Två yrkesprofiler inom besöksnäring och kulturarv

sprakpyramiden
sprakpyramiden

Yrkesprofilerna visar överskådligt vad individer behöver kunna för att jobba inom besöksnäring och kulturarv. Innehållet i yrkesprofilerna är framtaget, relevanssäkrat och nationellt förankrat med stöd av OCN-metoden. Arbetet genomfördes i samverkan med yrkeskunniga och representanter från medlemsföretag, fackförbund, branschorganisation, utbildningsanordnare och Arbetsförmedlingen.

Utvecklingen fortsätter inom ramen för projektet Yrkesprofilering och validering inom besöksnäring och kulturarv.

Yrkesprofilen uttrycks i form av läranderesultat och bedömningskriterier. Läranderesultaten fördelas ämnesvis i moduler och summan av alla moduler bildar en yrkesprofil.


Yrkesprofilen värd

Yrkesprofilen värd kan användas brett inom branschen, till exempel för medarbetare som arbetar som värdar på arenor, i sim- och idrottshallar, bokning- och kassa på museum och andra verksamheter.

Assistent inom museiverksamhet

Assistent inom museiverksamhet stöder andra yrkesroller inom verksamheten. Det kan vara medarbetare som är behjälpliga inom olika delar av ett museums verksamhet som till exempel vid digitalisering, rekvisita och arkiverande uppgifter.

Dessutom är den här yrkesrollen speciell eftersom den ställer vissa typer av krav. Våra nationalskatter får till exempel bara hanteras på ett visst sätt av individer som har en viss kompetens, utifrån checklistor och riktlinjer.

sprakpyramiden

Nedladdningsbara dokument

  • Handbok i handledning
  • Sobonas handledarutbildning
  • Assistent i museiverksamhet
  • Värd inom besöksnäring och kulturarv

Relaterade filmer

Besöksnäring och kulturarv 2020 - Yrkesprofiler som ett praktiskt verktyg

Yrkesprofilerna värd och assistent i museiverksamhet kan användas brett inom branschen. Tack vare dem blir det enklare att kompetensförflytta befintliga medarbetare samt skapa en bra introduktion för nya medarbetare och praktikanter. De två yrkesprofilerna har vissa gemensamma delar, men det finns också en del som skiljer dem från varandra.

Besöksnäring och kulturarv 2020 - Yrkesprofiler förstärker upplevelsen av varumärket

Karolina Miller är HR-konsult på Kalmar läns museum. Hon har varit med och tagit fram de nationella yrkesprofilerna värd och assistent i museiverksamhet tillsammans med Sobona och andra medlemsföretag. Men hur kan yrkesprofiler hjälpa till med utmaningarna inom kompetensförsörjning och vilket HR-perspektiv ska man ha på dem?

Webbinarium - Sobonas Yrkesprofiler inom besöksnäring och kulturarv

Anna Karin Jendert, VD på Nordiskt Valideringsforum, berättar om yrkesprofilerna värd och assistent i museiverksamhet som kan användas brett inom branschen. Tack vare dem blir det enklare att kompetensförflytta befintliga medarbetare samt skapa en bra introduktion för nya medarbetare och praktikanter. De två yrkesprofilerna har vissa likheter, men det finns också en del som skiljer dem från varandra.

Vill du veta mer?

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning