Logga

Medåkare renhållningsbil

Medåkare renhållningsbil ansvarar tillsammans med chaufför för insamling av material som ska destrueras/behandlas, återvinnas och återbrukas. Det kräver kunskap om olika material för att kunna hantera dessa på ett säkert, miljö- och arbetsmiljömässigt korrekt sätt.

Därför kräver rollen också att individen arbetar utifrån riskbedömning och med ett säkerhetstänk även kopplat mot omgivning och tredje man, eftersom arbetet till stora delar utförs i miljöer där människor frekvent vistas.

Möten med människor

Rollen innebär också möten med människor som behöver information och vägledning. Därför behövs en generell kunskap om avfallshantering och återvinning, tillika en god förmåga att möta och kommunicera med olika typer av individer.

Även om rollen som medåkare renhållningsbil innebär att individen arbetar i lag med en chaufför kräver rollen ett stort mått av självständighet och ansvar.

Rollen kräver att individen kan värdera information och uppkomna situationer och utföra sina arbetsuppgifter inom utsatta tidsramar. Arbetsplatsen har dessutom oftast en hög närvaro av tredje man. Därför är förmågan att informera och möta människor med respekt viktigt.

Yrkesprofilen utvecklades under 2018 och med i processen var representanter från:

Yrkesprofil medåkare renhållningsbil

Medåkare renhållningsbil ingår som en av flera yrkesprofiler inom branschvalideringsmodellen för avfallshantering och återvinning.

Yrkesprofilen i sin helhet ligger på en nivå motsvarande SeQF-nivå-3. Innehållet i enskilda moduler ligger på nivå 3. Nivån sätts framför allt utifrån djupet på de kunskaper och färdigheter som behövs samt självständighet i utförandet av arbetsuppgifterna som krävs.

Medåkare renhållningsbil inom avfallshantering och återvinning är sedan 2021 inplacerad som en kvalifikation på SeQF-nivå 3 (referensnummer: 200009) Länk till annan webbplats.. Vid godkänt resultat genereras ett kompetensbevis såväl som kvalifikationsbeviset.

Nivå 3

Individen kan på egen hand välja, värdera och använda information för att kunna utföra uppgifter, såväl på egen hand som i grupp, inom givna tidsramar.

Individen kan också ta ansvar för sitt eget lärande, att uppgifter slutförs samt att värdera egna och gemensamma resultat.

Läs mer om de olika nivåerna. Länk till annan webbplats.

galve-energi-2

Kunskaper, färdigheter och kompetenser för yrkesrollen

Kunskaper som medarbetaren ska ha

  • Har god kunskap om syfte och vision med svensk avfallshantering och gällande säkerhetsföreskrifter, samt om avfallstrappans steg, sortering och hantering av olika typer av fraktioner förekommande inom återvinningsbranschen.
  • Har kunskap om arbetsmiljöregler och säkerhet som gäller för uppdraget och yrkesrollen.
  • Har kunskap om renhållningsbilens olika delar, funktion, knappar och reglage kopplat mot insamlingsarbetet.

Följande färdigheter krävs

Kan planera och utföra dagligt insamlingsarbete av avfall, ur ett ergonomiskt perspektiv och i samarbete med renhållningsbilens chaufför.

Kan utföra riskbedömning och värdering gällande avfallsslag, med hänsyn tagen till omgivning, underlag och tredje man.

Kan utföra uppgifter kring skötsel av renhållningsbil, samt rapportera vidare eventuella behov av översyn.

Kan informera kunder om avfallshantering och ge sorteringsanvisningar inom sitt eget arbetsområde.

Kan registrera, rapportera och dokumentera nödvändig information, enligt arbetsplatsens rutiner.

Kompetenser för rollen

  • Kan värdera och ta ansvar för hantering, sortering och tömning av avfall vid insamlingsarbete med renhållningsbil.
  • Kan vägleda och anpassa kommunikation utifrån målgrupp och/eller situation utifrån arbetsplatsens värdegrund, riktlinjer och säkerhet.

Kunskaper som medarbetaren ska ha

  • Har god kunskap om syfte och vision med svensk avfallshantering och gällande säkerhetsföreskrifter, samt om avfallstrappans steg, sortering och hantering av olika typer av fraktioner förekommande inom återvinningsbranschen.
  • Har kunskap om arbetsmiljöregler och säkerhet som gäller för uppdraget och yrkesrollen.
  • Har kunskap om renhållningsbilens olika delar, funktion, knappar och reglage kopplat mot insamlingsarbetet.

Följande färdigheter krävs

Kan planera och utföra dagligt insamlingsarbete av avfall, ur ett ergonomiskt perspektiv och i samarbete med renhållningsbilens chaufför.

Kan utföra riskbedömning och värdering gällande avfallsslag, med hänsyn tagen till omgivning, underlag och tredje man.

Kan utföra uppgifter kring skötsel av renhållningsbil, samt rapportera vidare eventuella behov av översyn.

Kan informera kunder om avfallshantering och ge sorteringsanvisningar inom sitt eget arbetsområde.

Kan registrera, rapportera och dokumentera nödvändig information, enligt arbetsplatsens rutiner.

Kompetenser för rollen

  • Kan värdera och ta ansvar för hantering, sortering och tömning av avfall vid insamlingsarbete med renhållningsbil.
  • Kan vägleda och anpassa kommunikation utifrån målgrupp och/eller situation utifrån arbetsplatsens värdegrund, riktlinjer och säkerhet.

Nedladdningsbara dokument

Mejla oss

 

Ring oss

Växel: 08-452 77 00
Servicetelefon: 08-452 75 20

Hitta hit

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm

 

Följ oss!