Praktik är en del av den strategiska kompetensförsörjningen

Forskning visar att arbetsprov såsom praktikplatser är en träffsäker rekryteringsväg. För många företag gör bra rekryteringar efter praktikperioder, vilket innebär att de ger ett direkt värde. Dessutom stärks arbetsgivarvarumärket för både målgruppen för praktikplatsen och för andra yrkeskategorier. Därför är varje praktikplats en strategisk del i den långsiktiga kompetensförsörjningen. Praktik är med andra ord både en verksamhetsfråga och en HR-fråga.

Vad är praktik?

Praktik ger möjligheter till oanvänd kompetens, inspiration och inspel till framtidens utmaningar. En praktikplats skapar möjligheter där individer kan synliggöra sin kompetens och där företag kan matcha sina behov.

Vem passar det för?

Praktik kan vara en naturlig del av det långsiktiga strategiska arbetet och utmaningarna med kompetensförsörjning. Det passar också för dig som vill höja värdet på praktikplatser och statusen för handledare.

Vilka fördelar har praktik?

För dig som arbetsgivare är en fördel att möta och utveckla framtidens medarbetare utifrån era behov och förutsättningar. För praktikanten kan det vara ett första steg in i branschen eller in på företaget. Hen får erfarenhet av ett yrke och arbetslivet. Vidare får hen visa på handlingskraft och initiativförmåga samt öka sin självkänsla.

Vilka är vinsterna för ditt företag?

Det finns många fördelar med praktik. Det ger en win-win-situation eftersom du får en konkret möjlighet att hitta framtidens medarbetare till verksamheten. Dessutom breddar du synen på inkluderande rekrytering eftersom du kan fokusera på social förmåga, driv, attityd och inställning, kunskaper och kompetenser.

Olika praktikprogram

 • Handbok i handledning
 • Sobonas handledarutbildning
 • Sobonas verktyg för bredare rekryteringsvägar
 • Yrkesprofiler och validering - Ett sätt att synliggöra kompetens
 • Språkkontrakt Engelska
 • Språkkontrakt Franska
 • Språkkontrakt Arabiska
 • Språkkontrakt Somaliska
 • Språkkontrakt Farsi (persiska)
 • Språkontrakt Dari (afghansk persiska)
 • Språkkontrakt tigrinja
 • Språkkontrakt
 • Parlör - Chaufför inom avfall och återvinning
 • Parlör-Återvinningscentral

Affärsverken: Kedja av insatser skapar långsiktig hållbar kompetensutveckling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Göteborg Energi: När praktiken blir en win-win Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Halmstads Energi och Miljö: Fler språk ger färre missförstånd och nöjdare kunder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Härnösand Energi och Miljö: Praktikanter med andra perspektiv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kalmar Energi: Ihab Alhalabi fick jobb på Kalmar Energi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kraftringen: Potential framför meriter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lidköping Energi: Safaa: Jag vill vara en aktiv och framgångsrik kvinna i samhället Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nodra menar att det finns människor med kompetens som de inte har råd att bortse från Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

PiteEnergi: Desale från Eritrera fick praktik på PiteEnergi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Yrkesdörrens syfte är att underlätta för etablerade och nya svenskar att mötas och knyta kontakt med varandra Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öresundskraft öppnar upp med praktik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Korta vägen – en utbildning för nyanlända med akademisk examen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Luleå Energi öppnar dörrarna för nya rekryteringsvägar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här vitaliserar praktik Gävle Energi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samverkan och språkutbildning är oerhört viktiga i Göteborgs stads lokala jobbspår

Göteborgs stad, Renova och Arbetsförmedlingen driver lokala jobbspår med stöd av Sobona. De lokala jobbspåren skapar anställningsbarhet och bidrar till att säkra kompetensförsörjningen för Renova.

Mer om praktik

Sobonas verktyg för praktik

För att lyckas med praktiken är en handledare oumbärlig och det måste finnas en plan. Därför erbjuder vi på Sobona verktyg som stödjer handledare. Vidare erbjuder vi verktyg för språkutveckling på arbetsplatsen. Detta passar bra för personer som har rätt kompetens, men behöver komplettera med språket.

Yrkespraktik handlar om att personer med grundläggande kunskaper i svenska kombinerar sin praktik med språkutbildning för att lära sig yrkesspråket. Dessutom kan praktiken valideras för att synliggöra det som individen lär sig under praktikperioden. Då kan insteg synliggöras och värdet på praktiken blir tydligt.

Olika slags praktik

Praktik innebär arbetsträning på en arbetsplats för att få erfarenheter, meriter och referenser. Det finns fyra sorters praktik som förmedlas via Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.:

Arbetspraktik.
Prova-på-plats.
Yrkeskompetensbedömning.
Praktisk kompetensutveckling.

Breddad rekrytering möter Lunets kompetensförsörjningsutmaningar och främjar nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Koncernen Luleå Energi är ägare av Lunet, ett kommunalt dotterbolag som äger, driftar och bygger ut fibernätet i Luleå. Tillsammans tar de nya kliv i kompetensförsörjningsarbetet genom att bland annat erbjuda praktik och yrkesintroduktionsanställningar.

Renovas Jobbspår gav Hassan jobb

Möt Hassan Abdullahi Hashi som har gått Renovas Jobbspår och nu fått fast anställning som miljöarbetare på Renova.

Arbetsmodeller och kunskap

Sobonas modeller skapar trygghet genom ett helhetsperspektiv. Modellerna är ett stöd för hr i det dagliga arbetet samt till vd och ledning på ett övergripande strategiskt plan.

Energi 2019 - Praktik vitaliserar Gävle Energi

Helena Helling är HR-chef och Katarina Larsson är HR-specialist. De menar att varumärket stärks både internt och externt genom att jobba med praktik.

Brandkåren Attunda - En inkluderande arbetsplats där alla får ta plats

Tack vare praktikplatser har Brandkåren Attunda hittat nya rekryteringsvägar, fått nya intryck och stärkt verksamhetens kompetens.

Jamtli - En temapark som jobbar med historia, kultur och mångfald

Jamtli i Östersund är ett friluftsmuseum/en temapark med en bred verksamhet. Tack vare ett strukturerat arbetssätt kring introduktion och handledning har Jamtli kommit långt i sin process kring mångfald, inkludering och kompetensförsörjning.

Vakin - Med mod att rekrytera för framtiden

Det finns mycket kompetens, kunskap, vilja och lust hos många individer som inte kan prata svenska. På Vakin breddar språkutveckling rekryteringen, vilket ger synergieffekter. Språkbarriären kan tas bort och handledarna är oerhört viktiga för att göra det.

Nodra - Det finns många människor med kompetens vi inte har råd att bortse ifrån

Nodra tycker det är viktigt att ge alla en chans att göra bra ifrån sig på intervjuer och i arbetsrollen. De märkte direkt att drivet från praktikanter och trainees smittade av sig.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson
Chef för kompetenskansliet