Logga

Språkpyramiden förklarar olika typer av språk

God språk- läs- och skrivförmåga ger bättre anställningsmöjligheter, ett friskare liv och bidrar till ett mer demokratiskt samhälle. Inkludering förenklar språkutveckling och språket måste används i samspel med andra.

Yrkesspråket tränas i arbetet

Yrkesspråket lär man sig bäst när det används tillsammans med individer som redan behärskar språket och i situationer där språket kan tränas och utvecklas samtidigt som det använts.

När vi talar om yrkesspråk tänker vi ofta på specifika ord som används av någon som utövar ett yrke. Men det handlar lika mycket om att använda språket som redskap i själva yrkesutövandet.

Språkpyramiden förklarar olika typer av språk

sprakpyramiden

Hur snabbt lär man sig ett nytt språk?

Individens utbildningsbakgrund är en av de viktigaste faktorerna för att hen ska lära sig ett nytt språk. Forskning visar att individer som har kort eller saknar utbildning har svårare att lära sig ett nytt språk.

Det spelar också roll om individen tidigare har lärt sig ett annat språk och hur nära modersmålet ligger det nya språket. Åldern spelar också roll.

En svår personlig situation eller familjesituation, osäkerhet om att hitta bostad och arbete samt många andra faktorer på både individuell och strukturell nivå påverkar inlärningen och språkutvecklingen.

Självklart är motivation en viktig faktor men även den påverkas av möjligheten att använda sig av det nya språket i olika sammanhang. Med andra ord ökar inkluderande arbetsplatser motivationen.

Självklart är motivation en viktig faktor.

Hur lång tid tar det att lära sig ett nytt språk?

Inom språkundervisning talar man om nivåer. Europarådet har utvecklat en gemensam europeisk referensram som kallas CEFR, eller på svenska GERS.

Referensramen visar hur många timmar det tar för att lära sig olika delar inom ett nytt språk. Referensramen är uppdelat från användare på nybörjarnivå, till självständig språkanvändare till avancerad språkanvändare.

A1 och A2: Användare på nybörjarnivå
B1 och B2: Självständig språkanvändare
C1 och C2: Avancerad språkanvändare

A1

Jag kan förstå vanliga namn, ord och mycket enklare meningar
Jag kan presentera mig själv och andra. Jag kan svara på frågor kring vad jag bor, människor jag känner och saker jag har. Jag kan skriva korta enkla meddelanden.

100 timmar

A2

Jag kan läsa mycket korta och enkla texter
Jag kan förstå och säga meningar, ord och vanliga förekommande uttryck som gäller mig, familjen och min direkta omgivning.

200 timmar

B1

Jag kan förstå huvudinnehållet i tydligt standardtal
Jag kan förklara erfarenheter, händelser, drömmar och förhoppningar. Jag kan kortfattat förklara skäl, åsikter och planer.

400 timmar

B2

Jag kan ta aktiv del i diskussioner om välkända ämnen
Jag kan producera tydlig detaljerad text om många ämnen. Jag kan förklara min synvinkel kring en aktuell fråga, utifrån fördelar och nackdelar med olika alternativ.

600 timmar

C1

Jag kan formulera idéer och åsikter med viss precision
Jag kan producera tydlig, välstrukturerad och detaljerad text om komplexa ämnen. Jag kan beskriva komplicerade ämnen med olika sidoteman och anknytningar.

900 timmar

C2

Jag kan skriva klar och flytande text i en stil som passar tillfället
Jag kan uttrycka mig spontant och precist på flytande svenska. Jag kan särskilja fina nyanser av olika betydelser i komplexa språksituationer.

1 200 timmar

Tidsangivelserna anger hur lång tid det tar i snitt för en vuxen person med studievana att nå de olika nivåerna. Tiden avser fokuserad studietid.

Läs mer om GERS nivåskalor hos Skolverket. Länk till annan webbplats.

Läs mer om Sobonas verktyg språkutveckling på arbetsplatsen och dess vinster.

Vill du veta mer?

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning

Mejla oss

 

Ring oss

Växel: 08-452 77 00
Servicetelefon: 08-452 75 20

Hitta hit

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm

 

Följ oss!