Valideringsprocessen
Så här går valideringsprocessen till.

Validering är ett sätt att synliggöra och bevisa kunskap. Det är en strukturerad process för fördjupad kartläggning, bedömning och erkännande av kunnande som en person besitter, oberoende av hur det förvärvats. Resultatet av valideringen bevisar individers kunskaper och kompetens. Validering utifrån nationella yrkesprofiler synliggör och kvalitetssäkrar lärandet på arbetsplatsen.

Valideringsprocessens sex steg

 1. Utbildade bedömare
  Utbildningen för att bli bedömare tar två dagar. Den anordnas regelbundet runt om i Sverige av Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 2. Bedömningsplan
  Det finns en färdig bedömningsplan utifrån kraven i yrkesprofilen. Den innehåller frågor, övningar och checklistor. Bedömaren och deltagaren arbetar alltid tillsammans. Det är en fördel om det finns minst två bedömare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. så de kan hjälpas åt om det uppstår funderingar eller frånvaro. 

 3. Självskattning och kartläggning
  Ofta börjar deltagaren med en självskattning av yrkeskunskaperna. En handlingsplan görs tillsammans med handledaren/bedömaren.

 4. Bevisinsamling och bedömning
  Deltagaren synliggör sina kunskaper, färdigheter och kompetenser genom att utföra uppgifter, praktiska övningar, svara på frågor, fylla i checklistor och dokumentera. Allt sker över tid på arbetsplatsen och kan göras via en app, dator, muntligt eller observation.

  Bedömaren ger stöd under processen och återkopplar om kompletteringar behövs.

  Det är viktigt att det får gå en tid från lärande till bevisinsamling så individen har en rimlig chans att lära sig.

 5. Kvalitetssäkring
  Allt som sker under processen dokumenteras och laddas upp i det digitala verktyget Bevisst. Bedömaren går in och gör en avslutande bedömning där hen skriver varför hen bedömer att individen uppnått lärandet som åsyftas i modulen.

  När bedömaren och deltagaren är färdiga med bevisinsamlingen granskas dokumentationen av interna och externa kvalitetssäkrare.

 6. Kompetensbevis
  I slutändan får individen ett kompetensbevis som innehåller tydliga beskrivningar av deltagarens kompetens utifrån de moduler och läranderesultat som ingår i yrkesprofilen. Kompetensbeviset/yrkesbeviset förklarar sakligt vad individen kan. Dessutom kan det motivera individen att läsa vidare eftersom det tydliggör vilka baskunskaper som hen har.

För att bedömningarna ska bli sakliga och likvärdiga är det viktigt att alla bedömare jobbar på samma sätt. Sobona arbetar utifrån OCN-metodens kvalitetssäkringssystem. Dessutom kan innehållet som valideringen basereras på utvecklas kontinuerligt. Processen är uppbyggd så vi kan ta emot input och förslag på justeringar regelbundet.

Valideringsprocessen

Ett kompetensintyg visar färdigheter, kunskaper och kompetenser

När en bedömare har validerat en individs kunskaper får individen ett kompetensintyg. Kompetensintyget visar vilka färdigheter, kunskaper och kompetenser som en hen besitter, utifrån sakliga, objektiva och kvalitetssäkrade värderingar och linjerar mot SeQF. Eventuella kompetensluckor kan dokumenteras separat.

Verktygslåda för validering

Kontakta mig gärna vid frågor

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet

Upptäck Enklare väg