Utveckla värdet i samspelet med din ägare

Som ett led i Sobonas strategiska utveckling kliver vi nu in i ett exklusivt samarbete med Public Partner och tillhandahåller ett unikt erbjudande för Sobonas medlemmar!Ta del av erbjudandet:

Genomlysning av ägarstyrningen för bolaget med stöd av Public Partner.

Nu har du som medlem i Sobona möjlighet att ta del av ett exklusivt erbjudande. Som ett led i Sobonas strategiska utveckling kliver vi nu in i ett samarbete med Public Partner där du som medlem har chans att utveckla värdet i samspelet med din ägare samtidigt som Sobona utvecklar ett långsiktigt arbete för att fördjupa insikterna kring ägarstyrning av kommunala företag i en kvalitativ studie. Erbjudandet gäller till 31 augusti 2023.

För vem? Medlemsföretag i Sobona, person/er i ledande befattningar deltar. Även ägarrepresentanter deltar. Upp till fyra medlemsföretag i Sobona kommer att bli utvalda för att delta. Nu finns två av fyra platser kvar. Företagen som blir utvalda erhåller en rabatt genom samfinansiering med Sobona i utbyte mot att delta i den övergripande studien. Detta kommer att vara helt anonymiserat. Varken företag/bolag eller deltagare kommer att namnges i studien.

Public Partner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett konsultföretag med inriktning på offentligt finansierad verksamhet. Deras erfarenheter av och insikter i särdragen i demokratiskt styrda och offentligt finansierade verksamheter, är ett av deras viktigaste kännetecken. Konsultteamet kommer att omfatta två konsulter från Public Partner samt medarbetare från Sobona. Detta för att möjliggöra lärande från genomförda pilotstudier. Public Partner tillhandahåller uppdragsledare och uppdraget sker under Public Partners kvalitetssystem.
Praktisk information om erbjudandet

Det här får du

Målet är att din organisation får en högkvalitativ genomlysning av styrningen av bolaget samt rekommendationer till åtgärder och förslag till en möjlig fortsatt process i syfte att utveckla kvaliteten i ägarstyrningsrelationen.

Genomförandeperiod

1-2 månader.

Kostnad

Genom en samfinansiering med Sobona erhåller ditt företag 50 % rabatt på processen. Kostnaden för ditt företag blir 97 200 kr.  De företag som blir utvalda att ta del av erbjudandet erhåller rabatten genom samfinansiering med Sobona i utbyte mot att utgöra underlag i den övergripande analysen kring ägarstyrning.

Dialog med ägare

Förutsättningen för genomlysningen är ett aktivt deltagande av såväl medlemsföretag som deras ägare. Innan intresseanmälan skickas in behöver därför dialog och förankring ske med ägarrepresentanter.

Intresseanmälan

Anmäl er genom att fylla i formuläret nedan.

Intresseanmälan är inte bindande. Efter sista anmälningsdag görs ett urval som säkerställer att vi får en bredd i arbetet avseende typ av företag och utmaningar som beskrivs.

De organisationer som blir utvalda att ta del av erbjudandet kommer också att ingå i en övergripande analys som fördjupar Sobonas kunskaper och insikter om ägarstyrning. Till denna analys krävs ingen extra insats av ditt bolag. Detta görs helt anonymiserat och i slutanalysen kommer varken bolag, ägare eller representanter därav att namnges. 

Vi behöver er intresseanmälan senast 31 augusti 2023.

Anmälningsforumlär
T.ex. samspelet mellan bolag och ägare, kommun/region, otydliga riktlinjer och direktiv, roller och uppdrag eller levande samtal om behovet av kommunala företag.

Läs mer om hur genomlysningen och den kvalitativa studien kommer gå till:


Fas I - Uppdragsuppstart, med teamet och med pilotorganisationen:

Vi arbetar igenom en fastställd agenda för mötet för att klargöra utvecklingssituation, förväntningar, metod, roller och risker mm.


Fas II - Analys:

Vi genomför studien via genomgång av styrdokument och intervjuer i olika konstellationer utifrån urval som klargjorts vid uppdragsuppstarten. Vi tror att det handlar om företrädare från såväl bolaget som ägaren, detta i form av yttersta ledningen av tjänstepersoner och förtroendevalda från ägaren samt bärande företrädare för bolaget.

Analysfasen avslutas med en workshop där vi prövar vår analys och det helst på de personer som varit del i studien i form av intervjuer och liknande.


