Yrkesprofilering och validering inom personlig assistans

Genom att gå med i projektet får du insikter och kunskaper för att utveckla hur du arbetar med kompetensförsörjning, kompetensutveckling och lärande på arbetsplatsen. Inom projektet sker en fortsatt utveckling av vår partsgemensamma branschvalideringsmodell utifrån uttalade behov hos företagen.

Varför finns projektet?

Projektet syftar till att fånga upp behov vad gäller utmaningar kring kompetensförsörjning inom personlig assistans. Det finns ingen formell utbildning för att bli personlig assistent; det handlar mycket om personlig lämplighet.

Vad händer i projektet?

Två nationella yrkesprofiler är framtagna tillsammans med bedömningsplaner och checklistor för att genomföra validering på arbetsplatsnivå. Vidare innefattar Sobonas språkparlör numera även personlig assistans.

Hur funkar det?

I projektet samarbetar ni med andra företag inom branschen för att utveckla hur ni arbetar med kompetensförsörjningen. Vi ser gärna att du också berättar vad som görs hos er samt delar med dig av kunskaper och insikter. Sobonas enkla och beprövade verktyg är integrerade i projektet.

Vilken nytta skapar projektet?

Det ger möjlighet att utveckla och förbättra insteg till branschen, introduktion för nya medarbetare och utveckling av befintliga medarbetare. Vidare ger det praktiska verktyg för att arbeta med kompetensförsörjning. Det blir enklare att synliggöra lärandet på arbetsplatsen och säkerställa kompetensen hos medarbetare.

Röster om projektet

 • Det bildas lätt enheter där brukaren och assistenten kommer överens och vi på kontoret blir en motpart. För att det ska fungera bra måste pyramiden vara liksidig mellan brukaren, assistenten och oss.

  Karl-Gunnar Miltsis

  ekonomiansvarig på Assistera Skandinavien

 • Det finns många bra exempel i projekten som Sobona driver där det går bra för nyanlända. Jag tycker fler kan kopiera och ta erfarenheter från det.

  Michael Persson

  regional företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen

 • Min förhoppning är att yrkesprofilen sprids och blir mer känd, vilket skulle ge mer tyngd åt yrket och underlätta vid rekrytering.

  Isabella Åslund

  arbetsledare/kvalitetsansvarig på Din Förlängda Arm

Case

Sobonas språkparlör

Språkparlören är ett stöd och ett verktyg som underlättar för kommunikation på arbetsplatsen. Den bidrar också till språkutveckling av yrkessvenska för individer som inte har svenska som modersmål.

Valideringskonferensen 2022

En föränderlig arbetsmarknad, flera regeringsbeslut, omställningsstöd och påverkan av pandemin pekar på betydelsen av livslångt lärande, reskilling och upskilling och en väl fungerade kompetensförsörjning.

Mer om projektet

Branschvalidering kvalitetssäkrar kompetensförsörjningen

Branschvalidering kan synliggöra och ge erkännande för lärande och kunnande, oavsett när, var eller hur en individ har lärt sig, i skolan, genom lärande på arbetsplatsen eller på fritiden.

Valideringsmodell för personlig assistent

Valideringsmodellen utgår från kompetensstandarder för respektive yrkesroll eller yrkesområde. Modellen innehåller kvalitetssäkrade praktiska verktyg som möjliggör systematisk validering.

Projektägare

Finansiering

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet