Jobbsprånget synliggör nyanlända akademikers kompetens och erfarenheter

Behöver ni anställa ingenjörer, arkitekter, naturvetare eller ekonomer men vill säkerställa kompetensen och kunskaperna först? Genom praktikprogrammet Jobbsprånget kan kompetensgap fyllas och nyanlända kommer snabbt in på svensk arbetsmarknad.

Vad är Jobbsprånget?

Jobbsprånget är ett avancerat praktikprogram på fyra månader för nyanlända akademiker som ingenjörer, arkitekter, naturvetare och ekonomer. Det är ett samverkansprojekt inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vem passar det för?

Det passar för dig som har behov av akademisk kompetens och som vill förena affärsnytta med samhällsnytta genom att synliggöra nyanländas kompetens och erfarenheter.

Vilka fördelar har Jobbsprånget?

Jobbsprånget matchar kompetensen och erfarenheten hos nyanlända akademiker med behovet som finns hos verksamheten. Sju av tio som går praktikprogrammet får jobb. Det är kostnadsfritt att medverka i Jobbsprånget.

Jobbsprånget vill sänka trösklarna in på arbetsmarknaden. Därför kräver vi inte svenska, utan praktiken kan ske på engelska.

Men fikapauserna ska vara på svenska. Sänk ambitionsnivån till att börja med, så praktiken verkligen blir av, men höj nivån på uppgifterna allt eftersom.

Vilka är vinsterna för ditt företag?

Genom Jobbsprånget skapas nya kontakter och möjligheter att fylla kompetensgap med resurser som i dag står utanför arbetsmarknaden.

Det betyder jättemycket för oss att så många av Sobonas medlemmar medverkar i Tekniksprånget och Jobbsprånget. Vårt syfte är att erbjuda praktik till så många som möjligt, och att då få samarbeta med en organisation som dessutom lyfter kompetensförsörjningsfrågan så högt – det är en genväg för oss. Därutöver kan vi säga att den kommunala sektorn är ganska dold för våra målgrupper. Men när de väl träffar arbetsgivarna är det som en bekant kärleksrelation – det säger oftast bara klick.

Alexandra Ridderstad, verksamhetschef, Tekniksprånget och Jobbsprånget

Jobbprånget på Gävle Energi

Gävle Energi famlade i mörkret men hittade verktyg som förändrar hur de jobbar med sin kompetensförsörjning.