Till ett arbete via återvinning

Projektet pågick till 31 december 2021 och var del av Tillväxtverkets satsning på enklare vägar till jobb och kompetens. Syftet var att skapa enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrade vägar till arbete.

Varför finns projektet?

Projektet utvecklade och kvalitetssäkrade den långsiktiga kompetensförsörjningen inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp. Projektet tog fram och utvecklade arbetsmetoder, arbetsmaterial och strukturer för att implementera validering, enligt de nationella yrkesprofiler som är framtagna utifrån branschens behov.

Vad händer i projektet?

I projektet har yrkesprofiler för avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp utvecklats och två kvalitetssäkrande paneler har genomförts. Vidare har bedömningsplaner, checklistor och lokala förutsättningar på företagsnivå utvecklats. En modell och ett verktyg för språkutveckling på arbetsplatsen har utvecklats. Bedömare utbildas löpande och valideringar genomförs i de medverkande företagens verksamheter.

Hur fungerar det?

I projektet samarbetar ni med andra företag inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp för att utveckla hur ni arbetar med den långsiktiga kompetensförsörjningen. Sobona stödjer dig i vilket skede du än befinner dig i. Vi ser gärna att du berättar vad som görs och delar med dig av kunskaper och insikter. Sobonas enkla och beprövade verktyg är integrerade i projektet.

Vilken nytta skapar projektet?

Det ger möjlighet att skapa insteg för nyanlända och utrikesfödda, introduktion för nya medarbetare och utveckling av befintliga medarbetare. Vidare ger det praktiska verktyg för att arbeta med kompetensförsörjning; det är från ord till verkstad. Det blir enklare att synliggöra lärandet på arbetsplatsen samt säkerställa och vidareutveckla kompetensen hos nya och befintliga medarbetare.

Röster om projektet

 • I dag finns en öppenhet mot validering som innebär att validera mot annat än den formella skolan. Det är de flesta överens om.

  Jörgen Bergvall

  Metod- och kvalitetsansvarig, Nordiskt Valideringsforum

 • När jag gick bedömarutbildningen förstod jag nyttan och hur allt hänger ihop.

  Josefine Lissbol

  Chef för återvinningstjänster på Vamas

 • Tillsammans vidareutvecklar vi det som inte är gjort. Vi är inga konkurrerande verksamheter och vi måste bli bättre på att hjälpa varandra.

  Anna Holmstedt Bergander

  HR-chef på NSVA

Vad är OCN-metoden?

För att kunna validera behövs en metod som kan kvalitetssäkra lärande och bedömning. Sobona samarbetar med Nordiskt Valideringsforum och använder OCN-metoden (Open College Network).

Vamas har börjat validera sina medarbetare och det är enklare än de trodde

Framöver planerar Vamas även att skicka driftledare på bedömarutbildning, så fler kan validera och förstå nyttan. Det är tydligt att bedömarutbildningen visar på nyttan med validering och hur allt hänger ihop.

Sobonas språkparlör

Språkparlören är ett stöd och ett verktyg som underlättar för kommunikation på arbetsplatsen. Den bidrar också till språkutveckling för individer som inte har svenska som modersmål.

Utbildade bedömare är nyckeln

Lär dig hur validering går till, hur du stöttar deltagare i bevisinsamling, ger uppgifter till handledare/arbetsledare, gör bedömningar och hanterar det digitala verktyget. Utbildningen ges i samarbete med Nordiskt Valideringsforum och är kostnadsfri för dig som medverkar i projektet. Antalet platser är begränsat, så anmäl dig i dag!

Vad gör en återvinningsarbetare?

Återvinningsarbetare har hand om daglig drift och skötsel samt ska ge gott kundbemötande på en återvinningscentral. De vägleder kunder och ser till att avfallet sorteras i olika fraktioner, så som metall, plast, trä, organiskt, elektronik och miljöfarligt avfall för att renhets- och återvinningsgraden ska bli så hög som möjligt. Yrkesprofilen är inplacerad på nivå fyra i SeQF.

Projektägare

Referenspartners

Partners

Mer om projektet

 • Återvinningsuppropet 2020
 • Faktablad deltagare
 • Faktablad företag
 • Handbok i handledning
 • Sobonas handledarutbildning
 • Sobonas verktyg för bredare rekryteringsvägar
 • Sobonas verktygslåda för kompetensförsörjning
 • Språkkontrakt Engelska
 • Språkkontrakt Franska
 • Språkkontrakt Arabiska
 • Språkkontrakt Somaliska
 • Språkkontrakt Farsi (persiska)
 • Språkontrakt Dari (afghansk persiska)
 • Språkkontrakt tigrinja
 • Språkkontrakt
 • Språkutveckling på arbetsplatsen - Ett verktyg för inkludering
 • Parlör - Chaufför inom avfall och återvinning
 • Assistent i museiverksamhet
 • Energi yrkesspecifika moduler
 • Skötsel och underhåll av fastighet
 • Vatten och avlopp - yrkes­specifika moduler
 • Värd inom besöksnäring och kulturarv
 • Faktablad Lättläst Svenska

Webbinarium – Språkutveckling på arbetsplatsen

Olga Orrit, språkvetare, berättar mer om språkutveckling på arbetsplatsen.

Yrkesprofiler och validering ger många vinster på Återvinningscentralen Kläpp

Lyssna på hur återvinningscentralen Kläpp arbetar med yrkesprofiler och validering.

Renovas Jobbspår gav Hassan jobb

Möt Hassan Abdullahi Hashi som har gått Renovas Jobbspår och nu fått fast anställning som miljöarbetare på Renova.

Till ett arbete via återvinning - om projektet

Till ett arbete via återvinning är ett projekt med syfte att skapa enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrade vägar till arbete. Det går faktiskt att lösa både kompetensbristen och utanförskapet samtidigt.

Yrkesprofilering och validering - Ett sätt för återvinningsbranschen att synliggöra kompetens och kvalitetssäkra lärande

Sobona, Renova, Kommunal, Gästrike återvinnare och Nordiskt Valideringsforum samarbetar för validering av kvalificerad arbetskraft.

Borab - Utbildade bedömare är nyckeln

Borab har utbildat handledare/bedömare som har arbetsledande roller. Tack vare validering kan de kvalitetssäkra vad medarbetarna faktiskt kan.

Yrkesprofilering och validering - Så går en valideringsprocess till

Det börjar med en färdig bedömningsplan utifrån kraven i yrkesprofilen. Denna innehåller frågor, övningar och checklistor som bedömaren och deltagaren arbetar med tillsammans. Ofta börjar deltagaren med en självskattning av yrkeskunskaperna.

Handledargruppen på Nacka vatten och avfall

Hur säkrar man kompetensförsörjning i ett längre perspektiv? Hur introducerar man handledarutbildning på ett klokt och effektivt sätt? Ett sätt är att cheferna identifierar handledare och att de får ingå i ett handledarnätverk.

Lokala jobbspår med stöd av nationella yrkesprofiler

Utifrån företagens rekryteringsbehov paketerar kommunen, Arbetsförmedlingen och arbetsgivarna de insatser som behövs för att rusta deltagarna. Lokala jobbspår kan skapas inom alla branscher som har rekryteringsbehov.

Vattenuppropet och yrkesprofiler inom VA

Branschråd Vatten och Miljö vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån, och kanske inte ens tänkt på.

Renovas jobbspår - Deltagare och handledare

Det bästa sättet att lära sig ett nytt språk är att bada i språket på en praktik. Kombination mellan teori och praktik tillsammans med handledare är oslagbar.

Renovas jobbspår - Strategi, bakgrund och varför

Renova har gjort två lokala jobbspår som är ett samarbete mellan Renova, Sobona, Arbetsförmedlingen, Göteborgs stad och ABF Vux. Syftet är att säkra upp framtidens kompetensbehov och bidra till integration i regionen.

Renovas jobbspår - Samverkan är grundläggande för detta klarar man inte ensam

Renova har gjort två lokala jobbspår som är ett samarbete mellan Renova, Sobona, Arbetsförmedlingen, Göteborgs stad och ABF Vux. Syftet var att säkra upp framtidens kompetensbehov och samtidigt bidra till integration i regionen.

Digital konferens - Till ett arbete via återvinning

Under konferensen pratade vi om strategisk kompetensförsörjning, best practise och de praktiska verktyg som finns i projektet. Efter dagen fick deltagarna nya nycklar och verktyg för framtidens kompetensförsörjning.

Ta del av innehållet från Sobonas digitala konferens kring yrkesprofilering och validering inom återvinning och VA

Under konferensen berättade vi mer om de framtagna yrkesprofilerna som ligger som grund för validering och hur du gör för att komma igång. Nu skapar vi tillsammans en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad väg in i arbete inom återvinning, avfall och VA. Konferensen ägde rum den 26 augusti 2020.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet