Yrkesprofilering och validering inom fiber och stadsnät

Genom att gå med i projektet får du insikter och kunskaper för att utveckla hur du arbetar med kompetensförsörjning, kompetensutveckling och lärande på arbetsplatsen. Inom projektet sker en fortsatt utveckling av vår partsgemensamma branschvalideringsmodell utifrån uttalade behov hos företagen. Utvecklingen i projektet sker tillsammans med Svenska Stadsnätsföreningen.

Varför finns projektet?

Projektet syftar till att fånga upp behov vad gäller utmaningar kring kompetensförsörjning inom fiber och stadsnät. I projektet har nationella yrkesprofiler utvecklats som visar vad en individ behöver i form av kunskaper, kompetenser och färdigheter. Det förenklar insteg, introduktion och kompetensutveckling.

Vad händer i projektet?

I dagsläget har två nationella yrkesprofiler för fiber och stadsnät utvecklats. Vidare har bedömningsplaner, checklistor och lokala förutsättningar på arbetsplatsnivå utvecklats samt stödmaterial för att implementera validering.

Hur funkar det?

I projektet samarbetar ni med andra företag inom branschen för att utveckla hur ni arbetar med kompetensförsörjningen. Vi ser gärna att du också berättar för fler vad som görs inom projektet och delar med dig av kunskaper och insikter. Sobonas enkla och beprövade verktyg är integrerade i projektet.

Vilken nytta skapar projektet?

Det ger möjlighet att utveckla och förbättra insteg för nyanlända och utrikesfödda, introduktion för nya medarbetare och utveckling av befintliga medarbetare. Vidare ger det praktiska verktyg för att arbeta med kompetensförsörjning. Det blir enklare att synliggöra lärandet på arbetsplatsen och säkerställa kompetensen hos både nya och befintliga medarbetare.

Röster om projektet

 • Om vi vet vilka kunskaper och kompetenser som krävs för att utföra ett jobb, blir det lättare att hitta den kompetensen. Jag tror det är bra att ha mer struktur i arbetet med kompetensförsörjningen.

  Kenet Eneris

  affärsområdetchef Lunet

 • Branschvalidering visar vad en individ faktiskt kan och detta har vi haft utmaningar kring inom branschen, för många gånger vet vi inte vilka kompetenser som individer har.

  Jimmy Persson

  utveckling- och säkerhetschef på Svenska Stadsnätsföreningen

 • När yrkesprofilerna ska tas fram samlar vi yrkeskunniga individer och frågar vilken kunskap och kompetens man bör ha för att klara jobbet. Det handlar om att göra avgränsningar.

  Jörgen Bergvall

  Metod- och kvalitetsansvarig på Nordiskt Valideringsforum

Mikromeriter inom fibernät och reservkraft

Hur ska personella resurser och kompetenser som kan utföra svetsning av fibernät vid kris säkerställas?

Mikromeriter för beredskapssvetsare

Luleå Energi och Lunet

Yrkesprofiler och validering jackar i kompetensförsörjningskedjan på Luleå Energi. Samtidigt är Lunet med i uppstarten för en yrkesprofileringsprocess inom fiber och stadsnät.

Sobonas språkparlör

Språkparlören är ett stöd och ett verktyg som underlättar för kommunikation på arbetsplatsen. Den bidrar också till språkutveckling av yrkessvenska för individer som inte har svenska som modersmål.

Projektägare

Deltagande bolag

Finansiering

Mer om projektet

Bakgrund och syfte

Syftet med projektet är att skapa en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad väg in i arbete inom fiber och stadsnät.

Projektet delfinansieras av Arbetsförmedlingen inom ramen för Sobonas långsiktiga arbete för att främjande nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Vidare är det ett underprojekt till Enklare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända.

Svenska Stadsnätsföreningen medverkar i drift och förvaltning av den gemensamma branschvalideringsmodellen genom medverkan i styrgrupp, nationellt råd och utvecklingsråd.

Utvecklingsarbetet sker med delfinansiering sker av:

Under 2023 kommer projektet förbereda nivåplacering för kvalifikationerna för:

Vidare kommer kompletterande yrkesprofilering ske för yrkesrollerna:

 • Beredare
 • Nätverkstekniker
 • Projektledare
 • Projektör.

Svenska Stadsnätsföreningen är även med som pilot i projektet Kompetenspasset.

Sobonas språkparlör har vidare kompletterat med innehåll för att spegla yrkesspråket inom fiber och stadsnät.

Förutsättningar för en strukturerad introduktion
Det finns en matchningsproblematik, utmaningar inom kompetensförsörjning och en rustningsproblematik som handlar om att ”klä på” en individ så hen blir anställningsbar. Därför behöver vi tänka annorlunda.

Tack vare projektet får företag inom fiber och stadsnät förutsättningar för att underlätta och kvalitetssäkra en strukturerad introduktion i arbetslivet. Det gäller både för nyanlända, unga människor och personer som varit utan arbete en längre tid.

Det är viktigt att det här sker på ett sätt som också tillgodoser branschens eget rekryteringsbehov inom områden där det råder brist på medarbetare i dag.

Tio saker som projektet gör:

 1. Tar fram yrkesprofiler inom fiber och stadsnät samt erbjuder validering utifrån valideringsmodellen för fiber och stadsnät.
 2. Underlättar och kvalitetssäkrar insteg och introduktion.
 3. Medlemsbesök av Sobona för att starta processer och som stöd i utveckling av den strategiska kompetensförsörjningen.
 4. Synliggör framgångsexempel som till exempel hur Luleå Energi och Lunet arbetar med kompetensförsörjningen.
 5. Erbjuder Sobonas verktygslåda för inkluderande kompetensförsörjning.
 6. Skapar möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverk mellan medlemsföretag.
 7. Främjar användandet av olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder och anställningsstöd i kedjor av insatser som leder till anställning.
 8. Möjliggör språkstödjande aktiviteter och språkutveckling på arbetsplatsen genom synliggörande av yrkesspråk.
 9. Utveckling av Sobonas språkparlör som underlättar för språkutveckling och kommunikation på arbetsplatsen. Parlören är ett verktyg med ord och meningar samt utbildningar för arbetsgivare, individer och handledare.
 10. Vidareutveckling av branschvalideringsmodellen utifrån Myndigheten för yrkeshögskolans riktlinjer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Yrkesprofiler inom fiber och stadsnät

Under 2023 sker en kompletterande yrkesprofilering för yrkesrollerna beredare, nätverkstekniker, projektledare och projektör, med delfinansiering av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Utvecklingen sker i nära samarbete med Svenska Stadsnätsföreningen.

Utvecklingen av yrkesprofilerna har skett tillsammans med Sobonas branschråd Energi Länk till annan webbplats. och i nära samarbete med Svenska Stadsnätsföreningen Länk till annan webbplats., med delfinansiering av Arbetsförmedlingen.

En kvalitetssäkrande förankrande panel genomfördes den 15 september 2021 med:

Under 2021–2022 har bedömningsplaner, checklistor och lokala förutsättningar för validering på företagsnivå utvecklats. De första bedömarna har utbildats inom ramen för OCN-metoden för att kunna starta upp validering på sina företag.

Med delfinansiering av Myndigheten för yrkeshögskolan sker fortsatt kvalitetssäkring och utveckling under 2022–2023 parallellt med främjandemedel från Arbetsförmedlingen i projektet Yrkesprofilering och validering inom fiber och stadsnät för att stödja insteg, handledarskap och språkutvecklande insatser.

Tillsammans med medlemsföretag utifrån behov

Arbetet sker med delfinansiering av myndigheter för att kunna hänga med i utvecklingen och möta de behov som finns i samhället.

Arbetsförmedlingen menar att Sobonas insatser i form av yrkesprofilering och validering inom fiber och stadsnät i kommunala bolag skyndar på nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

De nyanländas kompetens synliggörs, de stärker sina kunskaper i svenska och användningen av arbetsmarknadspolitiska insatser främjas.

Projektet delfinansieras av Arbetsförmedlingen inom ramen för Sobonas långsiktiga arbete för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Vidare delfinansieras projektet av Myndigheten för yrkeshögskolan för att vidareutveckla valideringsmodellen.

Vidare är det ett underprojekt till Enklare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända.

Vad händer när du går med i projektet?

