Fyra yrkesprofiler inom återvinningsbranschen

sprakpyramiden

Yrkesprofilerna visar överskådligt vad individer behöver kunna för att jobba inom återvinning och avfall. Innehållet i yrkesprofilerna är framtaget, relevanssäkrat och nationellt förankrat med stöd av OCN-metoden.

Arbetet genomfördes i samverkan med yrkeskunniga och representanter från medlemsföretag, fackförbund, branschorganisation, utbildningsanordnare och Arbetsförmedlingen.

Utvecklingen fortsätter inom ramen för projektet Yrkesprofilering och validering inom återvinningsbranschen.

Yrkesprofilen uttrycks i form av läranderesultat och bedömningskriterier. Läranderesultaten fördelas ämnesvis i moduler och summan av alla moduler bildar en yrkesprofil.

Fyra yrkesprofiler inom återvinning:

 1. Arbete på ramp på återvinningscentral.
 2. Maskinförare inom renhållning och återvinning.
 3. Trafikledning.
 4. Chaufför tung lastbil inklusive moduler för baklastare och sidolastare, containerbilar (frontlastare, liftdumper och lastväxlare), spol- och slambil. Det finns även en instegsprofil för medåkare.

De yrkesprofilerna synliggör grundläggande kunskaper inom arbete på återvinningscentral såsom grunder inom dessa områden:

 • Grunder i avfallshantering
 • Ramparbete på återvinningscentral
 • Framföra maskin på återvinningscentral
 • Mottagning av farligt avfall på återvinningscentral
 • Ergonomi, säkerhet och risker inom arbetsmiljö
 • Montering, underhåll och reparation av kärl på återvinningscentral
 • Interpersonell kommunikation, service och bemötande
sprakpyramiden

Nedladdningsbara dokument

Relaterade filmer

Webbinarium - Sobonas yrkesprofiler inom återvinning

Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare på Nordiskt Valideringsforum, berättar om Sobonas nationella yrkesprofiler inom återvinning. Yrkesprofilerna visar överskådligt vad individer behöver kunna för att jobba inom återvinning och avfall. Innehållet i yrkesprofilerna är framtaget, relevanssäkrat och nationellt förankrat med stöd av OCN-metoden. Arbetet genomfördes i samverkan med yrkeskunniga och representanter från medlemsföretag, fackförbund, branschorganisation, utbildningsanordnare och Arbetsförmedlingen.

Återvinning och VA 2020 - Yrkesprofiler inom återvinning, avfall och VA

Yrkesprofiler inom återvinning, vatten och avfall är framtagna. Dessa beskriver vad en individ behöver kunna. Validering säkerställer att individen kan det som behövs för att klara jobbet. För att kunna göra validering behövs en metod och Nordiskt Valideringsforum arbetar med OCN-metoden.

Återvinningsuppropet och nationella yrkesprofiler bidrar till att tänka kreativt och strategiskt vid kompetensförsörjning

Branschråd Vatten och Miljö vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån, och kanske inte ens tänkt på. Sobona gör det här uppropet för att ge dig verktyg för att öka mångfalden i din organisation. Nationella yrkesprofiler skapar samsyn och ger ett gemensamt språk. De skapar tydlighet och insikter över vad individer behöver kunna inom ett yrkesområde.

Yrkesprofilering och validering - Ett sätt för återvinningsbranschen att synliggöra kompetens och kvalitetssäkra lärande

Sobona, Renova, Kommunal, Gästrike återvinnare och Nordiskt Valideringsforum samarbetar för validering av kvalificerad arbetskraft. Validering handlar om att synliggöra, bedöma och ge erkännande samt värde åt kunnande som individer har tillägnat sig i sammanhang utanför formell utbildning.

Vill du veta mer?

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning