Logga

Digital konferens om branschvalidering inom fastighet och parkering 2022

Tillsammans med medlemsföretag, arbetstagarorganisationer och branschrepresentanter har Sobona utvecklat en branschvalideringsmodell och olika verktyg för att kvalitetssäkra kompetensförsörjningen.

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Under dagen får du veta mer om Sobonas partsgemensamma arbete med branschvalidering.

Varför ska du delta på konferensen?

Under konferensen får du både inspiration och praktiska verktyg för att utveckla arbetet för en mer långsiktig och strategisk kompetensförsörjning.

Startklart

Sobona har utvecklat flera olika verktyg för att utveckla handledarskapet, stödja språkutvecklingen på arbetsplatsen, kartlägga medarbetarnas kompetens, stödja lärande och kompetensutveckling på arbetsplatsen och kvalitetssäkra det befintliga kunnande som medarbetarna har.

Allt utgår från nationella yrkesprofiler för fastighet och parkering som skapar ett gemensamt språk.

Moderator: Willy Silberstein

Arbetet med branschvalidering skapar en grund för ett helt nytt sätt att se på kompetensförsörjningen inom branschen.”

Pär Sellberg
utredare med ansvar för branschvalidering på Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH)

Några av talarna på konferensen

  • Carina Lundström, utvecklingsledare Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

  • Johan Frisö, verksamhetsansvarig KFS Trygghetsfond

  • Nurgül Iljas Eminovska, chef Sociala Projekt MKB Fastighets AB

  • Per Nordenstam, vd Sobona

  • Stefan Carlbaum Jonsson, vd Gävle Parkeringsservice och ordförande Svepark

  • Ulrik Hoffman , vd, Ungdomsbarometern

Program

09.30–09.40 Moderator ramar in konferensen och introducerar programmet

Per Nordenstam, vd Sobona
Willy Silberstein, moderator

09.40–10.00 Kompetensbehov och validering inom fastighetsbranschen

Emil Bood, verksamhetschef Fastighetsbranschens utbildningsnämnd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och vd Faval Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Carina Lundström, utvecklingsledare Fastighetsbranschens utbildningsnämnd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) Länk till annan webbplats. är en ideell förening som arbetar för kompetensförsörjning för fastighetsbranschen.


FU företräder branschen i utbildnings- och kompetensfrågor och finansieras genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter.

 

Sobona blir ny medlem i FU i januari 2023.


Under passet får du en inblick i FU:s uppdrag och valideringsverktyget FAVAL Länk till annan webbplats. för att optimera kompetensförsörjningen i ditt företag och i branschen.

10.00–10.20 Omställningsfonderna och förebyggande åtgärder som verktyg för det livslånga lärandet

Camilla Grahn, rådgivare Omställningsfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Johan Frisö, verksamhetsansvarig KFS Trygghetsfond Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Med förebyggande insatser kan fonderna bidra till den kompetensförsörjning som medlemsföretagen behöver och som bidrar till medarbetarnas utveckling.


Genom bland annat validering synliggörs kompetenser och kunskaper som individer besitter, oavsett när, var och hur de har förvärvats.

10.20–10.40 Yrkesprofilering, kartläggning och validering som verktyg för den strategiska kompetensförsörjningen på ditt företag

Jörgen Bergvall, metod- och kvalitetsansvarig Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av de kunskaper och kompetenser som en individ besitter, oberoende hur de har förvärvats.


Nationella yrkesprofiler är grunden för att kunna validera.


Inom fastighet finns i dagsläget dessa tre yrkesprofiler inom fastighet och parkering:


Under 2022 yrkesprofileras parkeringsvakt och parkeringsvakt.

 

Dessutom lanseras ett helt nytt digitalt kartläggningsverktyg.

10.40–10.50 Paus
10.50–11.10 Mångfald och inkludering i praktiken – MKB:s gårdsvärdar skapar nya vägar in på arbetsmarknaden

Nurgül Iljas Eminovska, chef Sociala Projekt på MKB Fastighets AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


2018 startade Allmännyttan i Malmö, MKB Fastighets AB Länk till annan webbplats., projektet Gårdsvärdar i samarbete med Arbetsförmedlingen. I den första piloten anställdes fem kvinnor; tre år senare är de 44 anställda.


Nästa steg blir att validera gårdsvärdarnas kunskaper och erbjuda ett formellt kompetensintyg med hjälp av Sobonas valideringsmodell för fastighetsbranschen. Länk till annan webbplats.


Kompetensintyget och bedömningen synliggör gårdsvärdarnas kunnande och ökar chanserna till framtida jobb.

11.10–11.30 Sobonas rapport 2022 kring morgondagens medarbetare

Kristina Hane, strategisk utveckling Sobona

Ulrik Hoffman, vd Ungdomsbarometern Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sobonas medlemsföretag befinner sig nära epicentrum för några av våra största samhällsutmaningar, oavsett om vi tänker på klimatomställning eller ökade behov av välfärd och trygghet.


För att kunna bidra till att lösa dessa utmaningar finns ett stort behov av att attrahera ny kompetens och att utveckla befintlig. Men vad behöver vi egentligen göra för att vara attraktiva för morgondagens medarbetare?


Tillsammans med Ungdomsbarometern Länk till annan webbplats. initierade Sobona 2017 en studie som mynnade ut i rapporten ”Det bästa av två världar”. Länk till annan webbplats.


Under det senaste året har vi arbetat med att följa upp rapporten, samtidigt som vi adderat nya perspektiv som ökat i betydelsen under pandemin, såsom trygghet och flexibilitet.

11.30–11.50 Branschvalidering - behovet av att tänka annorlunda i en snabbt föränderlig omvärld samt hur man implementering på företagsnivå - hur kan du göra verktygen till ditt?

Thomas Nylund, senior strateg och rådgivare VafabMiljö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt kvalitetssäkrare branschvalidering Sobona

Stefan Carlbaum Jonsson, vd Gävle Parkeringsservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och ordförande Svepark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11.55–12.00 Moderator lyfter avslutande reflektioner och insikter samt rundar av konferensen

Willy Silberstein, moderator

Per Nordenstam, vd Sobona

Praktisk information

Datum

23 augusti 2022. Sista anmälan 19 augusti.

Tid

09.30–12.00

Konferensen är

kostnadsfri

Digital konferens

via Zoom

Konferensen anordnas av

Konferensen delfinansieras genom

Yrkesprofiler och validering inom fastighetsbranschen 2021

Konferensen riktade sig till dig som arbetar med strategisk kompetensförsörjning och rekrytering inom fastighetsbranschen. Den bjöd på både inspiration och verktyg för att utveckla en mer inkluderande kompetensförsörjning.

Mejla oss

 

Ring oss

Växel: 08-452 77 00
Servicetelefon: 08-452 75 20

Hitta hit

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm

 

Följ oss!