Yrkesprofiler inom fastighetsbranschen

sprakpyramiden

Yrkesprofilerna visar överskådligt vad individer behöver kunna för att jobba inom fastighetsbranschen. Innehållet i yrkesprofilerna är framtaget, relevanssäkrat och nationellt förankrat med stöd av OCN-metoden. Arbetet genomfördes i samverkan med yrkeskunniga och representanter från medlemsföretag, fackförbund, branschorganisation, utbildningsanordnare och Arbetsförmedlingen.

Utvecklingen fortsätter inom ramen för projektet Yrkesprofilering och validering inom fastighetsbranschen.

Yrkesprofilen uttrycks i form av läranderesultat och bedömningskriterier. Läranderesultaten fördelas ämnesvis i moduler och summan av alla moduler bildar en yrkesprofil.

Grundläggande tillsyn, skötsel och underhåll av fastigheter, grundläggande städ inom fastighet samt grundläggande fastighetsnära återvinning

Dessa yrkesprofiler förbättrar kompetensförsörjningen inom branschen genom att utgöra underlag för strukturerad praktik, insteg och fortsatt utveckling mot den befintliga branschvalideringsmodellen som finns på högre nivå.

De framtagna yrkesprofilerna synliggör tillsyn, skötsel och underhåll av fastigheter, grundläggande städ inom fastighet samt grundläggande fastighetsnära återvinning. Utvecklingen har fokuserat på insteg såsom bostadsvärd och återvinningsvärd.

sprakpyramiden

Nedladdningsbara dokument

  • Handbok i handledning
  • Sobonas handledarutbildning
  • Skötsel och underhåll av fastighet

Relaterade filmer

Fastighet 2020 -Utvecklade yrkesprofiler utifrån branschens behov med Jörgen Bergvall

De framtagna yrkesprofilerna synliggör tillsyn, skötsel och underhåll av fastigheter, grundläggande städ inom fastighet samt grundläggande fastighetsnära återvinning. Utvecklingen har fokuserat på insteg såsom bostadsvärd och återvinningsvärd.

Webbinarium - Yrkesprofilering och yrkesprofiler, vad är det?

Dessa yrkesprofiler förbättrar kompetensförsörjningen inom branschen genom att utgöra underlag för strukturerad praktik, insteg och fortsatt utveckling mot den befintliga branschvalideringsmodellen som finns på högre nivå.

Vill du veta mer?

Conny Larsson
Chef för kompetenskansliet