Välkommen på Strategisk kompetensförsörjning inom energi 2023

Den 11 oktober 2023 anordnas Strategisk kompetensförsörjning inom energi för femte året i rad.

11 oktober 2023 | Digital konferens via Zoom

Välkommen på konferensen och ta del av praktiska verktyg, framtidsspaningar kring kompetensbehov och case från medlemsföretag som visar hur vi tillsammans skapar förändring och utvecklar innovativa och inkluderande strategier för kompetensförsörjning.

Under förmiddagen får du vidare smakprov på hur en digital rekryteringsträff kan leda till en fullträff för kompetensförsörjningen och hur en lyckad praktik är i praktiken. Vi kommer även konkretisera branschvalideringens möjligheter för energibranschen.

Avslutningsvis får du veta mer om kompetensutveckling och omställning utifrån det livslånga lärandet samt vilka nya språkutvecklande verktyg som finns tillgängliga.

Konferensen anordnas av Sobona i samverkan med Energiföretagen Sverige Länk till annan webbplats..

European Year of Skills

EU-kommissionen har utropat maj 2023–maj 2024 som European Year of Skills och den här konferensen är en del av det initiativet.

European Year of Skills innebär att länder inom EU ska synliggöra fortbildning, omställning, livslångt lärande – alltså vikten av ”skills” – både för matchning, för individens utveckling och för synliggörande av kvalifikationer.

Moderator
Greta Hjortzberg
Moderator
Greta Hjortzberg

Lyssna på 8 föreläsningar
Med insikter, kunskaper och lärdomar.

Få perspektiv på validering
Från medlemsföretag, bransch och myndigheter.

Fokus på nyanländas etablering
Med konkreta och startklara verktyg.

Nedräkning till konferensen
14dagar6timmar2minuter

Energibranschen är en växande bransch som är avgörande för hela Sveriges klimatomställning. Det kräver ny kompetens, hög kompetens och nya perspektiv.

Andreas Lepa
ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor på Energiföretagen Sverige

Praktisk information

Tid och datum
11 oktober 2023
Plats
Digital konferens via Zoom.
Kostnadsfritt
Konferensen är kostnadsfri.
Frågor eller funderingar?
Frågor eller funderingar?
Conny Larsson

Programmet för konferensen

Inledning

09.00–09.05 | Greta Hjortzberg, moderator ramar in konferensen och introducerar programmet.

Block 1

09.05–09.25 | Digitala rekryteringsträffar – ett sätt för bolag och arbetssökande att få kontakt!
Hur kan digitala rekryteringsträffar bidra till en breddad rekrytering? Nacka Energi Länk till annan webbplats. och Vattenfall Eldistribution Länk till annan webbplats. delar med sig av sina erfarenheter och varför en mer inkluderande kompetensförsörjning är angelägen för hela energibranschen.

Lisa Kleist, HR business partner Vattenfall Eldistribution och Mikaela Linnerstam, HR-chef Nacka Energi


09.25–09.45 | Energiföretagens uppdaterade språkpalett
Energibranschen vill skapa förutsättningar för språkutveckling på arbetsplatser, lyfta den potential som finns i arbetsgrupper som är präglade av mångfald och inte minst bidra med verktyg som hjälper utrikesfödda att etablera sig i branschen. Elin Fellers presenterar några av de språkliga verktyg som nu är tillgängliga för energibranschen.

Elin Fellers, projektledare Energiföretagen Sverige

 

09.45–10.05 | När praktiken är en del av företagskulturen
Under de senaste två åren har Umeå Energi Länk till annan webbplats. tagit emot ett antal utrikesfödda ingenjörer på praktik genom programmet Jobbsprånget. Hur får Umeå Energi sina medarbetare att vilja bli handledare och vad innebär egentligen en lyckad praktik?

Magnus Torrkulla, IT-chef och Muhammad Nauman, systemutvecklare digitalt, Umeå Energi

10.05–10.15 Paus

Block 2

10.15–10.35 | Branschvalidering säkrar kompetensförsörjning
Sobona har - tillsammans med arbetsmarknadens parter - tagit fram en modell för branschvalidering Länk till annan webbplats. som är ett verktyg med många användningsområden som kan utveckla och kvalitetssäkra kompetensförsörjningen. Luleå Energi är referensföretag inom utvecklingsarbetet och använder branschvalidering för att säkra sin långsiktiga kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Conny Larsson, kanslichef Kompetenskansliet Sobona och Linn Wallo, HR-strateg Luleå Energi

 

10.35–10.55 | Traineeprogram med stora förhoppningar
Under hösten startas ett helt nytt traineeprogram på Borås Energi & Miljö Länk till annan webbplats.. Hur har rekrytering av kandidater gått till? Vad är innehållet? Och vad hoppas de att detta ska leda till?

Caroline Tran, HR business partner Borås Energi & Miljö

 

10.55–11.15 | Ta tempen på en mentor
Energy Buddies Länk till annan webbplats. är Energiföretagen Sveriges mentorskapsprogram. Mentorerna arbetar inom branschen och de lär känna en utrikesfödd individ med erfarenhet och stort intresse av energibranschen. Jenny Jutström berättar om sina erfarenheter som mentor.

Jenny Jutström, projektledare Jönköping Energi

11.15–11.25 Paus

Block 3

11.25–11.45 | Omställningsfonderna och förebyggande åtgärder som verktyg för det livslånga lärandet
Med förebyggande insatser kan fonderna bidra till den kompetensförsörjning som medlemsföretagen behöver och som bidrar till medarbetarnas utveckling. Genom bland annat validering synliggörs de kompetenser som förvärvas i arbetslivet.

Johan Frisö, verksamhetsansvarig KFS-företagens Trygghetsfond

 

11.45–12.00 | Strategiskt kompetensförsörjning - så fortsätter vi framåt!
Per Nordenstam och Åsa Pettersson avrundar konferensen genom att reflektera över kompetensförsörjningen för branschen och de mest prioriterade frågorna framöver.

Per Nordenstam, vd Sobona och Åsa Petersson, vd Energiföretagen Sverige

Tillbakablick på tidigare år

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet

Dela sida