Fem yrkesprofiler och en instegsprofil inom energibranschen

sprakpyramiden

Yrkesprofilerna visar överskådligt vad individer behöver kunna för att jobba inom energibranschen. Innehållet i yrkesprofilerna är framtaget, relevanssäkrat och nationellt förankrat med stöd av OCN-metoden. Arbetet genomfördes i samverkan med yrkeskunniga och representanter från medlemsföretag, fackförbund, branschorganisation, utbildningsanordnare och Arbetsförmedlingen.

Utvecklingen fortsätter inom ramen för projektet Yrkesprofilering och validering inom energibranschen.

Yrkesprofilen uttrycks i form av läranderesultat och bedömningskriterier. Läranderesultaten fördelas ämnesvis i moduler och summan av alla moduler bildar en yrkesprofil.

Dessa fem yrkesprofiler har kompletterats med en instegsprofil:

  1. Kundservicemedarbetare.
  2. Distributionselektriker – belysning och stolparbete.
  3. Distributionselektriker – fördjupning.
  4. Drifttekniker – elnät.
  5. Beredare.

Tillsammans med Gävle Energi har det även utvecklats underlag till lokala jobbspår för distributionselektriker och kundservicemedarbetare.

sprakpyramiden

Nedladdningsbara dokument

  • Energi yrkesspecifika moduler

Relaterade filmer

Energi 2019 - Nordiskt Valideringsforum och att se bortom kompetensbristen

Nordiskt Valideringsforum - Den dolda kompetensen och den dolda potentialen. Vad är viktigast? Att klara utbildningen eller att klara jobbet man utbildar sig för?

Energibranschen arbetar strategiskt med kompetensförsörjning genom Energiuppropet och nationella yrkesprofiler

Energibranschen kommer ha ett stort rekryteringsbehov under överskådlig tid av många olika yrkeskategorier. Energiuppropet är viktigt för branschen eftersom det ger verktyg för att öka mångfalden på företaget. Inom Sobonas projekt ”Yrkesprofilering och validering inom energibranschen” har fem nationella yrkesprofiler kompletterats med en instegsprofil utifrån OCN-metoden.

Vill du veta mer?

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning