Utvecklingsprojekt för inkluderande kompetensförsörjning

Alla projekt är nationella och en del av medlemserbjudandet. Syftet är att skapa en långsiktig förändring över hur du arbetar med kompetensförsörjning, insteg, introduktion, validering, lärande på arbetsplatsen och kompetensutveckling av befintliga medarbetare.

Vem passar projekten för?

Vi vänder oss till dig som arbetar med kompetensförsörjning, samhällsnytta och vill rekrytera mer inkluderande. Nu är det dags att förändra hur du arbetar, för snart väntar stora utmaningar. Genom projekten hjälper vi på Sobona till att utveckla hur du rekryterar och arbetar med lärande på arbetsplatsen, utifrån era förutsättningar och behov.

Varför finns projekten?

Sobona ska verka för ett inkluderande arbetsliv där frågor om jämställdhet, mångfald och bredd i rekryteringen är prioriterade. Vi ska stödja medlemsföretagen i arbetet med att vara attraktiva arbetsgivare för såväl nuvarande som nya medarbetare för bästa förutsättningar att skapa affärsmässig samhällsnytta.

Vilka är med?

I projekten arbetar medlemsföretag tillsammans med utbildningsaktörer, arbetsmarknadsaktörer, branschföreträdare och berörda myndigheter för att utveckla hur företagen arbetar med kompetensförsörjningen.

Samverkan ger bästa utfall

I projekten samarbetar och samverkar ni med andra företag inom branschen, branschorganisationer och berörda myndigheter. Ett stort antal medlemsföretag har anslutit sig till projekten och det går att vara med på olika sätt, utifrån behov och förutsättningar.

Delfinansierande myndigheter

Fackliga partners

Samarbetspartners

Pågående projekt

Projekt i samverkan

Avslutade projekt

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson
Chef för kompetenskansliet