Yrkesprofilering och validering inom besöksnäring och kulturarv

Genom att gå med i projektet får du insikter och kunskaper för att utveckla hur du arbetar med kompetensförsörjning, kompetensutveckling och lärande på arbetsplatsen. Inom projektet sker en fortsatt utveckling av vår partsgemensamma branschvalideringsmodell utifrån uttalade behov hos företagen.

Varför finns projektet?

Syftet med projektet är att skapa enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrade vägar in i arbete inom besöksnäring och kulturarv i hela Sverige. Projektet fångar upp behov kring kompetensförsörjning och en tydlig insikt är att insteg behöver utvecklas. Arbetsmetoder, arbetsmaterial och strukturer är framtagna för att genomföra validering på arbetsplatser enligt de yrkesprofiler som är utvecklade för branschens behov av insteg.

Vad händer i projektet?

Nationella yrkesprofiler är framtagna och allt är startklart för validering. Nu genomförs främjande- och utvecklingsinsatser genom validering av kunskaper och kompetenser på arbetsplatsnivå. Flera bolag har redan utbildat bedömare. Vidare innefattar Sobonas språkparlör numera även besöksnäring och kulturarv.

Hur fungerar det?

I projektet samarbetar ni med andra företag inom besöksnäring och kulturarv för att utveckla hur ni arbetar med kompetensförsörjningen. I projektet stödjer vi dig i vilket skede du än är. Vi ser gärna att du berättar vad som görs och delar med dig av kunskaper och insikter. Sobonas enkla och beprövade verktyg är integrerade i projektet.

Vilken nytta skapar projektet?

Det ger möjlighet att skapa insteg för nyanlända, utrikesfödda och ungdomar samt introduktion för nya medarbetare och vidareutveckling av befintliga medarbetare. Vidare ger det praktiska verktyg för att arbeta med kompetensförsörjning. Det blir enklare att synliggöra lärandet på arbetsplatsen och säkerställa kompetensen hos både nya och befintliga medarbetare.

Röster om projektet

 • Jag tycker att alla som har värdar eller assistenter i verksamheten ska använda yrkesprofilerna. För de är ett praktiskt verktyg och hjälper till att kvalitetssäkra kompetensförsörjningen.

  Marie Svedin

  Museichef på museet HAMN

 • Vi tycker yrkesprofilen är en viktig faktor för oss som arbetsgivare ur employer branding-synpunkt. Den skapar en tydlighet och stärker varumärket inifrån och ut.

  Karolina Miller

  HR-konsult på Kalmar läns museum

 • Titta igenom det som finns hos Sobona och välj det som du tycker är bra. Ta russinen ur kakan. Gör det enkelt och anpassa det till er verksamhet.

  Claes Blomgren

  HR-chef på Fyrishov

Valideringskonferensen 2022

Den 9 november 2022 anordnades Valideringskonferensen för fjärde året i rad. Konferensen vände sig till dig som är intresserad av validering, oavsett om du arbetar inom utbildnings- eller arbetsmarknadsområdet.

Sobonas språkparlör

Språkparlören är ett stöd och ett verktyg som underlättar för kommunikation på arbetsplatsen. Den bidrar också till språkutveckling av yrkessvenska för individer som inte har svenska som modersmål.

På Fyrishov stödjer yrkesprofiler vid rekrytering och lärande på arbetsplatsen

Personalomsättningen är relativt hög, vilket innebär att verksamheten ständigt är i en rekryteringsfas.

Utbildade bedömare är nyckeln

Under utbildningen lär du dig hur validering går till. Vidare lär du dig hur du stöttar deltagaren i bevisinsamling, ger uppgifter till handledare/arbetsledare, gör bedömningar och hanterar det digitala verktyget. Utbildningen ges i samarbete med Nordiskt Valideringsforum. Den är kostnadsfri för dig som medverkar i projektet. Men antalet platser är begränsat, så anmäl dig i dag!

Lärande på arbetsplatsen

Sobona har utvecklat en modell kring hur man systematiskt kan underlätta det arbetsplatsförlagda lärandet genom introduktion, språkutveckling, yrkesprofilering och validering. Besöksnärings- och kulturarvsprojektet bygger på modellen som överbryggar gapet mellan den upplevda kompetensbristen och individer som står en bit ifrån arbetsmarknaden. Och allt börjar med handledaren.

Projektägare

Referensbolag

Mer om projektet

Bakgrund, syfte och branschens utmaningar

Bland Sobonas medlemsföretag inom besöksnäring och kulturarv finns verksamheter som museer, fritid/rekreation, kurs och konferens, teater samt arkeologi och fritidshamnar.

Under 2019 initierades ett yrkesprofileringsprojekt. Syftet var att skapa fler möjligheter till strukturerade insteg i branschen.

Det genomförs en rad olika projekt och praktiksatsningar. Och inom branschen finns ett stort behov att definiera vad som behövs för att skapa väldefinierade insteg och nya vägar in på arbetsmarknaden.

Dessa två nationella yrkesprofiler finns som verktyg:

Dessutom har en nationell kvalitetssäkrande panel genomförts. I panelen deltog representanter från:

 • Arbetsförmedlingen
 • Arena Älvshögsborg
 • Fyrishov
 • Got Event
 • Kommunal
 • Museet Hamn
 • Jamtli
 • Kalmar Läns Museum
 • Mångkulturellt Centrum
 • Region Jämtland Härjedalen
 • Scandic
 • Sobona
 • Stiftelsen Kulturmiljövård
 • Visit Stockholm.

Under 2020–2022 har bedömningsplaner, checklistor och lokala förutsättningar på arbetsplatsnivå utvecklats. Vidare har Sobona och Kommunal medverkat i utvecklingen av två nationella yrkesprofiler och främjandearbete för nyanlända inom badbranschen.

Läs gärna mer i Sobonas pressmeddelande "Satsning på komptensförsörjning i badbranschen".

Tio saker som projektet gör:

 1. Synliggör framtagna yrkesprofiler och verktyg inom besöksnäring och kulturarv.
 2. Implementerar verktyg och metoder tillsammans med referensbolag.
 3. Utbildar bedömare och stöttar genomförande av validering med stöd av Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 4. Möjliggör fler insteg inom besöksnäring och kulturarv.
 5. Erbjuder verktyg för kompetensutveckling av befintliga medarbetare.
 6. Skapar erfarenhetsutbyte via mötesplatser och nationella konferenser.
 7. Startar processer och ger stöd vid utvecklingen av den strategiska kompetensförsörjningen via medlemsbesök av Sobona.
 8. Synliggör framgångsexempel som till exempel Fyrishov där yrkesprofiler stödjer vid rekrytering och lärande på arbetsplatsen.
 9. Erbjuder Sobonas verktygslåda för inkluderande kompetensförsörjning.
 10. Utveckling av Sobonas språkparlör Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som underlättar för språkutveckling och kommunikation på arbetsplatsen. Parlören är ett verktyg med ord och meningar samt utbildningar för arbetsgivare, individer och handledare.

Förutsättningar för en strukturerad introduktion

Det finns en matchningsproblematik, utmaningar inom kompetensförsörjning och en rustningsproblematik som handlar om att ”klä på” en individ så hen blir anställningsbar. Därför behöver vi tänka annorlunda.

Tack vare projektet får företag inom besöksnäring och kulturarv förutsättningar för att skapa en strukturerad introduktion i arbetslivet. Det gäller både för nyanlända, ungdomar och individer som varit utan arbete en längre tid.

Det är viktigt att det här sker på ett sätt som också tillgodoser branschens eget rekryteringsbehov inom områden där det råder brist på medarbetare i dag.

Viktiga insikter för projektet

Genom besöksnärings- och kulturarvsprojektet och konkreta verktyg rustas arbetsgivare som sen matchas med deltagare utifrån definierade behov. Utvalda insatser läggs till, som till exempel språkutveckling.

Det är tydligt att man lär sig språket bäst i kombination med ett arbete.

Därför är språkutveckling på arbetsplatsen grundläggande.

En betydelsefull del som ligger inom ramen för besöksnärings- och kulturarvsprojektet är att synliggöra och sätta formellt värde på det arbetsplatsplatsförlagda lärandet.

Samtidigt är det tydligt att en stor vinst med validering är att starta processer kring lärande på arbetsplatsen.

Värd och assistent inom museiverksamhet

En tydlig insikt är att det har saknats nationella yrkesprofiler i branschen. Det har varit utmaningar kring att definiera vilka kunskaper och kompetenser som behövs i olika yrkesroller. Under 2019 genomfördes därför en yrkesprofileringsprocess där två yrkesprofiler togs fram: värd och assistent i museiverksamhet.

De framtagna yrkesprofilerna visar vad en medarbetare behöver kunna på en genomförandenivå inom besöksnäring och kulturarv. Yrkesprofilen värd kan användas brett inom branschen, till exempel för medarbetare som arbetar som värdar på arenor, i sim- och idrottshallar, bokning- och kassa på museum och andra verksamheter.

Assistent inom museiverksamhet stödjer andra yrkesroller inom verksamheten. Det kan vara medarbetare som är behjälpliga inom olika delar av ett museums verksamhet som till exempel vid digitalisering, rekvisita och arkiverande uppgifter.

Utvecklingen av yrkesprofilerna har skett tillsammans med Sobonas branschråd besöksnäring och kulturarv och har kvalitetssäkrats i en nationell panel med representanter från:

 • Arbetsförmedlingen
 • Arena Älvshögsborg
 • Fyrishov
 • Got Event
 • Jamtli
 • Kalmar Länsmuseum
 • Kommunal
 • Mångkulturellt Centrum
 • Region Jämtland Härjedalen
 • Scandic
 • Stiftelsen Kulturmiljövård
 • Sobona
 • Visit Stockholm.

Yrkesprofiler med tydliga läranderesultat

Vidare tar projektet fram och utvecklar arbetsmetoder, strukturer och material för att genomföra validering enligt de framtagna yrkesprofilerna på företagen. Varje yrkesområde innehåller yrkesprofiler som har moduler med tydliga läranderesultat.

Vad händer när du går med i projektet?

Sobona jobbar långsiktigt med att stödja medlemsföretagen i deras utmaningar inom kompetensförsörjning. Allt arbete görs tillsammans med medlemsföretagen och utifrån de behov och förutsättningar som faktiskt finns.

Genom att vara med i projektet kan du ta del av arbetet som genomförs, alla verktyg som finns och inspireras till att starta en egen process.

Allt börjar med ett videomöte tillsammans med Conny Larsson, projektledare på Sobona. Då kan du lyfta era frågor, behov och tankar. Utifrån det skapar ni en handlingsplan för att komma igång med projektet. Det är enkelt att komma igång.

Målet med att vara med i projektet är att hjälpa er utveckla hur ni jobbar med er kompetensförsörjning.

Bakgrund, syfte och branschens utmaningar

Bland Sobonas medlemsföretag inom besöksnäring och kulturarv finns verksamheter som museer, fritid/rekreation, kurs och konferens, teater samt arkeologi och fritidshamnar.

Under 2019 initierades ett yrkesprofileringsprojekt. Syftet var att skapa fler möjligheter till strukturerade insteg i branschen.

Det genomförs en rad olika projekt och praktiksatsningar. Och inom branschen finns ett stort behov att definiera vad som behövs för att skapa väldefinierade insteg och nya vägar in på arbetsmarknaden.

Dessa två nationella yrkesprofiler finns som verktyg:

Dessutom har en nationell kvalitetssäkrande panel genomförts. I panelen deltog representanter från:

 • Arbetsförmedlingen
 • Arena Älvshögsborg
 • Fyrishov
 • Got Event
 • Kommunal
 • Museet Hamn
 • Jamtli
 • Kalmar Läns Museum
 • Mångkulturellt Centrum
 • Region Jämtland Härjedalen
 • Scandic
 • Sobona
 • Stiftelsen Kulturmiljövård
 • Visit Stockholm.

Under 2020–2022 har bedömningsplaner, checklistor och lokala förutsättningar på arbetsplatsnivå utvecklats. Vidare har Sobona och Kommunal medverkat i utvecklingen av två nationella yrkesprofiler och främjandearbete för nyanlända inom badbranschen.

Läs gärna mer i Sobonas pressmeddelande "Satsning på komptensförsörjning i badbranschen".

