Yrkestrainee med validering

Yrkestrainee med validering är en utbildningsform som kan vara en viktig del i en inkluderande kompetensförsörjning.

Varför finns projektet?

Yrkestrainee med validering bidrar till ökad motivation för livslångt lärande, ökar attraktiviteten för lärande på arbetsplatsen och skapar möjligheter för att synliggöra olika sorters kompetens.

Vad händer i projektet?

Utifrån branschernas kompetensstandarder, yrkesbevis eller lokala jobbspår skapas individanpassade utbildningar. Individen får kartlägga sina befintliga yrkeskompetenser och sedan skräddarsys en lärlingsutbildning som leder till jobb.

Hur fungerar det?

Yrkestrainee är en utbildningsform där en individ blir anställd på ett företag i ett år. Hen får lön samtidigt som hen studerar. Minst 75 procent är på arbetsplatsen där individen utför ordinarie arbetsuppgifter i enlighet med den individuella läroplanen. Resterande tid ägnas åt studier.

Vilken nytta skapar projektet?

Det ökar attraktiviteten för lärande på arbetsplatsen och ger förutsättningar för livslångt lärande. Vidare bidrar yrkestrainee till inkludering eftersom det underlättar en etablering på arbetsmarknaden för individer som står en bit utanför arbetsmarknaden.

Röster om projektet

 • Vi lever i en föränderlig tid och har en föränderlig arbetsmarknad. Därför kan ingen avstå från att utbilda i arbetslivet.

  Per Nordenstam

  vd Sobona

 • Mycket av den faktiska förmågan och färdigheten utvecklas bäst på arbetsplatsen och vi måste ta vara på detta bättre

  Jörgen Bergvall

  metod- och kvalitetsansvarig på Nordiskt Valideringsforum

 • Jag vill att skola och arbetsliv ska närma sig varandra. Lärandet på arbetsplatsen är viktigt; vi lär oss på arbetet i skarpt läge.

  Lotta Naglitsch

  grundare på Lärlingsutvecklarna i Sverige AB/Validering väst

Mer om projektet

Bakgrund till yrkestrainee med validering

Utbildning och arbetsliv är två parallella system som många gånger har svårt att mötas.

Det behövs fler aktörer som förbättrar matchningen mellan de två systemen och som bidrar till samverkan.

Genom den treåriga piloten “Yrkestrainee – Lärlingsutbildning med möjlighet till validering samt anställning under utbildningstiden” vill Västsvenska Handelskammaren Länk till annan webbplats., Validering Väst Länk till annan webbplats., flera branscher och kommuner kombinera resurser inom branschvalidering och kommunal vuxenutbildning för att leverera arbetsmarkandsrelevanta utbildningar till individer som är arbetslösa och de som befinner sig i omställning.

Utbildningen ges i lärlingsform, vilket ger individen möjlighet till anställning redan under utbildningstiden.

Piloten ska utforma ett stabilt regionalt system som:

 • Använder resurser mer effektivt.
 • Underlättar kompetensförsörjningen.
 • Breddar individens utbildnings- och omställningsmöjligheter.

Pilotperiod 1 januari 2022 till 31 december 2024

En treårig pilot behövs för att testa metoden och mäta metodens resultat. Flera utbildningsomgångar behöver startas och utvärderas för att kunna mäta resultatet under en längre period, vilket skapar förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart arbete.

Målgrupper:

 • Individer i omställning eller arbetslöshet.
 • Individer inom ramen för intensivåret.

Pilotens mål

Pilotens mål är att implementera nya arbetssätt inom utbildning som tar vara på individers erfarenheter. Målet är att underlätta individens inträde och omställningen på arbetsmarknaden.

Ytterligare ett mål är att skapa gemensamma erfarenhetsutbyten där branscher och utbildningsanordnare sammanförs.

Detta för att tillsammans skapa en mer effektiv modell av validering med kompletterande utbildning, som innehåller följande delar:

 • Konvertering – branschens kompetensstandarder, yrkesbevis eller lokala jobbspår översätts till kurspaket inom det reguljära utbildningsväsendet.
 • Kartläggning – vägledning, synliggörande och erkännande av individens befintliga kunskaper och vägledning mot lämplig utbildning.
 • Flexibel kompletterande utbildning i lärlingsform - utifrån individens förutsättningar och arbetsgivarens behov.

Syfte med yrkestrainee med validering

Syftet med piloten är att starta och bedriva arbetsmarknadsrelevanta och resurseffektiva lärlingsutbildningar som ökar individens utbildnings- och omställningsmöjligheter samt arbetsgivarens rekryteringsmöjligheter. Samverkan är avgörande i piloten.

Piloten ska översätta branschkvalifikationer till kurspaket inom reguljär utbildning. På så vis kan de två systemen kombineras till en modell som tar vara på resurser och erfarenheter från utbildningsanordnare och branscher.

Gemensam modell ökar transparens och tydlighet

Den gemensamma modellen ökar såväl transparens som tydlighet mot individer och företag i utbildning och kompetensförsörjning, vilket i dag upplevs som ett snårigt och komplicerat system.

Genom att kombinera branschernas valideringsarbete med vuxenutbildningens lärlingsutbildning får individen möjlighet till ett anpassat utbildningsspår och arbetsgivarna får skräddarsydd kompetens.

Pilotens upplägg

Utifrån branschernas kompetensstandarder, yrkesbevis eller lokala jobbspår skapas individanpassade utbildningar inom Västra Götalandsregionen (VGR).