Sobona jobbar långsiktigt med att stödja medlemsföretagen i deras utmaningar inom kompetensförsörjning. Allt arbete görs tillsammans med medlemsföretagen och utifrån de behov och förutsättningar som faktiskt finns.

Genom att vara med i projektet kan du ta del av arbetet som genomförs, alla verktyg som finns och inspireras till att starta en egen process för att utveckla hur ni arbetar med kompetensförsörjning och lärande på arbetsplatsen.

Allt börjar med ett videomöte tillsammans med Conny Larsson, projektledare på Sobona. Då kan du lyfta era frågor, behov och tankar. Utifrån det skapar ni en handlingsplan för att komma i gång med projektet. Det är enkelt att komma i gång.

Målet med att vara med i projektet är att hjälpa er förändra hur ni jobbar med er kompetensförsörjning.

Bakgrund och syfte

Syftet med projektet är att skapa en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad väg in i arbete inom fiber och stadsnät.

Projektet delfinansieras av Arbetsförmedlingen inom ramen för Sobonas långsiktiga arbete för att främjande nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Vidare är det ett underprojekt till Enklare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända.

Svenska Stadsnätsföreningen medverkar i drift och förvaltning av den gemensamma branschvalideringsmodellen genom medverkan i styrgrupp, nationellt råd och utvecklingsråd.

Utvecklingsarbetet sker med delfinansiering sker av:

Under 2023 kommer projektet förbereda nivåplacering för kvalifikationerna för:

Vidare kommer kompletterande yrkesprofilering ske för yrkesrollerna:

 • Beredare
 • Nätverkstekniker
 • Projektledare
 • Projektör.

Svenska Stadsnätsföreningen är även med som pilot i projektet Kompetenspasset.

Sobonas språkparlör har vidare kompletterat med innehåll för att spegla yrkesspråket inom fiber och stadsnät.

Förutsättningar för en strukturerad introduktion
Det finns en matchningsproblematik, utmaningar inom kompetensförsörjning och en rustningsproblematik som handlar om att ”klä på” en individ så hen blir anställningsbar. Därför behöver vi tänka annorlunda.

Tack vare projektet får företag inom fiber och stadsnät förutsättningar för att underlätta och kvalitetssäkra en strukturerad introduktion i arbetslivet. Det gäller både för nyanlända, unga människor och personer som varit utan arbete en längre tid.

Det är viktigt att det här sker på ett sätt som också tillgodoser branschens eget rekryteringsbehov inom områden där det råder brist på medarbetare i dag.

Tio saker som projektet gör:

 1. Tar fram yrkesprofiler inom fiber och stadsnät samt erbjuder validering utifrån valideringsmodellen för fiber och stadsnät.
 2. Underlättar och kvalitetssäkrar insteg och introduktion.
 3. Medlemsbesök av Sobona för att starta processer och som stöd i utveckling av den strategiska kompetensförsörjningen.
 4. Synliggör framgångsexempel som till exempel hur Luleå Energi och Lunet arbetar med kompetensförsörjningen.
 5. Erbjuder Sobonas verktygslåda för inkluderande kompetensförsörjning.
 6. Skapar möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverk mellan medlemsföretag.
 7. Främjar användandet av olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder och anställningsstöd i kedjor av insatser som leder till anställning.
 8. Möjliggör språkstödjande aktiviteter och språkutveckling på arbetsplatsen genom synliggörande av yrkesspråk.
 9. Utveckling av Sobonas språkparlör som underlättar för språkutveckling och kommunikation på arbetsplatsen. Parlören är ett verktyg med ord och meningar samt utbildningar för arbetsgivare, individer och handledare.
 10. Vidareutveckling av branschvalideringsmodellen utifrån Myndigheten för yrkeshögskolans riktlinjer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Yrkesprofiler inom fiber och stadsnät

Under 2023 sker en kompletterande yrkesprofilering för yrkesrollerna beredare, nätverkstekniker, projektledare och projektör, med delfinansiering av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Utvecklingen sker i nära samarbete med Svenska Stadsnätsföreningen.

Utvecklingen av yrkesprofilerna har skett tillsammans med Sobonas branschråd Energi Länk till annan webbplats. och i nära samarbete med Svenska Stadsnätsföreningen Länk till annan webbplats., med delfinansiering av Arbetsförmedlingen.