Tio saker som projektet gör:

 1. Synliggör framtagna yrkesprofiler och verktyg inom besöksnäring och kulturarv.
 2. Implementerar verktyg och metoder tillsammans med referensbolag.
 3. Utbildar bedömare och stöttar genomförande av validering med stöd av Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 4. Möjliggör fler insteg inom besöksnäring och kulturarv.
 5. Erbjuder verktyg för kompetensutveckling av befintliga medarbetare.
 6. Skapar erfarenhetsutbyte via mötesplatser och nationella konferenser.
 7. Startar processer och ger stöd vid utvecklingen av den strategiska kompetensförsörjningen via medlemsbesök av Sobona.
 8. Synliggör framgångsexempel som till exempel Fyrishov där yrkesprofiler stödjer vid rekrytering och lärande på arbetsplatsen.
 9. Erbjuder Sobonas verktygslåda för inkluderande kompetensförsörjning.
 10. Utveckling av Sobonas språkparlör Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som underlättar för språkutveckling och kommunikation på arbetsplatsen. Parlören är ett verktyg med ord och meningar samt utbildningar för arbetsgivare, individer och handledare.

Förutsättningar för en strukturerad introduktion

Det finns en matchningsproblematik, utmaningar inom kompetensförsörjning och en rustningsproblematik som handlar om att ”klä på” en individ så hen blir anställningsbar. Därför behöver vi tänka annorlunda.

Tack vare projektet får företag inom besöksnäring och kulturarv förutsättningar för att skapa en strukturerad introduktion i arbetslivet. Det gäller både för nyanlända, ungdomar och individer som varit utan arbete en längre tid.

Det är viktigt att det här sker på ett sätt som också tillgodoser branschens eget rekryteringsbehov inom områden där det råder brist på medarbetare i dag.

Viktiga insikter för projektet

Genom besöksnärings- och kulturarvsprojektet och konkreta verktyg rustas arbetsgivare som sen matchas med deltagare utifrån definierade behov. Utvalda insatser läggs till, som till exempel språkutveckling.

Det är tydligt att man lär sig språket bäst i kombination med ett arbete.

Därför är språkutveckling på arbetsplatsen grundläggande.

En betydelsefull del som ligger inom ramen för besöksnärings- och kulturarvsprojektet är att synliggöra och sätta formellt värde på det arbetsplatsplatsförlagda lärandet.

Samtidigt är det tydligt att en stor vinst med validering är att starta processer kring lärande på arbetsplatsen.

Värd och assistent inom museiverksamhet

En tydlig insikt är att det har saknats nationella yrkesprofiler i branschen. Det har varit utmaningar kring att definiera vilka kunskaper och kompetenser som behövs i olika yrkesroller. Under 2019 genomfördes därför en yrkesprofileringsprocess där två yrkesprofiler togs fram: värd och assistent i museiverksamhet.

De framtagna yrkesprofilerna visar vad en medarbetare behöver kunna på en genomförandenivå inom besöksnäring och kulturarv. Yrkesprofilen värd kan användas brett inom branschen, till exempel för medarbetare som arbetar som värdar på arenor, i sim- och idrottshallar, bokning- och kassa på museum och andra verksamheter.

Assistent inom museiverksamhet stödjer andra yrkesroller inom verksamheten. Det kan vara medarbetare som är behjälpliga inom olika delar av ett museums verksamhet som till exempel vid digitalisering, rekvisita och arkiverande uppgifter.

Utvecklingen av yrkesprofilerna har skett tillsammans med Sobonas branschråd besöksnäring och kulturarv och har kvalitetssäkrats i en nationell panel med representanter från:

 • Arbetsförmedlingen
 • Arena Älvshögsborg
 • Fyrishov
 • Got Event
 • Jamtli
 • Kalmar Länsmuseum
 • Kommunal
 • Mångkulturellt Centrum
 • Region Jämtland Härjedalen
 • Scandic
 • Stiftelsen Kulturmiljövård
 • Sobona
 • Visit Stockholm.

Yrkesprofiler med tydliga läranderesultat

Vidare tar projektet fram och utvecklar arbetsmetoder, strukturer och material för att genomföra validering enligt de framtagna yrkesprofilerna på företagen. Varje yrkesområde innehåller yrkesprofiler som har moduler med tydliga läranderesultat.

