Fibertekniker

Fibertekniker kan användas inom Sobonas bransch Energi och är en del av valideringsmodell inom fiber och stadsnät.

Yrkesprofilen består till sin helhet av elva moduler. Modulerna, som är en beskrivning av vad en individ förväntas förstå, veta och kunna utföra inom ett specifikt avgränsat område relevanssäkras gällande innehåll vart fjärde år.

Arbetsuppgifterna består av praktiska uppgifter inom fiberteknik, som till exempel fibersvetsning, fiberblåsning, mätning, montering och fiber- och kabelinstallationer.

Profilens moduler syftar till att skapa förutsättningar för fördjupad kartläggning, synliggörande och erkännande av strukturerat lärande på arbetsplatsen, validering av befintliga medarbetare, skapande av utbildningar eller andra kompetenshöjande insatser.

Säkerställa kunnande till rätt nivå

Målet är att säkerställa kunnande till rätt nivå i målgruppen vid rekrytering, kompetensutveckling och för att uppfylla kvalitetskrav ställda i bland annat upphandlingar.

Vidare kan yrkesprofilen öppna upp för samverkan mellan olika aktörer i syfte att utveckla och hitta nya vägar gällande kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Utvecklingen av yrkesprofilen har skett med delfinansiering av Arbetsförmedlingen.

Yrkesprofilen har utvecklats av Sobona och Nordiskt Valideringsforum i nära samarbete med Svenska Stadsnätsföreningen samt yrkeskunniga från ett flertal olika organisationer inom branschen.

galve-energi-2

Nedladdningsbara dokument

  • Kompetensstandard Fibertekniker 1