Logga

Transportledare inom avfallshantering och återvinning

Transportledare inom avfallshantering och återvinning ansvarar för att planera, leda och fördela uppgifter gällande insamling, transporter och andra uppdrag kopplade mot återvinningsbranschen.

Det kräver kunskap på en specialiserad nivå när det gäller lagar, regler, avtal och annat som styr och påverkar branschens olika transporter och andra uppdrag.

Helikopterperspektiv, logistiskt tänkande, problemlösningsförmåga, samt förmåga att kommunicera internt likväl som externt är andra viktiga kompetenser.

Ett rigoröst säkerhets- och miljötänk

Då branschen är omgärdad av ett rigoröst säkerhets- och miljötänk, samt krav på leverans inom utsatta tidsramar, måste transportledaren, förutom att ha en gedigen kunskap om detta, även använda den kunskapen i planering, ledning och fördelning av uppdrag.

Det innefattar att transportledaren även måste ha god kunskap om olika typer av fordon och hur de fungerar, chaufförers behörigheter och andra yttre påverkansfaktorer i sitt arbete.

Självständigheten är mycket hög då snabba beslut med högt säkerhetstänk, ibland måste fattas utifrån analys av uppkomna situationer.

Yrkesprofilen utvecklades under 2018 och med i processen var representanter från Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Avfall Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., BORAB (Bollnäs Ovanåker Renhållning AB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Gästrike Återvinnare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Kommunal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Nacka vatten och avfall, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Nodra Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Renova Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Sobona, Sysav Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Söderhamn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Sörab Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Transportarbetarförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Tyréns Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Vakin (Vatten och avfallskompetens i Norr) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Yrkesprofil Transportledare

Transportledare ingår som en av flera yrkesprofiler inom branschvalideringsmodellen för avfallshantering och återvinning.

Yrkesprofilen i sin helhet ligger på en nivå motsvarande SeQF-nivå-5. Innehållet i enskilda moduler ligger på nivå 3, 4 och 5. Nivån sätts framför allt utifrån djupet på de kunskaper och färdigheter som behövs samt självständighet i utförandet av arbetsuppgifterna som krävs.

Yrkesbevis Transportledare inom avfallshantering och återvinning är sedan 2021 inplacerad som en kvalifikation på SeQF-nivå 5 (referensnummer: 200010). Vid godkänt resultat genereras ett yrkesbevis såväl som kvalifikationsbeviset.

Nivå 3, 4 och 5

Läs mer om de olika nivåerna. Länk till annan webbplats.

galve-energi-2

Kunskaper, färdigheter och kompetenser för yrkesrollen

Kunskaper som medarbetaren ska ha

 • Har kunskap om syfte och vision med svensk avfallshantering och gällande säkerhetsföreskrifter, samt om avfallstrappans steg, sortering och hantering av olika typer av fraktioner förekommande inom återvinningsbranschen.
 • Har specialiserad kunskap om förekommande biltyper, containers, behållare och andra kärls användningsområden och/eller transportförutsättningar.
 • Har specialiserad kunskap i de delar av lagstiftning, regelverk, avtal och behörigheter som styr och reglerar uppdraget, transportledningsarbetet och chaufförsrollen.
 • Har specialiserad kunskap inom de digitala system som är tillgängligt för transportledararbetet.

Följande färdigheter krävs

 • Kan planera och leda komplexa processer inom transportledningsarbete.
 • Kan värdera och säkerställa uppdrag utifrån säkerhetsföreskrifter, lagstiftning, regelverk och andra behörigheter.
 • Kan arbeta proaktivt i arbetsprocesser, för att säkerställa avtalsvillkor och leverans.
 • Kan analysera och hantera uppkomna avvikelser som eventuellt kan påverka transportarbetet.
 • Kan resonera om och förhålla sig till förekommande begrepp, ansvar, säkerhet och samverkan inom området arbetsmiljö.

Kompetenser för rollen

 • Kan tillämpa specialiserade kunskaper och färdigheter inom transportledningsarbete i återvinningsbranschen.
 • Kan självständigt ta ansvar för planering, övervakning och daglig drift, utifrån de faktorer som avgör uppdragets genomförande.
 • Kan vägleda och anpassa kommunikation utifrån målgrupp och/eller situation utifrån arbetsplatsens värdegrund, riktlinjer och säkerhet.

Kunskaper som medarbetaren ska ha

 • Har kunskap om syfte och vision med svensk avfallshantering och gällande säkerhetsföreskrifter, samt om avfallstrappans steg, sortering och hantering av olika typer av fraktioner förekommande inom återvinningsbranschen.
 • Har specialiserad kunskap om förekommande biltyper, containers, behållare och andra kärls användningsområden och/eller transportförutsättningar.
 • Har specialiserad kunskap i de delar av lagstiftning, regelverk, avtal och behörigheter som styr och reglerar uppdraget, transportledningsarbetet och chaufförsrollen.
 • Har specialiserad kunskap inom de digitala system som är tillgängligt för transportledararbetet.

Följande färdigheter krävs

 • Kan planera och leda komplexa processer inom transportledningsarbete.
 • Kan värdera och säkerställa uppdrag utifrån säkerhetsföreskrifter, lagstiftning, regelverk och andra behörigheter.
 • Kan arbeta proaktivt i arbetsprocesser, för att säkerställa avtalsvillkor och leverans.
 • Kan analysera och hantera uppkomna avvikelser som eventuellt kan påverka transportarbetet.
 • Kan resonera om och förhålla sig till förekommande begrepp, ansvar, säkerhet och samverkan inom området arbetsmiljö.

Kompetenser för rollen

 • Kan tillämpa specialiserade kunskaper och färdigheter inom transportledningsarbete i återvinningsbranschen.
 • Kan självständigt ta ansvar för planering, övervakning och daglig drift, utifrån de faktorer som avgör uppdragets genomförande.
 • Kan vägleda och anpassa kommunikation utifrån målgrupp och/eller situation utifrån arbetsplatsens värdegrund, riktlinjer och säkerhet.

Nedladdningsbara dokument

Mejla oss

 

Ring oss

Växel: 08-452 77 00
Servicetelefon: 08-452 75 20

Hitta hit

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm

 

Följ oss!