkkontrakt Farsi (persiska)
 • Språkontrakt Dari (afghansk persiska)
 • Språkkontrakt tigrinja
 • Språkkontrakt
 • Språkutveckling på arbetsplatsen - Ett verktyg för inkludering

Anmäl dig till webbutbildningen

Kostnadsfritt

Logga in var och när ni vill

Smarta verktyg och tips

Kontakta mig gärna vid frågor!

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet