Att vara handledare

Du som handledare kommer vara otroligt viktig för den som du handleder. Genom att samtala och knyta an till individen du handleder, ökar chanserna till språkutveckling. Motivation är viktigt för att lära sig ett nytt språk. Därför ska du uppmuntra de naturliga drivkrafterna hos personen du handleder.

Språkutbildning - Du som handledare

Du som handleder kan underlätta för den som inte talar svenska än genom ditt bemötande. Du kan säga: “Det är ok att säga fel och du kan fråga mig om du inte förstår. Det viktigaste är att du fortsätter prata”.

Språkutbildning - Fika med mera

Fika och social samvaro med många människor är ofta den svåraste situationen när man lär sig ett nytt språk. Det är många som pratar samtidigt, det är olika ämnen och det hoppas snabbt mellan ämnena.

Språkutbildning - Bilder och språkstöd

Våra hjärnor gillar konkreta saker. Om det går att koppla begrepp med en bild blir det lättare att komma ihåg begreppet/terminologin. Tydliga förklaringar hjälper till att vidga ordförrådet och utveckla språket.

Språkutbildning - Uttal och betoning

Dra inte för snabba slutsatser om en individs kompetens utifrån att hen inte kan tillräckligt bra svenska eller har en brytning. De här sakerna har ingenting med varandra att göra.

Språkutbildning - Medvetenhet

När du ger instruktioner kan du stötta den som lär sig svenska genom att benämna de saker som ingår i instruktionen. Peka gärna på de objekt som du benämner.

Språkutbildning - Feedback är avgörande

För att utveckla sitt nya språk behöver individen få feedback. Hen behöver veta när hen hamnar lite fel men också när hen gör framsteg. De flesta vill bli rättade, men kom överens om hur det kan gå till.

Mer om att vara handledare

Fråga och diskutera

 • Hur vill du att jag gör om språket blir fel? Ska jag spegla dig? Vill du att jag rättar?
 • Vill du att jag ”fyller i” om du letar efter ord?
 • Hur lär du dig bäst?
 • Hur vill du ha återkoppling från mig?
 • Hur vill du få hjälp av mig?
 • När pratar vi om hur vi arbetar tillsammans?
 • Vad kan jag göra för att underlätta för dig?

Genom att fylla i ett språkkontrakt tillsammans kan ni skapa samsyn och struktur för hur språkutvecklingen ska gå till. Det bidrar till tydlighet och rimliga förväntningar.

Skapa förförståelse inför möten

Skapa förförståelse inför möten när den handledde deltar. Det kan handla om att hen får filmer, bilder, eller ordlistor i förväg. Prata med den handledde om vad mötet kommer handla om. Diskutera gärna efteråt.

Be den handledde förklara, upprepa eller bolla tillbaka efter instruktionen. Ge enskilda instruktioner i stället för i grupp om du har flera nya medarbetare.

Hjärnan vill ha repetition och kontraster

Hjärnan letar efter mönster. I språket hittar den det genom repetition och kontrast. För att para ihop rätt ord med rätt föremål eller begrepp behöver ord upprepas i olika sammanhang.

Regeln om tre

För att snappa upp och lära sig förstå ett ord behöver man i genomsnitt höra det cirka tre gånger. Upprepa det nya ordet i tre olika meningar: ”Detta är en flygel. Flygeln liknar ett piano men är större. Har du provat att spela flygel någon gång?”

Regeln om sju

För att få in ordet i ditt aktiva ordförråd och göra det till ditt, behöver du prova/säga/använda det cirka sju gånger.

Strategier att använda

”Tänk om vi inte förstår varandra – så jobbigt, så pinsamt, så obekvämt!” Det är okej och helt naturligt att känna så. Ta med dig några strategier:

 • Det är inte farligt.
 • Ta det lugnt!
 • Försök igen eller med andra ord.
 • Använd bilder eller annat visuellt stöd.
 • Visa, rita och gestikulera.
 • Skratta tillsammans när ni kör fast.
 • Visa alltid att du vill förstå och att det är viktigt för dig att lyssna på vad den handledde har att säga.

Att förstå jobbet

Att förstå innebär olika saker beroende på vad du avser: uppgiftsförståelse, situationsförståelse eller språkförståelse. Det är fullt möjligt att förstå sammanhang, uppdrag eller uppgift utan att förstå språket. Det är på samma sätt möjligt att ha språkförståelse och kunna tolka det som sägs, men inte förstå uppgiften som ska lösas.

Din intelligenta medarbetare

Brister i språkförståelse är inte detsamma som brister i kognitiv förståelse. Många som är nya i ett språk vittnar om att de blir betraktade som mindre intelligenta av de som behärskar språket. Det är naturligtvis förödande för självförtroende, motivation och självbild.

Varmt för dig – kallt för mig

Olika referensramar kan påverka språkförståelsen. Hur du förstår begreppen ”värmebölja” eller ”ösregn” är beroende av de klimat du har erfarenhet av. Förståelsen av begreppet ”delaktighet” beror på vilken kultur du upplevt tidigare. Synen på auktoriteter eller hierarkier kan påverka hur man själv vågar ta för sig i samvaro med andra.

Visa att du uppskattar att den handledde vågar fråga

 • Tänk på att förklara uttryck och metaforer (uttryck och bildligt språk där det inte går att räkna ut den faktiska betydelsen).
 • Använd bilder, illustrationer eller filmer. Tankekartor, tidslinjer och blockscheman är också värdefulla. Bildgoogla och använd ordböcker.
 • Gör ett eget lexikon.
 • Ge tid för att tänka igenom och formulera.
 • Läs tillsammans eller var och en. Diskutera hur ni uppfattat budskap och svåra ord.
 • Gör uppgifter tillsammans i par eller gruppvis. Tänk på tempo och talutrymme.
 • Repetera fraser som dina kollegor säger.
 • Observera hur dina kollegor pratar med kunder, hur de hälsar på kunder och hur de förklarar saker.
 • Prata om ordens betydelser. Ett exempel är framsteg, framgång, framföra, framförhållning, framtid, framåtanda och framkasta. Diskutera ”fram” i betydelsen ”riktning” eller i betydelsen ”det som ännu inte hänt”.

Bra förhållningssätt som handledare

 • Tala tydligt i lugnt tempo.
 • Artikulera.
 • Använd ditt kroppsspråk och gestikulera.
 • Skapa ett stöttande klimat.
 • Ge tid eftersom stress är en av språkets värsta fiender.

Fråga och diskutera

 • Hur vill du att jag gör om språket blir fel? Ska jag spegla dig? Vill du att jag rättar?
 • Vill du att jag ”fyller i” om du letar efter ord?
 • Hur lär du dig bäst?
 • Hur vill du ha återkoppling från mig?
 • Hur vill du få hjälp av mig?
 • När pratar vi om hur vi arbetar tillsammans?
 • Vad kan jag göra för att underlätta för dig?

Genom att fylla i ett språkkontrakt tillsammans kan ni skapa samsyn och struktur för hur språkutvecklingen ska gå till. Det bidrar till tydlighet och rimliga förväntningar.

Skapa förförståelse inför möten

Skapa förförståelse inför möten när den handledde deltar. Det kan handla om att hen får filmer, bilder, eller ordlistor i förväg. Prata med den handledde om vad mötet kommer handla om. Diskutera gärna efteråt.

Be den handledde förklara, upprepa eller bolla tillbaka efter instruktionen. Ge enskilda instruktioner i stället för i grupp om du har flera nya medarbetare.

Hjärnan vill ha repetition och kontraster

Hjärnan letar efter mönster. I språket hittar den det genom repetition och kontrast. För att para ihop rätt ord med rätt föremål eller begrepp behöver ord upprepas i olika sammanhang.

Regeln om tre

För att snappa upp och lära sig förstå ett ord behöver man i genomsnitt höra det cirka tre gånger. Upprepa det nya ordet i tre olika meningar: ”Detta är en flygel. Flygeln liknar ett piano men är större. Har du provat att spela flygel någon gång?”

Regeln om sju

För att få in ordet i ditt aktiva ordförråd och göra det till ditt, behöver du prova/säga/använda det cirka sju gånger.

Strategier att använda

”Tänk om vi inte förstår varandra – så jobbigt, så pinsamt, så obekvämt!” Det är okej och helt naturligt att känna så. Ta med dig några strategier:

 • Det är inte farligt.
 • Ta det lugnt!
 • Försök igen eller med andra ord.
 • Använd bilder eller annat visuellt stöd.
 • Visa, rita och gestikulera.
 • Skratta tillsammans när ni kör fast.
 • Visa alltid att du vill förstå och att det är viktigt för dig att lyssna på vad den handledde har att säga.

Att förstå jobbet

Att förstå innebär olika saker beroende på vad du avser: uppgiftsförståelse, situationsförståelse eller språkförståelse. Det är fullt möjligt att förstå sammanhang, uppdrag eller uppgift utan att förstå språket. Det är på samma sätt möjligt att ha språkförståelse och kunna tolka det som sägs, men inte förstå uppgiften som ska lösas.

Din intelligenta medarbetare

Brister i språkförståelse är inte detsamma som brister i kognitiv förståelse. Många som är nya i ett språk vittnar om att de blir betraktade som mindre intelligenta av de som behärskar språket. Det är naturligtvis förödande för självförtroende, motivation och självbild.

Varmt för dig – kallt för mig

Olika referensramar kan påverka språkförståelsen. Hur du förstår begreppen ”värmebölja” eller ”ösregn” är beroende av de klimat du har erfarenhet av. Förståelsen av begreppet ”delaktighet” beror på vilken kultur du upplevt tidigare. Synen på auktoriteter eller hierarkier kan påverka hur man själv vågar ta för sig i samvaro med andra.

Visa att du uppskattar att den handledde vågar fråga

 • Tänk på att förklara uttryck och metaforer (uttryck och bildligt språk där det inte går att räkna ut den faktiska betydelsen).
 • Använd bilder, illustrationer eller filmer. Tankekartor, tidslinjer och blockscheman är också värdefulla. Bildgoogla och använd ordböcker.
 • Gör ett eget lexikon.
 • Ge tid för att tänka igenom och formulera.
 • Läs tillsammans eller var och en. Diskutera hur ni uppfattat budskap och svåra ord.
 • Gör uppgifter tillsammans i par eller gruppvis. Tänk på tempo och talutrymme.
 • Repetera fraser som dina kollegor säger.
 • Observera hur dina kollegor pratar med kunder, hur de hälsar på kunder och hur de förklarar saker.
 • Prata om ordens betydelser. Ett exempel är framsteg, framgång, framföra, framförhållning, framtid, framåtanda och framkasta. Diskutera ”fram” i betydelsen ”riktning” eller i betydelsen ”det som ännu inte hänt”.

Bra förhållningssätt som handledare

 • Tala tydligt i lugnt tempo.
 • Artikulera.
 • Använd ditt kroppsspråk och gestikulera.
 • Skapa ett stöttande klimat.
 • Ge tid eftersom stress är en av språkets värsta fiender.
 • Tips till handledare
 • Tips och trix för att lära sig svenska

Utforska resten av språkparlören