En kvalitetssäkrande förankrande panel genomfördes den 15 september 2021 med:

Under 2021–2022 har bedömningsplaner, checklistor och lokala förutsättningar för validering på företagsnivå utvecklats. De första bedömarna har utbildats inom ramen för OCN-metoden för att kunna starta upp validering på sina företag.

Med delfinansiering av Myndigheten för yrkeshögskolan sker fortsatt kvalitetssäkring och utveckling under 2022–2023 parallellt med främjandemedel från Arbetsförmedlingen i projektet Yrkesprofilering och validering inom fiber och stadsnät för att stödja insteg, handledarskap och språkutvecklande insatser.

Tillsammans med medlemsföretag utifrån behov

Arbetet sker med delfinansiering av myndigheter för att kunna hänga med i utvecklingen och möta de behov som finns i samhället.

Arbetsförmedlingen menar att Sobonas insatser i form av yrkesprofilering och validering inom fiber och stadsnät i kommunala bolag skyndar på nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

De nyanländas kompetens synliggörs, de stärker sina kunskaper i svenska och användningen av arbetsmarknadspolitiska insatser främjas.

Projektet delfinansieras av Arbetsförmedlingen inom ramen för Sobonas långsiktiga arbete för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Vidare delfinansieras projektet av Myndigheten för yrkeshögskolan för att vidareutveckla valideringsmodellen.

Vidare är det ett underprojekt till Enklare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända.

Vad händer när du går med i projektet?

Sobona jobbar långsiktigt med att stödja medlemsföretagen i deras utmaningar inom kompetensförsörjning. Allt arbete görs tillsammans med medlemsföretagen och utifrån de behov och förutsättningar som faktiskt finns.

Genom att vara med i projektet kan du ta del av arbetet som genomförs, alla verktyg som finns och inspireras till att starta en egen process för att utveckla hur ni arbetar med kompetensförsörjning och lärande på arbetsplatsen.

Allt börjar med ett videomöte tillsammans med Conny Larsson, projektledare på Sobona. Då kan du lyfta era frågor, behov och tankar. Utifrån det skapar ni en handlingsplan för att komma i gång med projektet. Det är enkelt att komma i gång.

Målet med att vara med i projektet är att hjälpa er förändra hur ni jobbar med er kompetensförsörjning.

 • Faktablad deltagare
 • Faktablad företag
 • Handbok i handledning
 • Sobonas handledarutbildning
 • Sobonas verktyg för bredare rekryteringsvägar
 • Sobonas verktygslåda för kompetensförsörjning
 • Språkkontrakt Engelska
 • Språkkontrakt Franska
 • Språkkontrakt Arabiska
 • Språkkontrakt Somaliska
 • Språkkontrakt Farsi (persiska)
 • Språkontrakt Dari (afghansk persiska)
 • Språkkontrakt tigrinja
 • Språkkontrakt
 • Parlör - Chaufför inom avfall och återvinning
 • Energi yrkesspecifika moduler
 • Faktablad Lättläst Svenska

Branschvalidering inom energi, fiber och stadsnät 2022 – SeQF och MYH - Effektiva verktyg för kompetensförsörjning

SeQF och branschvalidering skapar förutsättningar för att effektivt identifiera kompetensbehov hos arbetsgivare och individers kompetens. Det bidrar till kompetensutveckling hos både individ och företag.

Branschvalidering inom energi, fiber och stadsnät 2022 – Kompetensförsörjning och branschperspektiv från Svenska Stadsnätsföreningen

Svenska Stadsnätsföreningen har fått en annan syn på kompetens tack vare de framtagna yrkesprofilerna och Sobonas modell för branschvalidering. Nu ska de börja arbeta med yrkesprofilen Fiberinstallatör.

Branschvalidering inom energi, fiber och stadsnät 2022 – Nordiskt Valideringsforum – Yrkesprofilering, kartläggning och validering som verktyg

Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av de kunskaper och kompetenser som en individ besitter, oberoende hur de har förvärvats.

Branschvalidering inom energi, fiber och stadsnät 2022

I augusti 2022 bjöd vi in till en konferens om Sobonas branschvalideringsmodell inom energi, fiber och stadsnät och hur den kan kvalitetssäkra kompetensförsörjningen.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson
Chef för kompetenskansliet