Inledning av Per Nordenstam, vd Sobona och Thomas Nylund moderator

Kompetensförsörjning är en kritisk fråga för Sobonas medlemsföretag. De är skyldiga att följa kollektivavtal, men övriga tjänster är en del av Sobonas medlemserbjudande och de tjänsterna är frivilliga att använda. Per berättar att Sobona har utvecklat verktygen utifrån medlemsföretagens uttalade behov och önskemål och han belyser nyttan och vikten av att använda dem.

Thomas konstaterar att det känns bra att Sobona har kommit så här långt med arbetet inom kompetensförsörjning. Han påpekar att mycket har hänt under de tre senaste åren.

– Ja, tack vare de statsbidrag som vi fått från bland annat Tillväxtverket, kan vi nu börja skörda frukterna av arbetet, säger Per.

– Det är en knivskarp konkurrens om kompetens i dag. Så börja jobba med kompetensförsörjningen och använd Sobonas verktygslåda, uppmanar Per medlemsföretagen.