Under en inledande orienteringskurs får individen möjligheter att kartlägga sina befintliga yrkeskompetenser. Sedan skräddarsys en kompletterande och flexibel lärlingsutbildning som leder till jobb.

Yrkestrainee ger individen möjlighet att bli anställd redan under utbildningstiden. Vidare kan hen få sina kunskaper validerade och betygsatta löpande under lärlingsperioden.

Upplägget innebär en mer effektiv utbildning, vilket gynnar alla.

Bakgrund till yrkestrainee med validering

Utbildning och arbetsliv är två parallella system som många gånger har svårt att mötas.

Det behövs fler aktörer som förbättrar matchningen mellan de två systemen och som bidrar till samverkan.

Genom den treåriga piloten “Yrkestrainee – Lärlingsutbildning med möjlighet till validering samt anställning under utbildningstiden” vill Västsvenska Handelskammaren Länk till annan webbplats., Validering Väst Länk till annan webbplats., flera branscher och kommuner kombinera resurser inom branschvalidering och kommunal vuxenutbildning för att leverera arbetsmarkandsrelevanta utbildningar till individer som är arbetslösa och de som befinner sig i omställning.

Utbildningen ges i lärlingsform, vilket ger individen möjlighet till anställning redan under utbildningstiden.

Piloten ska utforma ett stabilt regionalt system som:

 • Använder resurser mer effektivt.
 • Underlättar kompetensförsörjningen.
 • Breddar individens utbildnings- och omställningsmöjligheter.

Pilotperiod 1 januari 2022 till 31 december 2024

En treårig pilot behövs för att testa metoden och mäta metodens resultat. Flera utbildningsomgångar behöver startas och utvärderas för att kunna mäta resultatet under en längre period, vilket skapar förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart arbete.

Målgrupper:

 • Individer i omställning eller arbetslöshet.
 • Individer inom ramen för intensivåret.

Pilotens mål

Pilotens mål är att implementera nya arbetssätt inom utbildning som tar vara på individers erfarenheter. Målet är att underlätta individens inträde och omställningen på arbetsmarknaden.

Ytterligare ett mål är att skapa gemensamma erfarenhetsutbyten där branscher och utbildningsanordnare sammanförs.

Detta för att tillsammans skapa en mer effektiv modell av validering med kompletterande utbildning, som innehåller följande delar:

 • Konvertering – branschens kompetensstandarder, yrkesbevis eller lokala jobbspår översätts till kurspaket inom det reguljära utbildningsväsendet.
 • Kartläggning – vägledning, synliggörande och erkännande av individens befintliga kunskaper och vägledning mot lämplig utbildning.
 • Flexibel kompletterande utbildning i lärlingsform - utifrån individens förutsättningar och arbetsgivarens behov.

Syfte med yrkestrainee med validering

Syftet med piloten är att starta och bedriva arbetsmarknadsrelevanta och resurseffektiva lärlingsutbildningar som ökar individens utbildnings- och omställningsmöjligheter samt arbetsgivarens rekryteringsmöjligheter. Samverkan är avgörande i piloten.

Piloten ska översätta branschkvalifikationer till kurspaket inom reguljär utbildning. På så vis kan de två systemen kombineras till en modell som tar vara på resurser och erfarenheter från utbildningsanordnare och branscher.

Gemensam modell ökar transparens och tydlighet

Den gemensamma modellen ökar såväl transparens som tydlighet mot individer och företag i utbildning och kompetensförsörjning, vilket i dag upplevs som ett snårigt och komplicerat system.

Genom att kombinera branschernas valideringsarbete med vuxenutbildningens lärlingsutbildning får individen möjlighet till ett anpassat utbildningsspår och arbetsgivarna får skräddarsydd kompetens.

Pilotens upplägg

Utifrån branschernas kompetensstandarder, yrkesbevis eller lokala jobbspår skapas individanpassade utbildningar inom Västra Götalandsregionen (VGR).

Under en inledande orienteringskurs får individen möjligheter att kartlägga sina befintliga yrkeskompetenser. Sedan skräddarsys en kompletterande och flexibel lärlingsutbildning som leder till jobb.

Yrkestrainee ger individen möjlighet att bli anställd redan under utbildningstiden. Vidare kan hen få sina kunskaper validerade och betygsatta löpande under lärlingsperioden.

Upplägget innebär en mer effektiv utbildning, vilket gynnar alla.

Valideringskonferensen 2023

Den 8 november 2023 anordnas Valideringskonferensen för femte året i rad. Konferensen vänder sig till dig som är intresserad av validering, oavsett om du arbetar inom utbildnings- eller arbetsmarknadsområdet.

Validering är en viktig del i den strategiska kompetensförsörjningen

Validering handlar om att identifiera, synliggöra och ge erkännande för kunnande som en individ har. Men handlar också om att resultatet från valideringen ska komma till nytta och ha ett värde för både individen och arbetsgivare över hela Sverige.

Lärlingsutbildningar utifrån nationella yrkesprofiler

Validering handlar om att identifiera, synliggöra och ge erkännande för kunnande som en individ har. Men handlar också om att resultatet från valideringen ska komma till nytta och ha ett värde för både individen och arbetsgivare över hela Sverige.

Lärlingsutbildningar utifrån nationella yrkesprofiler

Politiken vill se mer utbildning i arbetsmarknadspolitiken och mer arbetsmarknad i utbildningspolitiken. Ett svar på detta är lärlingsutbildningar.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet