Logga

Avslutande reflektioner och insikter

Conny Larsson, projektledare Sobona och Thomas Nylund, senior strateg och rådgivare VafabMiljö Länk till annan webbplats. samt extern kvalitetssäkrare för branschvalidering inom avfallshantering och återvinning diskuterar hur man kan komma igång och implementera validering i verksamheten.

- Vi har tagit fram en praktisk modell i femton steg som hjälper företag att komma igång. Det handlar om att ta beslut och att ta ställning. Vi testar modellen på VafabMiljö nu, berättar Thomas.

En praktisk modell i femton steg som hjälper företag att komma igång.

Förslagsvis börjar man bygga allt enhet för enhet. Efter planering följer validering. Det är klokt att göra en kompetenskartläggning och individuella planera för medarbetarna.

Sen börjar man jobba praktiskt med handledning, kvalitetssäkring och dokumentation av läranderesultaten. Intyg utfärdas och revidering görs löpande.

En rörelse i två branscher

Sobona började arbeta med yrkesprofiler och validering redan 2017.

Projektet Till ett arbete via återvinning är förlängt till sommaren 2021 och det kan sammanfattas som en rörelse i de två branscherna återvinning och avfall samt vatten och avlopp.

Under rådande omständigheter har projektet förlängts fram till sommaren 2021 för att säkerställa att fler får möjlighet att testa verktygen och utbilda bedömare.

- Vi är startklara; det har vi varit ganska länge. Det är ett långsiktigt systematiskt arbete som kräver tid, struktur, stöd från ledningen, konstaterar Conny.

Vi är startklara.

Anmäl dig till OCN-bedömare här!

Mejla oss

 

Ring oss

Växel: 08-452 77 00
Servicetelefon: 08-452 75 20

Hitta hit

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm

 

Följ oss!