Logga

Valideringsmodell för fiber och stadsnät

Valideringsmodellen är nationellt förankrad inom branschen och hos arbetsmarknadens parter. Den utgår från kompetensstandarder för respektive yrkesroll eller yrkesområde. Valideringsmodellen innehåller kvalitetssäkrade praktiska verktyg som möjliggör systematisk validering.

Ett nytt ekosystem för kompetens

galve-energi-2

Nationella yrkesprofiler

Implementeringsmodellen

Här kan du läsa mer om hur valideringen kan implementeras i din verksamhet

Verktygslåda för validering

Branschvalidering inom energi, fiber och stadsnät 2022

Under den digitala konferensen den 24 augusti får du veta mer om Sobonas branschvalideringsmodell med olika verktyg för att kvalitetssäkra kompetensförsörjningen.

Vad är OCN-metoden?

För att kunna validera behövs en metod som kan kvalitetssäkra lärande och bedömning. Sobona samarbetar med Nordiskt Valideringsforum och använder OCN-metoden (Open College Network).

Utvalda case inom energibranschen

Mer om valideringsmodellen

Bakgrund

Verksamheterna bland Sobonas medlemsföretag bedrivs inom produktion och distribution av energi och kan delas in i följande underkategorier: nät, elproduktion, fiber, fjärrvärme och näthandel.

Energibranschen är en av Sobonas största branscher och innefattar ungefär 250 bolag.

Utvecklingsarbetet är sprunget ur Energiuppropet Länk till annan webbplats. och lyfter vikten av att tänka annorlunda och bredare vid kompetensförsörjning. Syftet med projektet är att skapa en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad väg in i arbete inom energibranschen i hela Sverige.

Utvecklingen av yrkesprofilerna har skett tillsammans med Sobonas branschråd Energi Länk till annan webbplats. och i nära samarbete med Svenska Stadsnätsföreningen Länk till annan webbplats., med delfinansiering av Arbetsförmedlingen.

En kvalitetssäkrande förankrande panel genomfördes den 15 september 2021 med:

Under 2021–2022 har bedömningsplaner, checklistor och lokala förutsättningar för validering på företagsnivå utvecklats. De första bedömarna har utbildats inom ramen för OCN-metoden för att kunna starta upp validering på sina företag.

Med delfinansiering av Myndigheten för yrkeshögskolan sker fortsatt kvalitetssäkring och utveckling under 2022–2023 parallellt med främjandemedel från Arbetsförmedlingen i projektet Yrkesprofilering och validering inom fiber och stadsnät för att stödja insteg, handledarskap och språkutvecklande insatser.

Vem är det för?

 • Arbetsgivarorganisationer
 • Arbetsmarknadsaktörer
 • Arbetstagarorganisationer
 • Branschkonsulter
 • Branschorganisationer
 • Företag
 • Individ
 • Myndigheter
 • Omställningsaktörer
 • Utbildningsanordnare

Yrkesprofilen är i centrum

Kompetensstandard

En kompetensstandard utifrån en yrkesprofil är en specifik samling fastställda krav på kunskaper, färdigheter, ansvar och självständighet.

En kompetensstandard bygger på ett antal kompetenskrav, som speglar kompetensbeskrivningar för ett antal arbetsuppgifter.

Kvalifikation

En kvalifikation kan vara ett yrkesbevis, examina eller diplom. Med andra ord är det ett dokumenterat resultat av lärande. En kvalifikation kan vara nivåplacerad i SeQF.

Kvalitetsarbete

Kunskaper

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) Länk till annan webbplats. har på regeringens uppdrag tagit fram en standard för branschvalidering av yrkeskompetens i samarbete med branscher som har erfarenhet av att konstruera valideringsmodeller. Det görs tillsammans utifrån referensbolagens behov.

Standarden är ett stöd vid branschernas utveckling av kvalitetssäkrade och stabila valideringsmodeller och den kan anpassas till olika branschers och yrkesområdens behov och förutsättningar.

Validering med OCN-metoden

Valideringsmodellen utgår från de nationella yrkesprofilerna som är framtagna med stöd av OCN-metoden Länk till annan webbplats.. Arbetet har skett med hjälp av yrkeskunniga från såväl små som stora referensföretag runtom i landet.intressen och geografiska skillnader.

OCN-metoden stöder denna relevans- och kvalitetssäkring.

Det löpande arbetet sker med stöd av ett oberoende kansli för administration, utbildning och kvalitetssäkring,

Den är regionalt och nationellt relevanssäkrad och förankrad hos arbetsmarknadens parter via en branschpanel, i syfte att säkerställa innehåll och struktur utifrån olika parters perspektiv,

Startklart för validering

 • Bedömningskriterier
 • Bedömningsplaner
 • Digitalt verktyg som underlättar processen
 • Kvalitetssäkringskedja genom OCN-metoden
 • Kompetensintyg som är tydligt specificerade
 • Läranderesultat i valbara moduler
 • Relevanssäkrat innehåll

Bakgrund

Verksamheterna bland Sobonas medlemsföretag bedrivs inom produktion och distribution av energi och kan delas in i följande underkategorier: nät, elproduktion, fiber, fjärrvärme och näthandel.

Energibranschen är en av Sobonas största branscher och innefattar ungefär 250 bolag.

Utvecklingsarbetet är sprunget ur Energiuppropet Länk till annan webbplats. och lyfter vikten av att tänka annorlunda och bredare vid kompetensförsörjning. Syftet med projektet är att skapa en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad väg in i arbete inom energibranschen i hela Sverige.

Utvecklingen av yrkesprofilerna har skett tillsammans med Sobonas branschråd Energi Länk till annan webbplats. och i nära samarbete med Svenska Stadsnätsföreningen Länk till annan webbplats., med delfinansiering av Arbetsförmedlingen.

En kvalitetssäkrande förankrande panel genomfördes den 15 september 2021 med:

Under 2021–2022 har bedömningsplaner, checklistor och lokala förutsättningar för validering på företagsnivå utvecklats. De första bedömarna har utbildats inom ramen för OCN-metoden för att kunna starta upp validering på sina företag.

Med delfinansiering av Myndigheten för yrkeshögskolan sker fortsatt kvalitetssäkring och utveckling under 2022–2023 parallellt med främjandemedel från Arbetsförmedlingen i projektet Yrkesprofilering och validering inom fiber och stadsnät för att stödja insteg, handledarskap och språkutvecklande insatser.

Vem är det för?

 • Arbetsgivarorganisationer
 • Arbetsmarknadsaktörer
 • Arbetstagarorganisationer
 • Branschkonsulter
 • Branschorganisationer
 • Företag
 • Individ
 • Myndigheter
 • Omställningsaktörer
 • Utbildningsanordnare

Yrkesprofilen är i centrum

Kompetensstandard

En kompetensstandard utifrån en yrkesprofil är en specifik samling fastställda krav på kunskaper, färdigheter, ansvar och självständighet.

En kompetensstandard bygger på ett antal kompetenskrav, som speglar kompetensbeskrivningar för ett antal arbetsuppgifter.

Kvalifikation

En kvalifikation kan vara ett yrkesbevis, examina eller diplom. Med andra ord är det ett dokumenterat resultat av lärande. En kvalifikation kan vara nivåplacerad i SeQF.

Kvalitetsarbete

Kunskaper

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) Länk till annan webbplats. har på regeringens uppdrag tagit fram en standard för branschvalidering av yrkeskompetens i samarbete med branscher som har erfarenhet av att konstruera valideringsmodeller. Det görs tillsammans utifrån referensbolagens behov.

Standarden är ett stöd vid branschernas utveckling av kvalitetssäkrade och stabila valideringsmodeller och den kan anpassas till olika branschers och yrkesområdens behov och förutsättningar.

Validering med OCN-metoden

Valideringsmodellen utgår från de nationella yrkesprofilerna som är framtagna med stöd av OCN-metoden Länk till annan webbplats.. Arbetet har skett med hjälp av yrkeskunniga från såväl små som stora referensföretag runtom i landet.intressen och geografiska skillnader.

OCN-metoden stöder denna relevans- och kvalitetssäkring.

Det löpande arbetet sker med stöd av ett oberoende kansli för administration, utbildning och kvalitetssäkring,

Den är regionalt och nationellt relevanssäkrad och förankrad hos arbetsmarknadens parter via en branschpanel, i syfte att säkerställa innehåll och struktur utifrån olika parters perspektiv,

Startklart för validering

 • Bedömningskriterier
 • Bedömningsplaner
 • Digitalt verktyg som underlättar processen
 • Kvalitetssäkringskedja genom OCN-metoden
 • Kompetensintyg som är tydligt specificerade
 • Läranderesultat i valbara moduler
 • Relevanssäkrat innehåll

Yrkesprofiler och validering inom fiber och stadsnät

Projektet tar fram och utvecklar arbetsmetoder, arbetsmaterial och strukturer för att genomföra validering enligt de nationella yrkesprofiler som är framtagna branschens gemensamma förutsättningar.

Projektägare

Deltagande bolag

Finansiering

Mejla oss

 

Ring oss

Växel: 08-452 77 00
Servicetelefon: 08-452 75 20

Hitta hit

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm

 

Följ oss!