Fyra yrkesprofiler inom VA-branschen

sprakpyramiden

Yrkesprofilerna visar överskådligt vad individer behöver kunna för att jobba inom VA. Innehållet i yrkesprofilerna är framtaget, relevanssäkrat och nationellt förankrat med stöd av OCN-metoden. Arbetet genomfördes i samverkan med yrkeskunniga och representanter från medlemsföretag, fackförbund, branschorganisation, utbildningsanordnare och Arbetsförmedlingen.

Utvecklingen fortsätter inom ramen för projektet Yrkesprofilering och validering inom VA-branschen.

Yrkesprofilen uttrycks i form av läranderesultat och bedömningskriterier. Läranderesultaten fördelas ämnesvis i moduler och summan av alla moduler bildar en yrkesprofil.

Nu har dessa fyra nationella yrkesprofiler tagits fram:

  1. Tekniker ledningsnät
  2. Drifttekniker vattenverk
  3. Drifttekniker reningsverk
  4. Mätartekniker
sprakpyramiden

Nedladdningsbara dokument

  • Handbok i handledning
  • Sobonas handledarutbildning
  • Vatten och avlopp - yrkes­specifika moduler

Relaterade filmer

Återvinning och VA 2020 - Attraktivitet och kompetensförsörjning genom yrkesprofiler och validering

VA-branschen står inför stora utmaningar inom kompetensförsörjning. Under de kommande åren går många ingenjörer i pension samtidigt som det är svårt att hitta nya medarbetare. Därför vill NSVA göra företaget mer attraktivt genom nationella yrkesprofiler.

Återvinning och VA 2020 - Yrkesprofiler inom återvinning, avfall och VA

Yrkesprofiler inom återvinning, vatten och avfall är framtagna. Dessa beskriver vad en individ behöver kunna. Validering säkerställer att individen kan det som behövs för att klara jobbet. För att kunna göra validering behövs en metod och Nordiskt Valideringsforum arbetar med OCN-metoden.

Vattenuppropet och yrkesprofiler inom VA

Branschråd Vatten och Miljö vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån, och kanske inte ens tänkt på. Sobona gör det här uppropet för att ge dig verktyg för att öka mångfalden i din organisation. Nationella yrkesprofiler skapar samsyn och ger ett gemensamt språk. De skapar tydlighet och insikter över vad individer behöver kunna inom ett yrkesområde.

Webbinarium - Sobonas yrkesprofiler inom VA

Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare på Nordiskt Valideringsforum, berättar om Sobonas nationella yrkesprofiler inom VA. Yrkesprofilerna visar överskådligt vad individer behöver kunna för att jobba inom VA. Innehållet i yrkesprofilerna är framtaget, relevanssäkrat och nationellt förankrat med stöd av OCN-metoden. Arbetet genomfördes i samverkan med yrkeskunniga och representanter från medlemsföretag, fackförbund, branschorganisation, utbildningsanordnare och Arbetsförmedlingen.

Vill du veta mer?

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning