Filmer om ägarstyrning som bygger framtidskapacitet

Ägarstyrning är en av de viktigaste strategiska frågorna för de kommunala företagen. Samtidigt saknas det ofta verktyg i det arbete som ligger bortom lagar, regler och rådande principer. Vi vill ge våra medlemmar inspiration för fördjupande dialog, relationer och förtroenden. Här följer korta filmklipp där Sobona genom Per Nordenstam, Louise Pons Dreifeldt, Gunnar Westling och Anna Lirén reflekterar kring dessa frågor.

Omvärldstrender och ägarstyrning som bygger framtidskapacitet

Peter Pernemalm, analyschef, Kairos Future

Peter Pernemalm, analyschef, Kairos Future

Del 1 - Dialog genom samspel och relationer

Del 2 - Dialog genom samspel och relationer

Del 3 - Dialog genom samspel och relationer

Del 4 - Omvärldsanalys och strategiskt framtidsarbete