Digital konferens kring yrkesprofiler och validering inom besöksnäring och kulturarv

Kompetensförsörjning är en långsiktig fråga där vi skapar en välfungerande systematik för att möta utmaningarna i dag och i morgon.

Per Nordenstam

VD, Sobona

Under konferensen berättade vi mer om de framtagna yrkesprofilerna som ligger som grund för validering och hur du gör för att komma igång. Nu skapar vi tillsammans en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad väg in i arbete inom besöksnäring och kulturarv. Konferensen ägde rum den 26 augusti 2020.

Yrkesprofilerna värd och assistent i museiassistent har utvecklats utifrån branschens behov. De synliggör vad medarbetare behöver kunna på en grundläggande nivå inom besöksnäring och kulturarv. 

Några av talarna på konferensen:

Per Nordenstam, VD Sobona.
Anna Karin Jendert, VD Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Elin Karlsson, Avdelningschef Värdskap & Platsutveckling Visit Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Karolina Miller, HR-konsult Kalmar Läns musem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Conny Larsson, projektledare Sobona.

Artiklar och presentationer

Filmer från konferensen

Besöksnäring och kulturarv 2020 - Yrkesprofiler som ett praktiskt verktyg

Yrkesprofilerna värd och assistent i museiverksamhet kan användas brett inom branschen. Tack vare dem blir det enklare att kompetensförflytta befintliga medarbetare samt skapa en bra introduktion för nya medarbetare och praktikanter.

Besöksnäring och kulturarv 2020 - Yrkesprofiler förstärker upplevelsen av varumärket

Karolina Miller är HR-konsult på Kalmar läns museum. Hon har varit med och tagit fram de nationella yrkesprofilerna värd och assistent i museiverksamhet tillsammans med Sobona och andra medlemsföretag.

Besöksnäring och kulturarv 2020 - Validering i praktiken – så här gör du!

Validering handlar om att synliggöra lärande, bedöma samt ge erkännande och värde åt kunskaper och kompetenser som individer har tillägnat sig i sammanhang utanför formell utbildning. Så här gör du i praktiken.

Projektägare

Deltagande bolag

Yrkesprofilering och validering inom besöksnäring och kulturarv

Projektet pågår nu, andra företag deltar och allt kan enkelt anpassas till er verksamhet. Missa inte möjligheten att få en kickstart till att utveckla hur du jobbar med rekrytering, inkludering och lärande på arbetsplatsen, samtidigt som du får insikter och erfarenheter från andra medlemsföretag i hela Sverige.