Logga
Inledning av Per Nordenstam, vd Sobona

Kompetensförsörjning är en prioriterad fråga för Sobonas medlemsföretag. Fackliga parter och branschorganisationer är med på tåget och nu behöver medlemsföretagen avsätta tid och energi för att en förändring ska kunna ske.

Per förtydligar att allt utgår från medlemsföretagens behov och att det här inte är något “hitte-på” eller kortsiktig satsning. Sobona arbetar intensivt med frågan, styrelsen lyfter det som en prioriterad fråga och det finns en medvetenhet om behovet av att arbeta långsiktigt med kompetensförsörjningsfrågor.

– Jag hoppas konferensen kommer att hjälpa medlemsföretagen att tänka nytt och jobba bredare med kompetensförsörjningen, säger Per.

Jag hoppas konferensen kommer att hjälpa medlemsföretagen att tänka nytt och jobba bredare med kompetensförsörjningen.

Per tror att många sitter fast i en bild att utbildningsväsendet paketerar färdiga individer som företagen anställer. Den tiden är dock förbi, om den någonsin har funnits.

Synen på lärande på arbetsplatsen är avgörande för att lyckas med en inkluderande kompetensförsörjning.

– Jag är angelägen om att fler tar tag i den här frågan nu. Det är en allt tuffare konkurrens om bra arbetskraft och det är viktigt att utveckla befintliga medarbetare för att vara en attraktiv arbetsgivare och samtidigt arbeta med annorlunda vägar in på arbetsmarknaden, konstaterar Per.

Mejla oss

 

Ring oss

Växel: 08-452 77 00
Servicetelefon: 08-452 75 20

Hitta hit

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm

 

Följ oss!