I en komplex och snabbt föränderlig omvärld är analysen av densamma en nyckel för att kunna navigera organisationen på ett värdeskapande sätt. Genom att säkerställa rutiner för att systematiskt analysera trender och signaler i samhället kan vi skapa oss en bild av alternativa scenarier för framtiden. Utifrån denna skapas goda förutsättningar för att fatta kloka beslut och skapa robusta strategier.

Lär dig mer
- Omvärldsdriven verksamhetsstyrning, Kairos Future
- Lär dig leda från Framtiden, Hello Future Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
- Omvärldstrender och ägarstyrning som bygger framtidskapacitet

Styrningen genom alla led genomsyras av de mänskliga relationerna i det komplexa systemet. Dessa kräver en ständigt pågående medveten utveckling.

Lär dig mer
- Kommunala företagens ledarskapsakademi
Public Partners styrelseutbildning
- Kommunledningsakademin Öppnas i nytt fönster.

Styrelsen behöver gemensamt ha kompetens i frågor som rör bolagsstyrning, ekonomi samt bolagets verksamhet. Styrning av kommunala bolag är komplext och ställer därmed höga krav på såväl förtroendevalda, kommunala tjänstemän som bolagsledning.

Lär dig mer
- Presidiet som en professionell samspelsrelation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
- Principer för styrning av kommun- och regionägda bolag, SKR Pdf, 497.4 kB, öppnas i nytt fönster.
- Kommunledningsakademin Öppnas i nytt fönster.
- Styrelseakademin
- Ordförandeprogrammet, en del av Kommunala företagens ledarskapakademi

De kommunala företagen har fyllt en central roll i att bygga och utveckla samhället genom alla tider och har sin grund i en långsiktighet och effektivitet i skärningspunkten mellan de demokratiska och affärsmässiga värdena.

Lär dig mer
- Rapport: Berättelsen om de kommunala företagen
- För dig som sitter i styrelsen för ett kommunalt eller regionalt bolag