Fas III - Bedömning:

Analysfasen ligger till grund för konsulternas bedömning och rekommendationer för fortsatt process i syfte att utveckla kvaliteten i ägarstyrningsrelationen. Denna bedömning och rekommendationerna stäms av med uppdragsgivaren vid ett möte.


Fas IV - Skriftlig rapport och avrapporteringstillfälle:

Uppdraget summeras i en skriftlig rapport innehållande analys och bedömning. Uppdragsgivaren får också möjlighet till ett avrapporteringstillfälle, exempelvis inför ledningsgrupp, styrelse och/ eller ägarsamråd/kommunstyrelse.

En eventuell fortsättning på förändringsarbetet kan ske med Public Partner som konsultstöd, med annat konsultstöd eller i egen regi.

Tidsmässigt bedöms uppdragsuppstart kunna ske någon gång under hösen 2022 och slutleverans inom 1-2 månader beroende på planeringsförutsättningar för intervjubokningar mm som klargörs vid uppstartstillfället.


Om Public Partner:

Public Partner är ett konsultföretag med inriktning på styrning och ledning av i första hand offentliga organisationer. Public Partner arbetar över hela landet som processledare, utvärderare, rådgivare, utredare eller coach. Uppdragsgivare är oftast ledare i kommuner, kommunala bolag, regioner eller statliga organisationer.  Public Partner bemannar denna satsning med konsultkompetens som innehar djup systemförståelse och kompetens av ägar- och bolagsstyrning samt mellankommunal samverkan. Ansvariga konsulter från Public Partner är Mats Carlström och Mikael Gustavsson Roxell. 

Mer information hittar du på www.publicpartner.se Länk till annan webbplats.


Fas I - Uppdragsuppstart, med teamet och med pilotorganisationen:

Vi arbetar igenom en fastställd agenda för mötet för att klargöra utvecklingssituation, förväntningar, metod, roller och risker mm.


Fas II - Analys:

Vi genomför studien via genomgång av styrdokument och intervjuer i olika konstellationer utifrån urval som klargjorts vid uppdragsuppstarten. Vi tror att det handlar om företrädare från såväl bolaget som ägaren, detta i form av yttersta ledningen av tjänstepersoner och förtroendevalda från ägaren samt bärande företrädare för bolaget.

Analysfasen avslutas med en workshop där vi prövar vår analys och det helst på de personer som varit del i studien i form av intervjuer och liknande.


Fas III - Bedömning:

Analysfasen ligger till grund för konsulternas bedömning och rekommendationer för fortsatt process i syfte att utveckla kvaliteten i ägarstyrningsrelationen. Denna bedömning och rekommendationerna stäms av med uppdragsgivaren vid ett möte.


Fas IV - Skriftlig rapport och avrapporteringstillfälle:

Uppdraget summeras i en skriftlig rapport innehållande analys och bedömning. Uppdragsgivaren får också möjlighet till ett avrapporteringstillfälle, exempelvis inför ledningsgrupp, styrelse och/ eller ägarsamråd/kommunstyrelse.

En eventuell fortsättning på förändringsarbetet kan ske med Public Partner som konsultstöd, med annat konsultstöd eller i egen regi.

Tidsmässigt bedöms uppdragsuppstart kunna ske någon gång under hösen 2022 och slutleverans inom 1-2 månader beroende på planeringsförutsättningar för intervjubokningar mm som klargörs vid uppstartstillfället.


Om Public Partner:

Public Partner är ett konsultföretag med inriktning på styrning och ledning av i första hand offentliga organisationer. Public Partner arbetar över hela landet som processledare, utvärderare, rådgivare, utredare eller coach. Uppdragsgivare är oftast ledare i kommuner, kommunala bolag, regioner eller statliga organisationer.  Public Partner bemannar denna satsning med konsultkompetens som innehar djup systemförståelse och kompetens av ägar- och bolagsstyrning samt mellankommunal samverkan. Ansvariga konsulter från Public Partner är Mats Carlström och Mikael Gustavsson Roxell. 

Mer information hittar du på www.publicpartner.se Länk till annan webbplats.

Bild på Madeleine Gimåker och Anna Lirén, utvecklingsstrateger på Sobona.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss vid frågor om erbjudandet!

Madeleine Gimåker
08-452 78 14
madeleine.gimaker@sobona.se

Anna Lirén
08-452 79 15
anna.liren@sobona.se