Vad händer när du går med i projektet?

Sobona jobbar långsiktigt med att stödja medlemsföretagen i deras utmaningar inom kompetensförsörjning. Allt arbete görs tillsammans med medlemsföretagen och utifrån de behov och förutsättningar som faktiskt finns.

Genom att vara med i projektet kan du ta del av arbetet som genomförs, alla verktyg som finns och inspireras till att starta en egen process.

Allt börjar med ett videomöte tillsammans med Conny Larsson, projektledare på Sobona. Då kan du lyfta era frågor, behov och tankar. Utifrån det skapar ni en handlingsplan för att komma igång med projektet. Det är enkelt att komma igång.

Målet med att vara med i projektet är att hjälpa er utveckla hur ni jobbar med er kompetensförsörjning.

 • Faktablad deltagare
 • Faktablad företag
 • Handbok i handledning
 • Sobonas handledarutbildning
 • Sobonas verktyg för bredare rekryteringsvägar
 • Sobonas verktygslåda för kompetensförsörjning
 • Språkkontrakt Engelska
 • Språkkontrakt Franska
 • Språkkontrakt Arabiska
 • Språkkontrakt Somaliska
 • Språkkontrakt Farsi (persiska)
 • Språkontrakt Dari (afghansk persiska)
 • Språkkontrakt tigrinja
 • Språkkontrakt
 • Språkutveckling på arbetsplatsen - Ett verktyg för inkludering
 • Parlör - Chaufför inom avfall och återvinning
 • Parlör-Återvinningscentral
 • Assistent i museiverksamhet
 • Energi yrkesspecifika moduler
 • Skötsel och underhåll av fastighet
 • Vatten och avlopp - yrkes­specifika moduler
 • Faktablad Lättläst Svenska

Jamtli - En temapark som jobbar med historia, kultur och mångfald

Jamtli i Östersund är ett friluftsmuseum/en temapark med en bred verksamhet. Tack vare ett strukturerat arbetssätt kring introduktion och handledning har Jamtli kommit långt i sin process kring mångfald, inkludering och kompetensförsörjning.

Besöksnäring och kulturarv 2020 - Yrkesprofiler förstärker upplevelsen av varumärket

Karolina Miller är HR-konsult på Kalmar läns museum. Hon har varit med och tagit fram de nationella yrkesprofilerna värd och assistent i museiverksamhet tillsammans med Sobona och andra medlemsföretag.

Besöksnäring och kulturarv 2020 - Yrkesprofiler som ett praktiskt verktyg

Yrkesprofilerna värd och assistent i museiverksamhet kan användas brett inom branschen. Tack vare dem blir det enklare att kompetensförflytta befintliga medarbetare samt skapa en bra introduktion för nya medarbetare och praktikanter.

Besöksnäring och kulturarv 2020 - Validering i praktiken – så här gör du!

Validering handlar om att synliggöra lärande, bedöma samt ge erkännande och värde åt kunskaper och kompetenser som individer har tillägnat sig i sammanhang utanför formell utbildning. Så här gör du i praktiken.

Webbinarium - Sobonas Yrkesprofiler inom besöksnäring och kulturarv

Anna Karin Jendert, VD på Nordiskt Valideringsforum, berättar om yrkesprofilerna värd och assistent i museiverksamhet som kan användas brett inom branschen. Tack vare dem blir det enklare att kompetensförflytta befintliga medarbetare.

Webbinarium - Validering inom besöksnäring och kulturarv, så här gör du!

Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare på Nordiskt Valideringsforum, berättar om att validering handlar om att synliggöra lärande, bedöma samt ge erkännande och värde åt kunskaper och kompetenser som individer har tillägnat sig utanför formell utbildning.

Digital konferens för yrkesprofilering och validering inom besöksnäring och kulturarv

Den 26 augusti 2020 bjöd vi in till en digital konferens om Sobonas arbete kring validering inom besöksnäring och kulturarv. Efter dagen fick deltagarna nya nycklar och verktyg för framtidens kompetensförsörjning. Det går faktiskt att lösa båda kompetensbristen och utanförskapet - samtidigt.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning