Om Enklare väg
Enklare väg är navet för inkluderande kompetensförsörjning
Se filmen om enklare väg

Arbetsmarknaden förändras snabbt och blir alltmer rörlig. Grön omställning, demografiska förändringar, digitalisering och effekter av covid-19 visar på vikten av en välfungerande långsiktig kompetensförsörjning.

Enklare väg är navet för Sobonas arbete med långsiktig och inkluderande kompetensförsörjning. Genom evidensbaserade, praktiska och enkla verktyg kan du utveckla hur du rekryterar, jobbar med lärande på arbetsplatsen och kompetensutvecklar. Allt sker utifrån era förutsättningar och behov.

Verktygen är integrerade i de nationella utvecklingsprojekten som är en del av medlemserbjudandet.

Kompetensförsörjning är en långsiktig fråga där vi skapar en välfungerande systematik för att möta utmaningarna i dag och i morgon.

Per Nordenstam
vd på Sobona

Sobona arbetar partgemensamt tillsammans med arbetstagarorganisationer och branschorganisationer för att utveckla vår gemensamma branschvalideringsmodell. Branschvalidering kvalitetssäkrar kompetensförsörjningen och kan synliggöra och ge erkännande för lärande och kunnande, oavsett när, var eller hur en individ har lärt sig.

Du kan delta i kommande konferenser och ta del av kunskap från genomförda konferenser, eller varför inte inspireras av case som visar på samhällsnytta och inkluderande kompetensförsörjning.

I våra nationella branschupprop speglas utmaningar och lösningar som rör strategisk kompetensförsörjning. Genom att gå med i ett upprop kan få tips för att tänka smartare och mer strategiskt vid rekrytering.

Du kan också titta på filmer, läsa nyheter eller gå en utbildning och läsa presentationer, whitepapers eller dokument i dokumentarkivet.

Snart väntar stora utmaningar. Morgondagen kräver andra verktyg och arbetssätt; förändringen börjar genom att ta en enklare väg.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Kontakta mig gärna vid frågor

Conny Larsson
Chef för kompetenskansliet

Upptäck Enklare väg